?Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest tworzenie jej samemu?.
Peter Drucker

 

Szkolenie dla początkujących menedżerów wyposaży uczestników w umiejętności liderskie, które pozwolą im zbudować wiarygodny wizerunek szefa na nowo objętym stanowisku lub w nowej sytuacji liderskiej.

Przed szkoleniem każdy z uczestników będzie miał możliwość wyrażenia swoich indywidualnych oczekiwań i potrzeb w postaci ankiety przedszkoleniowej. Wyniki ankiety ukierunkują przebieg i poruszane treści szkolenia.

[toggle title=”CELE  SZKOLENIA” style=”2″]

 • Wzmocnienie świadomości znaczenia roli lidera w organizacji.
 • Poznanie własnych zasobów liderskich.
 • Doskonalenie umiejętności liderskich tj. definiowanie celu, diagnoza poziomu zespołu, elastyczne stosowanie stylów, prowadzenie spotkań i wystąpień.

Szkolenie zostało przygotowane tak, aby koncentrować się przede wszystkim na skutecznych w działaniu modelach i zasadach zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki sprawdzonym przez wiele lat metodom szkoleniowym, opartych o zasady nauki osób dorosłych, uczestnictwo w nich znacząco zwiększy skuteczność menedżerską.

[/toggle]

[toggle title=”KORZYŚCI  ZE  SZKOLENIA” style=”2″]

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak zbudować autorytet oraz świadomie i skutecznie oddziaływać na pracowników,
 • jak stawiać przed nimi wyzwania i oczekiwania,
 • jak budować zespół oraz motywować i rozwijać jego członków,
 • jak w nieprzypadkowy sposób prowadzić rozmowy motywujące, rozwojowe, dyscyplinujące.

[/toggle]

[toggle title=”PROGRAM  SZKOLENIA” style=”2″]

W programie szkolenia First time manager

Rola lidera w organizacji:

? Charakterystyka lidera ? jak wyglądają dzisiaj style liderskie wśród polskich menedżerów?
Fakty ? wyniki badań polskich liderów
Wnioski ? jak postrzegają siebie liderzy a jak to widzą ich podwładni i współpracownicy.

? Autorytet lidera ? wzorce i schematy budujące autorytet szefa.
Powody dla jakich warto być autorytetem dla zespołu.
Cechy osoby posiadającej autorytet.

? Jednostka a zespół ? siła jednostki a moc zespołu w realizacji zadań.
Efektywność pracy jednostki w porównaniu z zespołem.
Aktywizacja pracowników do pracy zespołowej.

Potencjał lidera:

? Zadania lidera ? co buduje efektywność najlepszych liderów.
Definiowanie strategii lidera.
Dostrzeganie potencjału i różnorodności pracowników.

? Lider relacyjny a lider zadaniowy ? różnice w sposobie funkcjonowania.
Poznanie różnic w funkcjonowaniu lidera.
Wypracowanie mechanizmu dostosowania stylu do zadania.

? Twój potencjał liderski ? mapa potrzeb i predyspozycji liderskich.
Utrwalenie mocnych stron.

Umiejętności lidera:

? Zacznij od diagnozy zespołu ? poziom kompetencji poszczególnych członków zespołu.
Koncentracja na sytuacji w jakiej pracuje lider i jego zespół.
Określenie na jakim poziomie kompetencji znajdują się w danej sytuacji poszczególni
członkowie zespołu.

? Przejdź do elastycznego stosowania stylu ? styl liderski odpowiedni do sytuacji.
Dopasowanie stylu komunikacji do poziomu kompetencji pracownika.
Zachowania lidera zgodne z potrzebami członków zespołu.

? Zarządzaj aby realizować wyniki ? ukierunkowanie na cel.
Zdefiniowanie celu zadania dla zespołu i jego poszczególnych członków.
Uczenie zadań przez stosowanie wzorców i praktycznych ćwiczeń.
Przekazywanie informacji zwrotnej jako narzędzie rozwojowe.

Komunikacja lidera:

? Zacznij od Twoich zasad ? expose szefa.
Kiedy należy wygłosić expose.
Zasady i struktura expose.

? Prowadzenie rozmów z pracownikami ? sposoby i rodzaje rozmów.
Rozmowa nagradzająca ? zasady i scenariusz.
Rozmowa korygująca ? zasady i scenariusz.
Rozmowa dyscyplinująca ? zasady i scenariusz.

Plan rozwoju lidera:

? Wdrożenie umiejętności liderskich.
? Efekty pracy rozwojowej lidera.
? Rozwój zespołu lidera.

[/toggle]

[toggle title=”TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE” style=”2″]

Katarzyna Ujek ? Trener biznesu/Coach, Konsultant MTQ48

Dyplomowany Trener Biznesu, Akredytowany Coach (międzynarodowa akredytacja ICF), Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48), socjolog z uprawnieniami mediatora zawodowego, absolwentka psychologii pozytywnej na SWPS we Wrocławiu, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań, facylitator job craftingu- nowoczesnej metody na wzmacnianie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników.

Doświadczenie zawodowe
Wieloletni praktyk biznesu, z doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowiskach sprzedażowych, menedżerskich oraz trenerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług finansowych. Trener i coach z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych. Zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego.

Specjalizuje się w obszarach: profesjonalna i asertywna obsługa trudnego klienta, zarządzanie emocjami i stresem, efektywność osobista oraz odporność psychiczna. W trakcie warsztatów wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki. Jako coach i trener specjalizuje się głównie w podnoszeniu efektywności pracowników i menadżerów. Pomaga menadżerom oraz zespołom z lepszymi rezultatami osiągać zamierzone cele, łatwiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, przeszkodami i niepowodzeniami, być efektywniejszym oraz lepiej budować relacje z pracownikami i klientami.

Kamila Krawczyk – Strawińska – Trener, praktyk, socjolog, prelegentka konferencji branżowych, CEO firmy E-Marketing Call Center

Z branżą szkoleń związana jest od 2003 roku. Z HILLWAY pracuje od początku powstania firmy. Karierę rozpoczęła w Call Center Poland i w Communication One Consulting.

Trener praktyk, socjolog ze specjalizacją zarządzenie personelem zakończoną obroną pracy: Coaching jako jedna z metod podnoszenia kwalifikacji pracownika.

Jest jednym z najbardziej cenionych trenerów w branży. Świetnie wchodzi w interakcję z uczestnikami szkoleń. Po jednym z jej szkoleń zanotowano aż 300% wzrost efektywności pracy w ujęciu dziennym. Po każdym jej szkoleniu Klienci odnotowują bardzo duży wzrost motywacji pracowników.

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1570 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób ? 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób ? 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po ? szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA OTWARTEGO

Sprawdź aktualne terminy szkolenia ?> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte ?> kliknij 

Warunki uczestnictwa ?> kliknij 

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

[/toggle]

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

 

 

 Skip to content