Szkolenie Grywalizacja – projektowanie i wdrażanie w praktyce biznesowej

obsługa Klienta wewnętrznegoCoraz częściej słyszymy o otaczającym nas kryzysie deficytu uwagi (braku skupienia, przytłaczającej liczbie komunikatów marketingowych, na które przestajemy zwracać jakąkolwiek uwagę) oraz alarmująco niskich wynikach zaangażowania (wg badań instytutu Gallupa aż 87% pracowników jest niezaangażowanych lub działających na szkodę zespołu). Mimo, iż nowe technologie, narzędzia i kanały komunikacji pozwalają nam robić zdecydowanie więcej, to równocześnie skutecznie dekoncentrują i osłabiają wolę działania. Pojawia się zasadniczy problem: jak sprawić, by chciało się chcieć?

Grywalizacja (zwana też gamifikacją, z ang. gamification) to jedno z nielicznych narzędzi, które pozwala skutecznie radzić sobie z wyzwaniem motywowania i angażowania ludzi. Tradycyjne metody tracą na efektywności, szczególnie w zderzeniu z rzeczywistością pokolenia Y. Na szczęście dobre gry potrafią porwać każdego, niezależnie od literki oznaczającej jego generację. Grywalizacja wykorzystuje sprawdzone mechanizmy angażowania gier do budowania procesów, które nie tylko motywują do podjęcia działania, ale także aktywnie wspierają budowanie nawyków. Możemy tym samym wykorzystać poziom zaangażowania, emocji i motywację znaną z gier do realizacji celów biznesowych. Dzięki grywalizacji możemy wpływać na odruchowe i celowe zachowania ludzi, kształtować ich postawy i ułatwiać przejście przez zmiany.

Te właściwości sprawiają, że grywalizacja staje się uznanym narzędziem do budowania przewagi konkurencyjnej. Stosowana jest w marketingu do zwiększenia efektywności kampanii, budowania silnych relacji z marką i zapewnienia lojalności klienta; w obszarze HR do wdrażania zmian organizacyjnych, wpływania na motywację i postawy pracowników, a także umożliwia optymalizację procesów rozwojowych; w działach sprzedaży do zwiększenia skuteczności działań zespołów sprzedażowych i poprawy wyników. Jest to wszechstronne narzędzie, które zostało już sprawdzone na polskim rynku przez dziesiątki firm. Na tym szkoleniu dowiesz się jak robili to inni i jak Ty możesz skorzystać z grywalizacji, by poprawić swoje własne wyniki.

Zgłoś się na szkolenie Grywalizacja –  projektowanie i wdrażanie w praktyce biznesowej – wejdź do gry i dowiedz się jak dzięki temu narzędziu zbudować swoją przewagę nad konkurencją!

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie Grywalizacja –  projektowanie i wdrażanie w praktyce biznesowej skierowane jest do wszystkich osób, które są zainteresowane zaprojektowaniem i wdrożeniem narzędzi opartych o grywalizację w swojej organizacji lub chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze.

Szkolenie szczególnie polecane jest osobom, które zarządzają procesami, w których zaangażowanie uczestników znacząco wpływa na ich efektywność, w szczególności skorzystają z niego przedstawiciele kadry zarządzającej, kierownicy marketingu, liderzy zespołów sprzedażowych, specjaliści ds. HR, szkoleń i szeroko pojętej edukacji (trenerzy), a także osoby zajmujące się wizerunkiem marki w działach PR, social media, reklamy czy jakości obsługi klienta.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
W trakcie szkolenia Grywalizacja –  projektowanie i wdrażanie w praktyce biznesowej,  dowiesz się:

 • jak wpływać na motywacje i poziom zaangażowania ludzi?
 • jak wykorzystanie mechanizmów gier pozwoliło takim firmom jak Nike, Marks & Spencer, AirCanada budować trwałą przewagę konkurencyjną?
 • jak tworzyć unikalne i ekscytujące doświadczenia klienta i angażować go w świat marki?
 • jak budować społeczność fanów i pozyskiwać z niej użyteczne informacje?
 • jak wykorzystać obecne trendy do wspierania działań marketingowych?
 • jak poprawić skuteczność procesów rekrutacji, onboardingu i rozwoju pracowników?
 • jak integrować zespół, kruszyć silosy w organizacji, a jednocześnie zwiększać jej efektywność działania?
 • jak odpowiadać na potrzeby pokolenia Y i Z, nie tracąc pokolenia X?
 • jak zaprojektować i poprowadzić program oparty o grywalizację?
 • jak sprawić, by uzyskane wyniki były trwałe, jak rozwijać gamifikowane procesy?

Dzięki szkoleniu Grywalizacja – projektowanie i wdrażanie w praktyce biznesowej:

 • będziesz mógł pozytywnie wpłynąć na motywację i zaangażowanie ludzi
 • dowiesz się, jak dobierać elementy grywalizacji (gamifikacji) do twojej grupy docelowej i procesu, za który odpowiadasz, tak aby osiągnąć oczekiwane wyniki
 • nauczysz się tworzyć i wdrażać innowacyjne rozwiązania oparte o grywalizację i najnowsze trendy społeczno-technologiczne.
CELE SZKOLENIA
Cele szczegółowe szkolenia Grywalizacja –  projektowanie i wdrażanie w praktyce biznesowej to:

 • poznanie społecznych, psychologicznych i biologicznych podstaw wpływania na motywację i zaangażowanie
 • zrozumienie stosowania grywalizacji w prezentowanych case’ach, kiedy, jak i dlaczego dobrane mechanizmy gier działają tak skutecznie
 • analiza obszarów stosowania grywalizacji, ocena potencjału tego narzędzia
 • nabycie umiejętności projektowania procesów zaangażowania z wykorzystaniem grywalizacji
 • poznanie praktycznych aspektów wdrażania rozwiązań opartych o grywalizację
 • unikanie częstych błędów i pułapek w prowadzeniu zgamifikowanych wdrożeń
 • zrozumienie dziejących się zmian pokoleniowych i technologicznych oraz rola jaką może w nich odegrać grywalizacja
PROGRAM SZKOLENIA
I DZIEŃ SZKOLENIA

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

 • Powitanie i przedstawienie się trenera
 • Prezentacja programu merytorycznego i organizacyjnego oraz celów szkolenia
 • Ćwiczenie typu ice-breaker wykorzystujące elementy gier

OD GIER DO GRYWALIZACJI

 • Skąd wzięły się gry, jak działają i dlaczego są tak popularne?
 • Gry a grywalizacja – co je wiąże, a co dzieli?
 • Czym jest grywalizacja i przyczyny jej obecnej popularności
 • Rynkowe przykłady stosowania grywalizacji w różnych obszarach do realizacji odmiennych celów

 OD GRYWALIZACJI DO ZAANGAŻOWANIA

 • Typologia graczy, ich potrzeby, zachowania i motywacje
 • Psychologiczne i praktyczne aspekty wyrabiania nawyków
 • Pętle zaangażowania i schematy nagradzania
 • Wykorzystanie grywalizacji do zmiany postaw i zachowań – podstawowe mechanizmy
 • Jak nagradzać, by motywować, a nie szkodzić?

 ANALIZA WDROŻEŃ Z POLSKI I ZE ŚWIATA

 • Obszar marketingu, działania online i offline
 • Obszar edukacji, szkolenia i rozwój
 • Obszar motywacji pracowników, rekrutacja, identyfikacja z firmą i performance
 • Obszar sprzedaży i jakości obsługi

TEORIA A PRAKTYKA

 • Jak sprzedać i wdrażać grywalizację (gamifikację) w organizacji?
 • Jak radzić sobie z osobami uprzedzonymi do gier i oszustami?
 • Estetyka gier – pomoc czy przeszkoda w grywalizacji?
 • 5 podstawowych błędów i powszechne pułapki
 • Promocja, komunikacja i administracja programem grywalizacji

GRYWALIZACJA W KONTEKŚCIE ZMIAN SPOŁECZNO-TECHNOLOGICZNYCH

 • Pokolenia X, Y, Z – wyzwania i rozwiązania
 • Grywalizacja jako klucz do rozgryzienia pokolenia Y
 • Obecny stan grywalizacji na rynku polskim i prognozy na najbliższe lata
 • Grywalizacja z dala od klawiatury – nowe technologie w służbie architektów zaangażowania

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA

Wnioski i opinie dotyczące poznanego materiału. Wyjaśnienie zasad wyboru pomysłów do opracowania w drugim dniu szkolenia. Szansa dla każdego uczestnika na opracowanie wdrożenia grywalizacji w jego kontekście (jeśli uda mu się przekonać do tego grupę).

II DZIEŃ SZKOLENIA

ROZPOCZĘCIE  – NAWIĄZANIE DO POPRZEDNIEGO DNIA SZKOLENIA

 • Przypomnienie wiedzy nabytej w dniu poprzednim
 • Prezentacja pomysłów – pitch session
 • Wybór pomysłów do opracowania i organizacja grup roboczych

DOPRACOWANIE CASE’ÓW, PRZYGOTOWANIE DO PROJEKTOWANIA

 • Określenie kontekstu i wartości grupy docelowej
 • Definiowanie celów i miar sukcesu
 • Określenie potencjalnych wyzwań i obszarów szczególnej uwagi

 NARZĘDZIA I PROCES PROJEKTOWANIA GRYWALIZACJI

 • Omówienie procesu projektowania
 • Przegląd proaktywnych modelów i narzędzi projektowania
 • Pętle i łuki zaangażowania, znaczenie estetyki gier i wykorzystanie fabuły

 PRZEJŚCIE PRZEZ CYKL PROJEKTOWANIA

 • Analiza grupy docelowej i weryfikacja założeń
 • Definicja kluczowych zachowań i znajdowanie potencjalnych punktów styku
 • Wizualizacja procesów zaangażowania na przykładzie mapy doświadczenia
 • Dobór mechanizmów grywalizacyjnych i opracowanie zasad programu

 MAMY PROJEKT – CO DALEJ?

 • Plan utrzymania i rozwoju
 • Analiza SWOT, identyfikacja potrzebnych zasobów i zarządzanie ryzykiem
 • Jak zbierać, analizować i wykorzystywać dane?
 • Prezentacja wypracowanych projektów

 PODSUMOWANIE  I  ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 • Ocena pracy i feedback odnośnie opracowanych projektów
 • Podsumowanie szkolenia przez Trenera prowadzącego
 • Ocena szkolenia przez uczestników (ankiety oceny szkolenia)
 • Wręczenie Dyplomów ukończenia szkolenia
TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
URSZULA  RUDZKA-STANKIEWICZ  –  TRENER  BIZNESU

Urszula Rudzka-Stankiewicz jest absolwentką Psychologii ze specjalizacją Wspieranie Rozwoju Osobowości na Uniwersytecie Warszawskim oraz Ekonomii ze specjalizacją Zarządzanie Międzynarodowe na Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
Jest certyfikowanym Konsultantem InSights Discovery.

Od 2007 roku związana z biznesem. Pracowała dla takich firm jak Sodexo, Polbank EFG oraz  w Grupie PZU.

Jako menedżer projektów miała przyjemność prowadzić duże projekty wdrożeniowe i szkoleniowe, które związane były z wdrażaniem zmian w firmie (nawet do 1 500 osób kadry menedżerskiej) z obszarów:

 • wdrażania do sprzedaży nowych produktów,
 • zmiany systemu oceny i wynagradzania pracowników,
 • optymalizacji procesów wdrożeń nowych pracowników,
 • zmiany systemów finansowania procesów szkoleniowych
 • projekty automatyzacji procesów employer brandingu w komunikacji wewnętrznej.

 Jako trener biznesu przepracowała ponad 2 000 h szkoleniowych. Prowadziła  i prowadzi szkolenia w obszarze:

 • budowania zaangażowania (w tym grywalizacja),
 • zarządzania zmianą i zmianą nawyków,
 • rozwoju kompetencji menedżerskich
 • rozwoju kompetencji miękkich, w tym komunikacji
 • train the trainers – szkolenia dla trenerów m.in. w ramach Klubu Trenera Biznesu
 • prowadzenia sesji rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji (facylitacja).

Urszula pasjonuje się i specjalizuje w:

 • wykorzystywaniu mechanizmów gier w budowaniu zaangażowania,
 • rozwoju kompetencji miękkich, efektywności osobistej, komunikacji.

Obszar grywalizacji/gamifikacji jest kluczową dyscypliną Urszuli, w którą angażuje się od 2014 roku.

Członek Klubu Trenera Biznesu i Klubu Proaktywni, który ma na celu propagowanie i rozwój kompetencji prowokatywnych. W swojej karierze zawodowej zdobyła następujące certyfikaty: InSights Discovery Client Practitioner, SysTeamsChange™, Managing Projects, The Coaching Maps, Coaching Grupowy i Zespołowy. Jest też absolwentką szkoły Trenerów Personel Profit. Jest autorem rozdziału Humorem pokonam stres w książce Psychologia w sporcie pod redakcją  Dariusza Parzelskiego oraz autorką artykułu o grywalizacji w kwartalniku Urzędnik 5.0

W swojej pracy Trenera najczęściej korzysta z narzędzi takich jak: Octalisys Framework® – budowanie zaangażowania w oparciu o mechanizmy gier, Gry szkoleniowe, np. Synergia, Zabójcy Zmiany, Values Poker, Business Manager™, Simplic!ty, The Coaching Maps, Meeting Facilitation Tool – struktura facylitacji spotkania, InSight Discovery® – diagnostyka osobowości i rozwój efektywności osobistej.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

Urszula prowadziła szkolenia i warsztaty dla takich firm jak m.in.: Sodexo Polska, COOR, AmRest, EY, Okam, Grupa Onet, Pandora, California Fitness, Jeronimo Martins, PZU, Raiffeisen Polbank, PKO, ING, X-Code, Funtiago, One2Tribe, 11nitStudio, KTB, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Roche Diabetes Care.

W ramach Employer Branding Leaders Training prowadziła z ramienia HR News 3 edycje warsztatów na tematy grywalizacji.

Prywatnie Ula jest szczęśliwą żoną i matką 2 córek. Lubi tenis ziemny i taniec współczesny, teatr tańca.  Pasjonuje się trendami w zakresie edukacji i motywacji.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.