First time manager

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest tworzenie jej samemu”.
Peter Drucker

 

Szkolenie dla początkujących menedżerów wyposaży uczestników w umiejętności liderskie, które pozwolą im zbudować wiarygodny wizerunek szefa na nowo objętym stanowisku lub w nowej sytuacji liderskiej.

Przed szkoleniem każdy z uczestników będzie miał możliwość wyrażenia swoich indywidualnych oczekiwań i potrzeb w postaci ankiety przedszkoleniowej. Wyniki ankiety ukierunkują przebieg i poruszane treści szkolenia.

CELE SZKOLENIA
 • Wzmocnienie świadomości znaczenia roli lidera w organizacji.
 • Poznanie własnych zasobów liderskich.
 • Doskonalenie umiejętności liderskich tj. definiowanie celu, diagnoza poziomu zespołu, elastyczne stosowanie stylów, prowadzenie spotkań i wystąpień.

Szkolenie zostało przygotowane tak, aby koncentrować się przede wszystkim na skutecznych w działaniu modelach i zasadach zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki sprawdzonym przez wiele lat metodom szkoleniowym, opartych o zasady nauki osób dorosłych, uczestnictwo w nich znacząco zwiększy skuteczność menedżerską.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak zbudować autorytet oraz świadomie i skutecznie oddziaływać na pracowników,
 • jak stawiać przed nimi wyzwania i oczekiwania,
 • jak budować zespół oraz motywować i rozwijać jego członków,
 • jak w nieprzypadkowy sposób prowadzić rozmowy motywujące, rozwojowe, dyscyplinujące.
PROGRAM SZKOLENIA

W programie szkolenia First time manager

Rola lidera w organizacji:

• Charakterystyka lidera – jak wyglądają dzisiaj style liderskie wśród polskich menedżerów?
Fakty – wyniki badań polskich liderów
Wnioski – jak postrzegają siebie liderzy a jak to widzą ich podwładni i współpracownicy.

• Autorytet lidera – wzorce i schematy budujące autorytet szefa.
Powody dla jakich warto być autorytetem dla zespołu.
Cechy osoby posiadającej autorytet.

• Jednostka a zespół – siła jednostki a moc zespołu w realizacji zadań.
Efektywność pracy jednostki w porównaniu z zespołem.
Aktywizacja pracowników do pracy zespołowej.

Potencjał lidera:

• Zadania lidera – co buduje efektywność najlepszych liderów.
Definiowanie strategii lidera.
Dostrzeganie potencjału i różnorodności pracowników.

• Lider relacyjny a lider zadaniowy – różnice w sposobie funkcjonowania.
Poznanie różnic w funkcjonowaniu lidera.
Wypracowanie mechanizmu dostosowania stylu do zadania.

• Twój potencjał liderski – mapa potrzeb i predyspozycji liderskich.
Utrwalenie mocnych stron.

Umiejętności lidera:

• Zacznij od diagnozy zespołu – poziom kompetencji poszczególnych członków zespołu.
Koncentracja na sytuacji w jakiej pracuje lider i jego zespół.
Określenie na jakim poziomie kompetencji znajdują się w danej sytuacji poszczególni
członkowie zespołu.

• Przejdź do elastycznego stosowania stylu – styl liderski odpowiedni do sytuacji.
Dopasowanie stylu komunikacji do poziomu kompetencji pracownika.
Zachowania lidera zgodne z potrzebami członków zespołu.

• Zarządzaj aby realizować wyniki – ukierunkowanie na cel.
Zdefiniowanie celu zadania dla zespołu i jego poszczególnych członków.
Uczenie zadań przez stosowanie wzorców i praktycznych ćwiczeń.
Przekazywanie informacji zwrotnej jako narzędzie rozwojowe.

Komunikacja lidera:

• Zacznij od Twoich zasad – expose szefa.
Kiedy należy wygłosić expose.
Zasady i struktura expose.

• Prowadzenie rozmów z pracownikami – sposoby i rodzaje rozmów.
Rozmowa nagradzająca – zasady i scenariusz.
Rozmowa korygująca – zasady i scenariusz.
Rozmowa dyscyplinująca – zasady i scenariusz.

Plan rozwoju lidera:

• Wdrożenie umiejętności liderskich.
• Efekty pracy rozwojowej lidera.
• Rozwój zespołu lidera.

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

MONIKA FLAK – TRENER BIZNESU, COACH, TRENER, MENEDŻER

Tajniki sprzedaży towarzyszą jej w drodze zawodowej od zawsze. Kilkukrotnie tworzyła zespoły sprzedażowe i trenerskie, stawiając sobie za cel podnoszenie efektywności sprzedaży. W swojej pracy stosuje innowacyjne programy i nowoczesne procesy sprzedażowe skierowane do wszystkich poziomów sił sprzedaży.

Pracując w międzynarodowej firmie finansowej wdrożyła między innymi: autorski program sprzedażowy, model zarządzania z elementami coachingu, a także wspierała procesy zmian systemów wynagrodzenia handlowców czy wprowadzenie zewnętrznego kanału sprzedaży.

Absolwentka dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Prawa i Administracji oraz Uniwersytetu SWPS o specjalizacji Psychologia. Posiada uprawnienia do pracy jako Certyfikowany Trener – Stowarzyszenie
Trenerów i Konsultantów MATRIK, akredytowany Coach Ericson Coaching International Accredited Coach Training Program, akredytowany Konsultant – Insight Discovery Accreditation.

 • Jako menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu rozproszonymi zespołami sprzedażowymi i trenerskimi nastawiona na realizację ambitnych zadań, którymi zaraża podległe sobie zespoły. Motto: „Łatwiejszym trud się staje, gdy dzieli go wielu.” Homer
 • Jako osoba zarządzająca strategicznymi projektami rozwojowymi skoncentrowana na innowacyjnych rozwiązaniach. Motto:” Czasami dzieje się tak, że wśród wielu pojawia się ktoś kto nie wie, że czegoś nie da się zrobić i właśnie
  to robi…” Albert Einstein
 • Jako Trener, ciągle dążąca do doskonałości w dostarczaniu najlepszych rozwiązań szkoleniowych
  dla uczestników szkoleń. Motto „Wiedzieć i nie używać to jeszcze nie wiedzieć” przysłowie buddyjskie.
 •  Jako Coach – wykorzystująca w pracy z jednostką czy grupą potencjał człowieka w podnoszeniu jego efektywności. Motto „Trudności pojawiają się nie po to, by utrudniać, ale żeby uczyć.” Brian Tracy.

WYBRANE REALIZOWANE PROJEKTY:

 • Akademia Menedżera – rozwój kadry menedżerskiej średniego szczebla (identyfikacja kompetencji do rozwoju, przygotowanie założeń programu, zaprojektowanie dwuletniego programu szkoleń
  i warsztatów rozwojowych zakończony certyfikacją i dalszymi planami rozwoju osobistego, sesje indywidulane,
  sesje informacyjne dla przełożonych).
 • Zespół projektowy – wdrożenie do roli (przygotowanie profilu członka zespołu projektowego dopasowanego
  do założeń projektu, rekrutacja i wdrożenie do pracy, szkolenia i warsztaty rozwojowe, sesje spotkań o charakterze doradczym)
 • Konstytucja menedżera – zasady zarządzania (przygotowanie i wdrożenie rodzaju kontraktu menedżerskiego zawartego między zarządem a menedżerami Pionu Sprzedaży dotyczącego wzajemnej współpracy oraz zarządzania podległymi zespołami).
 • Profesjonalny lider – rozwój Kierowników liniowych (analiza potrzeb, identyfikacja kluczowych obszarów rozwojowych, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń rozwojowych).
 • Efektywny zespół – spotkanie integracyjne zespołu (przygotowanie i przeprowadzenie spotkań o charakterze integracyjnym skoncentrowanym na budowaniu zespołu).
 • Być liderem – badanie kompetencji (przygotowanie narzędzia do badania kompetencji, analiza i interpretacja wyników, sesja informacji zwrotnych, sesje rozwojowe, sesje coachingowe).
 • Skuteczna komunikacja – rozwój kompetencji dla specjalistów BHP (identyfikacja potrzeb, przygotowanie
  i przeprowadzenie warsztatów rozwojowych).
 • Ocena pracownika – wdrożenie standardu identyfikacji potencjału pracownika w oparciu
  o narzędzie jaki jest cykliczny przegląd kompetencji i sposób realizacji zadań
 • Program TALENT – proces rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób z najwyższym potencjałem (przygotowanie założeń projektu, przeprowadzenie sesji diagnostycznych w celu wyłonienia uczestników programu, przygotowanie programu, przeprowadzenie działań rozwojowych, sesje informacji zwrotnych).
SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1570 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po – szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA OTWARTEGO

Sprawdź aktualne terminy szkolenia –> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.