Szkolenie HILLWAY Komunikacja w zarządzaniu w oparciu o model Extended DISC

Efektywna komunikacja jest podstawową kompetencją ułatwiającą zarządzanie. Dzięki zastosowaniu metodologii Extended DISC menedżerowie poznają mapę preferowanych zachowań i predyspozycji swoich pracowników w postaci Raportów przyporządkowanych do czterech podstawowych kolorów ( czerwonego, żółtego, zielonego i niebieskiego) .

Pomaga im to zrozumieć jak reagują i postępują poszczególni członkowie zespołu, jakie są mocne strony i słabości zespołu, kto wywiera największy wpływ na zespół i czy jest to korzystne dla całego zespołu. Pozwala wykorzystywać ich naturalny styl zachowania przez co współpraca pracowników i zespołu może być efektywniejsza, charakteryzująca się mniejszą ilością konfliktów i barier.

L&D Co to

Podczas szkolenia dokonamy autodiagnozy własnej mowy ciała i zdolności komunikacyjnych, docenimy istotę różnorodności podczas przekazywania komunikatów, poznamy techniki oddziaływania na pozytywne emocje drugiej strony.

Celem szkolenia również jest rozpoznanie przez uczestników najczęściej spotykanych barier w procesach komunikowania się, nabycie umiejętności zachowania asertywnej postawy oraz wykorzystania informacji zwrotnej w budowaniu i realizacji zespołowych celów. Uczestnicy, wykorzystując techniki efektywnego porozumiewania się, nie tylko wzmocnią swoją motywację do pracy i odczuwania zadowolenia z jej wykonywania, ale też zwiększą swoją efektywność i skuteczność.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej. Dedykowane jest wszystkim menadżerom, który zależy na podniesieniu swoich kompetencji w obszarze: efektywna komunikacja.

Wymogiem podstawowym jest posiadanie przez wszystkich uczestników  szkolenia raportu z badania Extended DISC. Analiza Indywidualna Styl Zarządzania. Badanie może być przeprowadzone przed szkoleniem za pośrednictwem HILLWAY.

Program szkolenia

Wybrane moduły lub ich części możliwe do zastosowania w programie szkolenia w wersji podstawowej lub rozszerzonej w zależności od wyników badania potrzeb i przekazanych informacji odnośnie celów szkolenia, a także priorytetów w rozwoju poszczególnych kompetencji według organizacji.

WYBRANE MODUŁY SZKOLENIOWE do zastosowania w programie szkolenia:

Początek podróży, czyli – Wprowadzenie do teorii Extended DISC

 • Teoria ludzkiego potencjału i Model DISC
 • Czterostrefowy model zachowań
 • Diament Extended DISC
 • Profile zachowań naturalnych i adaptowanych
 • Style zachowań – wprowadzenie

Studiowanie przewodników i mapy typów DISC w kontekście pełnionych ról w organizacji

 • Studiowanie mapy” –  zrozumienie różnic osobowościowych – poznawanie i rozumienie innych
 • “Wewnętrzny kompas”,  czyli preferowane cele i wartości
 • “Jak cię widzą tak cię piszą” – spostrzeganie przez innych

“Raport…, ale nie mniejszości”-  objaśnienie struktury raportu

“Piąty element”  – wymiary Junga i ich wpływ na spostrzeganie i podejmowanie decyzji

 • Ekstrawersja – introwersja, myślenie – uczucia, doznania – intuicja
 • Autodiagnoza
 • Identyfikacja własnego stylu zachowania / naturalnych talentów oraz rozpoznawanie stylów zachowań  u innych osób
 • Zapoznanie się uczestników  z wynikami raportów Analizy Indywidualnej Extended DISC – Interpretacja profili i raportów
 • Skuteczna komunikacja
 • Skuteczne podejście do typu antagonistycznego
 • Indywidualny styl – mocne i słabe strony
 • Strategie postępowania z ludźmi o różnych stylach zachowań
 • Wnioski indywidualne w kontekście efektywności osobistej

“Drużyna pierścienia”  – wartości wnoszone do zespołu, przez poszczególne typy DISC i jak nimi zarządzać

“Czy jest tutaj jakiś tłumacz?” – praktyczne zastosowanie wiedzy o typach DISC,  w celu usprawnienia  komunikacji oraz budowania relacji

 “Aborygeni i kosmici” – dostosowanie do różnych typów DISC                       

“Przekonaj mnie do…” Jak wykorzystać wiedzę o sobie i innych do komunikacji i osiągania swoich celów osobistych i zawodowych

Komunikacja zadaniowa w kontekście modelu DISC

 • Cykl komunikacji w zarządzaniu – przypomnienie
 • Rozmowa planująca
 • Rozmowa monitorująca
 • Rozmowa podsumowująca
 • Równowaga zasobów i rezultatów

Komunikacja zadaniowa w kontekście modelu DISC – trening umiejętności

 • Jak delegować, monitorować i oceniać zadania w odniesieniu do poszczególnych typów DISC
 • Scenki

Miękkie narzędzia motywowania w kontekście modelu DISC

 • Zostań ekspertem w obszarze na który masz wpływ ? dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z obszaru motywowania różnych typów
 • Narzędzia jakimi dysponujemy
 • “Miękkie serce” – twarde problemy?

Motywowanie z ograniczonym wachlarzem narzędzi ? jak poradzono sobie z tym tematem w innych organizacjach

Miękkie narzędzia motywowania w kontekście modelu DISC ? trening umiejętności

 • Jak motywować poszczególne typy DISC

Scenki

Podsumowanie szkolenia

Wycena zawiera badanie Extended DISC Analiza Indywidualna: Styl Zarządzania.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content