Motywacja pozapłacowa – motywowanie pracowników w efektywnym zarządzaniu zespołem

motywacja, motywowanie, systemy motywacyjne, Hillway, szkolenia motywacja, automotywacja

Szkolenie Motywacja pozapłacowa – motywowanie pracowników w efektywnym zarządzaniu zespołem przedstawia skuteczne pozapłacowe metody motywowania pracowników oraz instrumenty pobudzania motywacji. Dziś już wiemy, że o sukcesie wielu firm decyduje zaangażowanie pracowników i wytrwałość w dążeniu do postawionego celu – czy wiesz jak rozniecić żar w swoich pracownikach, jak rozpalić ogień, który będzie sprawiał, że będzie się chciało niemożliwego?

,,Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.? (Napoleon Hill ? guru motywowania)

Czy wiesz, że John Gardner, autor kilku książek na temat przywództwa, uważa, że zdolność do motywowania innych jest najważniejszym atrybutem lidera? Nazwał on tę cechę ,,sercem przywództwa”.

Z kolei Marcus Buckingham ? współpracownik Instytutu Gallupa i specjalista od motywowania pracowników przez zachęty pozaracjonalne w swoich pracach koncentruje się na tym, co uważa, za główny obowiązek lidera: na identyfikowaniu niepowtarzalnych cech każdego pracownika i ich wykorzystywaniu do osiągania lepszych wyników i zwiększania wydajności pracy.

Najlepsi liderzy tworzą wyzwania, inspirują, umożliwiają innym działanie. Wskazują cel i motywują. Czy należysz do ich grona?

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

[toggle title=”GRUPA  DOCELOWA ? UCZESTNICY  SZKOLENIA” style=”2″]

Szkolenie Motywacja pozapłacowa – motywowanie pracowników w efektywnym zarządzaniu zespołem skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, kierowników projektów i wszystkich osób, które zarządzają bezpośrednio lub pośrednio zasobami ludzkimi i chcą zwiększyć poziom motywacji i zaangażowania zespołu. Szkolenie skierowane jest również do osób odpowiedzialnych za tworzenie systemów motywacyjnych w firmie.

[/toggle]

[toggle title=”CELE  SZKOLENIA” style=”2″]

Szkolenie Motywacja pozapłacowa – motywowanie pracowników w efektywnym zarządzaniu zespołem skierowane jest do liderów i kierowników, którym zależy na podnoszeniu efektywności działania poprzez motywowanie i wzmacnianiu samooceny pracowników, a przez to pielęgnowaniu dobrej atmosfery pracy i pokazywaniu mocnych stron jednostek.

Celem szkolenia jest również określenie różnicy pomiędzy potrzebami, a motywatorami, zidentyfikowanie czynników motywujących i demotywujących. Rozpoznanie, co motywuje pracowników oraz dobór czynników motywacyjnych, potrafiących zmotywować cały zespół.

[/toggle]

[toggle title=”METODOLOGIA  SZKOLENIA” style=”2″]

Szkolenie zostanie dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. 80% warsztaty i ćwiczenia. Zarówno symulacje z podziałem na role, scenki, studium przypadków, demonstracje prowadzącego, anty-przykłady, gry przygotowane są na podstawie naszych praktycznych doświadczeń. Scenariusze tych zadań opisują realne sytuacje zawodowe uczestników (dane z badania potrzeb organizacji), a wypracowane rozwiązania i metody są możliwe od zastosowania w pracy już następnego dnia po szkoleniu.

[/toggle]

[toggle title=”CZAS  TRWANIA  SZKOLENIA” style=”2″]

Optymalnie Model 2 +1  (2 dni szkolenia -> indywidualne plany rozwoju, konsultacje z Trenerem, ewentualnie On the Job Training -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy)

[/toggle]

 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania zespołem, zarządzania sprzedażą czy obsługą klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.
Skip to content