Aktualne wytyczne do organizacji szkoleń w czasach pandemii Covid-19

Jako HILLWAY rekomendujemy Klientom każdorazowo racjonalną ocenę sytuacji i uwzględnienie faktu, że szkolenia są potrzebne firmom i pracownikom, by mogli rozwijać kompetencje i kwalifikacje, które pozwolą firmie dopasowywać się i adaptować do dynamicznej sytuacji na rynku.

Gdzie jest możliwość rekomendujemy organizację szkoleń zdalnych. Wszystkie szkolenia otwarte HILLWAY realizowane są do odwołania w formie szkoleń online.

Aktualizacja obostrzeń na podstawie Rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r.  oraz Konferencji prasowej Ministra Zdrowia z 07.12.2021 (wkrótce planowane zwiększenie limitów z 50% na 30% obłożenia miejsc)

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE STACJONARNE – zasady organizacji szkoleń w pandemii Covid

Szkolenia zamknięte w Siedzibie firmy i Szkolenia poza siedzibą firmy 

Szkolenia zamknięte organizowane przez Pracodawcę dla pracowników, zastosowanie mają przepisy dotyczące spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych, które są nadal wyłączone z ograniczeń szczególnych (§26 ust.15).

Obowiązuje Regulamin Pracodawcy i reżim sanitarny.

Przy szkoleniach na zewnątrz – w hotelach, salach czy ośrodkach szkoleniowych obowiązują limity miejsc (obecnie 50% obłożenia ma być zmieniony na 30%). Do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych.

SZKOLENIA OTWARTE – STACJONARNE – zasady organizacji szkoleń w pandemii Covid

  • limit 15 m2 na osobę
  • reżim sanitarny
  • do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione.
PODSTAWA PRAWNA
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2177

 

Wytyczne do organizacji szkoleń stacjonarnych opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Jako HILLWAY mieliśmy przyjemność wspierać ich opracowanie w ramach rekomendacji Polskiej Izby Firm Szkoleniowych wydanej dla Ministerstwa.

Dokument jest uzupełnieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z 19.10.2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym

Wytyczne do organizacji szkoleń stacjonarnych w czasach pandemii zostały podzielone na cztery części:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji szkolenia stacjonarnego

2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom / pracownikom obsługi/dostawcom wydarzenia/spotkania

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania oraz uczestników szkoleń

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.

Szczególnie rekomendujemy je Pracodawcom i HR odpowiedzialnym za organizację szkoleń, organizatorom szkoleń, w tym firmom szkoleniowym, hotelom i ośrodkom szkoleniowym oraz Trenerom.

Link do strony Ministerstwa Rozwoju z opublikowanymi zasadami bezpieczeństwa– stan na dzień 25.06.2021.

Podstawa prawna
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2177
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000187101.pdf
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001829
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001758
– Informacje Ministerstwo Rozwoju i aktualności https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Aktualizacja 07.12.2021Skip to content