HILLWAY – szkolenia w sytuacji koronawirusa – podjęte środki bezpieczeństwa i działania

Drodzy Klienci, Partnerzy, Przyjaciele i Uczestnicy naszych szkoleń

W związku z aktualną sytuacją w kraju – koronawirus (covid-19) oraz jego bezpośrednim wpływem na wszystkie dziedziny życia informujemy o podjętych działaniach po stronie HILLWAY

ochrona koronawirus szkoleniaHILLWAY jest profesjonalnym organizatorem szkoleń głównie stacjonarnych – zamkniętych, szytych na miarę. Dla nas Państwa i nasze zdrowie, a także bezpieczeństwo nas wszystkich jest najważniejsze. Jako profesjonalny dostawca usług szkoleniowo – doradczych zrzeszony w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych posiadający certyfikat zarządzania jakością SUS 2.0 komunikujemy nasze działania.

Informujemy, że wszyscy nasi Trenerzy i pracownicy Biura otrzymali szczegółowe wytyczne i wskazówki do postępowania, które zapewniają jak największe bezpieczeństwo prowadzonych szkoleń. 

 1. Monitorujemy i przypominamy wszystkim przede wszystkim o higienie i zdrowym trybie życia – stosujemy żele, dezynfekujemy sprzęt, unikamy podawania rąk i bardzo często myjemy ręce (również Trenerzy zwracają na to uwagę w trakcie szkoleń)
 2. Trenerzy delegowani na najbliższe szkolenia nie są w bezpośredniej grupie ryzyka – nie przebywali w ostatnim czasie w krajach wskazanych przez GIS i w ich otoczeniu nie ma osób poddanych kwarantannie oraz takich którzy przebywają w szpitalach na obserwacji lub stwierdzono u nich zakażenie. Przed każdym projektem to weryfikujemy będąc z Państwem w kontakcie. 
 3. Z wszystkimi Trenerami, którzy prowadzą projekty w danym tygodniu jesteśmy w stałym kontakcie w zakresie również ich bezpieczeństwa i monitorujemy ryzyka.
 4. Większość naszych szkoleń organizowana jest w Siedzibach Klientów w grupach małych zamkniętych, których uczestnicy na co dzień pracują/spotykają się w firmie.  
 5. Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych.

W naszych działaniach jesteśmy otwarci na rozmowy – wspieramy naszych Klientów w szukaniu rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo i zminimalizują ryzyka przy codziennej pracy biurowej i szkoleniach dla danych zespołów

 • zalecamy udział w szkoleniach osób w pełni  zdrowych, bez obniżonej odporności,
 • szkolenia realizowane są w siedzibach firm zamiast hoteli i ośrodków,
 • możliwość zrezygnowania z cateringu i obiadów na zewnątrz,
 • jesteśmy otwarci na wyeliminowania dokumentów papierowych.

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW HILLWAY, TRENERÓW I UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ:

 • jeżeli byliście na wakacjach, urlopach, w krajach, w których panuje koronawirus i istnieje ryzyko, że mogliście mieć z nim styczność poinformujcie  niezwłocznie nas i swojego Pracodawcę i powstrzymajcie się bezwzględnie od spotkań – postępujcie zgodnie z zaleceniami GIS Głównego Inspektoratu Sanitarnego i śledźcie na bieżąco komunikaty GIS
 • jeśli wiecie, że wśród znajomych z którymi mieliście kontakt ktoś zachorował na koronawirusa lub jest objęty kwarantanną mając na uwadze odpowiedzialność za innych prosimy o bezzwłoczne poinformowanie nas o tej sytuacji i zaprzestanie udziału w spotkaniach bezpośrednich i szkoleniach
 • jeżeli np. na sali szkoleniowej ktokolwiek wykazuje objawy choroby i istnieje uzasadnione podejrzenie, że może być chory postępuj zgodnie z zaleceniami GIS (zachowaj spokój, nie wychodź, powiadom telefonicznie nas – procedury mówią o odizolowaniu grupy i zainfekowanych osób w celu uniknięcia rozprzestrzeniania ryzyka zarażenia) 
 • dbaj o zdrowy styl życia i wysoką odporność oraz codzienną higienę
 • często myj ręce pod bieżącą wodą powyżej 20 sekund (przed każdym jedzeniem, po każdym wyjściu na zewnątrz i styczności z klamkami, przyciskami w windzie – staraj się nie używać rąk do otwierania drzwi, klamek, unikaj dotykania twarzy, dezynfekuj smartfona) i edukuj w tym zakresie współpracowników
 • nie ulegaj panice, bądź spokojny, ale i ostrożny, śledź komunikaty prasowe i wytyczne GIS  https://gis.gov.pl/

NAGŁE ODWOŁYWANIE TERMINU SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

W sytuacjach niemożliwości realizacji szkoleń w ramach zawartej umowy rozmawiamy o jak najlepszym rozwiązaniu sytuacji, która zapewnia bezpieczeństwo, ale również wskazuje na partnerskie podejście obu stron i poszanowanie wspólnych interesów i poniesionych nakładów

Ze strony HILLWAY stosujemy partnerskie podejście i poszanowanie interesów nie naliczamy kar umownych i proponujemy:

 • możliwość przesunięcie szkolenia na inny termin do uzgodnienia pomiędzy Stronami z fakturą 50% płatną teraz 
 • możliwość organizacji szkoleń i podejmowania działań w wersji on-line, zamianę jej na webinary, szkolenia on-line, szkolenia w klasach wirtualnych lub inne formy nauki zdalnej np. e-learning, microlearning (do oszacowania wycena przy doprecyzowaniu)

Wiemy też, że wielu z Państwa jest w wymagającej sytuacji, wspieramy firmy i mamy kompetencje do wsparcia w przygotowaniu firm na przejście na pracę zdalną.  Stawiamy na otwartą komunikację i współpracę. I prosimy Państwa o to samo mając na uwadze miejsca pracy dla nas wszystkich i nasze wspólne dobro, zdrowie i bezpieczeństwo.

Jako firma zatrudniamy pracowników, Trenerów i jako cała branża znaleźliśmy się w bardzo trudnej i wymagającej sytuacji. Wierzymy zatem w otwartą, szczerą i przede wszystkim partnerską wspólną dyskusję, która pozwoli na sprawne, efektywne zarządzanie tą trudną sytuacją.

Wszystkim życzymy dużo zdrowia i spokoju w tej wymagającej sytuacji

Z poważaniem

Wspólnicy HILLWAY Training & Consulting

 • Marzena Sawicka
 • Ewa Drumlak
 • Marcin Kalinowski

Warszawa 11.03.2020Skip to content