Szkolenie First time manager – warsztat dla początkującego menedżera

Szkolenie dla początkujących menedżerów wyposaży uczestników w umiejętności liderskie, które pozwolą im zbudować wiarygodny wizerunek szefa na nowo objętym stanowisku lub w nowej sytuacji liderskiej.

Przed szkoleniem każdy z uczestników będzie miał możliwość wyrażenia swoich indywidualnych oczekiwań i potrzeb w postaci ankiety przedszkoleniowej. Wyniki ankiety ukierunkują przebieg i poruszane treści szkolenia.

Szkolenie HILLWAY First Time Manager

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Cele szkolenia

 • Wzmocnienie świadomości znaczenia roli lidera w organizacji.
 • Poznanie własnych zasobów liderskich.
 • Doskonalenie umiejętności liderskich tj. definiowanie celu, diagnoza poziomu zespołu, elastyczne stosowanie stylów, prowadzenie spotkań i wystąpień.

Szkolenie zostało przygotowane tak, aby koncentrować się przede wszystkim na skutecznych w działaniu modelach i zasadach zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki sprawdzonym przez wiele lat metodom szkoleniowym, opartych o zasady nauki osób dorosłych, uczestnictwo w nich znacząco zwiększy skuteczność menedżerską.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak zbudować autorytet oraz świadomie i skutecznie oddziaływać na pracowników,
 • jak stawiać przed nimi wyzwania i oczekiwania,
 • jak budować zespół oraz motywować i rozwijać jego członków,
 • jak w nieprzypadkowy sposób prowadzić rozmowy motywujące, rozwojowe, dyscyplinujące.

 

Program szkolenia

W programie szkolenia First time manager

Rola lidera w organizacji:

 • Charakterystyka lidera – jak wyglądają dzisiaj style liderskie wśród polskich menedżerów?
 • Fakty – wyniki badań polskich liderów
 • Wnioski – jak postrzegają siebie liderzy a jak to widzą ich podwładni i współpracownicy.
 • Autorytet lidera – wzorce i schematy budujące autorytet szefa.
 • Powody dla jakich warto być autorytetem dla zespołu.
 • Cechy osoby posiadającej autorytet.
 • Jednostka a zespół – siła jednostki a moc zespołu w realizacji zadań.
 • Efektywność pracy jednostki w porównaniu z zespołem.
 • Aktywizacja pracowników do pracy zespołowej.

Potencjał lidera:

 • Zadania lidera – co buduje efektywność najlepszych liderów.
 • Definiowanie strategii lidera.
 • Dostrzeganie potencjału i różnorodności pracowników.
 • Lider relacyjny a lider zadaniowy – różnice w sposobie funkcjonowania.
 • Poznanie różnic w funkcjonowaniu lidera.
 • Wypracowanie mechanizmu dostosowania stylu do zadania.
 • Twój potencjał liderski – mapa potrzeb i predyspozycji liderskich.
 • Utrwalenie mocnych stron.

Umiejętności lidera:

 • Zacznij od diagnozy zespołu – poziom kompetencji poszczególnych członków zespołu.
 • Koncentracja na sytuacji w jakiej pracuje lider i jego zespół
 • Określenie na jakim poziomie kompetencji znajdują się w danej sytuacji poszczególni członkowie zespołu.
 • Przejdź do elastycznego stosowania stylu – styl liderski odpowiedni do sytuacji.
 • Dopasowanie stylu komunikacji do poziomu kompetencji pracownika.
 • Zachowania lidera zgodne z potrzebami członków zespołu.
 • Zarządzaj aby realizować wyniki ? ukierunkowanie na cel.
 • Zdefiniowanie celu zadania dla zespołu i jego poszczególnych członków.
 • Uczenie zadań przez stosowanie wzorców i praktycznych ćwiczeń.
 • Przekazywanie informacji zwrotnej jako narzędzie rozwojowe.

Komunikacja lidera:

 • Zacznij od Twoich zasad – expose szefa.
 • Kiedy należy wygłosić expose.
 • Zasady i struktura expose.
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami – sposoby i rodzaje rozmów.
 • Rozmowa nagradzająca – zasady i scenariusz.
 • Rozmowa korygująca – zasady i scenariusz.
 • Rozmowa dyscyplinująca – zasady i scenariusz.

Plan rozwoju lidera:

 • Wdrożenie umiejętności liderskich.
 • Efekty pracy rozwojowej lidera.
 • Rozwój zespołu lidera.

Trener prowadzący szkolenia

Katarzyna Ujek – Trener biznesu/Coach, Konsultant MTQ48

Dyplomowany Trener Biznesu, Akredytowany Coach (międzynarodowa akredytacja ICF), Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48), socjolog z uprawnieniami mediatora zawodowego, absolwentka psychologii pozytywnej na SWPS we Wrocławiu, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań, facylitator job craftingu- nowoczesnej metody na wzmacnianie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników.

Doświadczenie zawodowe
Wieloletni praktyk biznesu, z doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowiskach sprzedażowych, menedżerskich oraz trenerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług finansowych. Trener i coach z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych. Zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego.

Specjalizuje się w obszarach: profesjonalna i asertywna obsługa trudnego klienta, zarządzanie emocjami i stresem, efektywność osobista oraz odporność psychiczna. W trakcie warsztatów wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki. Jako coach i trener specjalizuje się głównie w podnoszeniu efektywności pracowników i menadżerów. Pomaga menadżerom oraz zespołom z lepszymi rezultatami osiągać zamierzone cele, łatwiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, przeszkodami i niepowodzeniami, być efektywniejszym oraz lepiej budować relacje z pracownikami i klientami.

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły

CZAS TRWANIA SZKOLENIA OTWARTEGO ONLINE:

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1570 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

TERMINY I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium -> kliknij

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45 – 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte -> kliknij

Warunki uczestnictwa -> kliknij

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces obsługi klienta/zoptymalizować działania contact center – podnieść inne kompetencje zespołu obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content