Plany finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem – jak strategicznie zarządzać finansami, aby wytworzyć wartość przedsiębiorstwa?

System Okresowej Oceny Pracowników szkolenie otwarte HILLWAYCelem szkolenia Plany finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest nabycie umiejętności zarządzania strategicznego finansami przedsiębiorstwa. Uczestnik szkolenia pozna metody sporządzania planów finansowych dla konkretnego przedsięwzięcia w tym inwestycyjnego.

Słuchacze zrozumieją zagadnienia związane z wartością pieniądza w czasie, wpływem wyboru źródeł finansowania przedsięwzięć na rentowność i płynność przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia pogłębią również wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi i technik oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Szkolenie realizowane jest w formule warsztatów, z udziałem ćwiczeń komputerowych. Podczas zajęć uczestnicy mają za zadanie opracować w całości plan projektu finansowego dla przedsiębiorstwa. Przykłady są oparte na realnych projektach i tak opracowane, aby zawierały maksymalnie dużo zagadnień związanych z przygotowywaniem projekcji finansowych.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

[toggle title=”GRUPA  DOCELOWA  SZKOLENIA ” style=”2″]

Szkolenie Plany finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem przeznaczone jest dla finansistów, analityków, pracowników służb księgowych lub konsultingowych, lub osób które mają za zadanie planowanie i sporządzanie prognoz finansowych (w tym, dotyczących projektów inwestycyjnych), lub ich ocenianie (np. pracownicy bankowi). Ale także niefinansistów, którzy potrzebują wiedzy na temat finansów firmy i planowania finansowego (i inwestycyjnego) na okresy przyszłe.

[/toggle] [toggle title=”PROGRAM  SZKOLENIA” style=”2″]

Cel i potrzeba przygotowania:

 • cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową
 • relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej
 • wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa

Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:

 • definicje płynności finansowej i relacje między nimi
 • definicja poziomu płynności finansowej

Pomiar poziomu płynności finansowej:

 • statyczne miary płynności
 • korekty miar płynności
 • dynamiczne miary poziomu płynności finansowej
 • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej

Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):

 • zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie
 • poziom NWC
 • cykl konwersji gotówki
 • określanie strategii zarządzania NWC

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:

 • potrzeba utrzymywania zapasów
 • koszty utrzymywania i zamawiania zapasów

Zarządzanie należnościami:

 • ocena należności przedsiębiorstw
 • metody ustalania okresu spływu należności
 • prognozowanie należności
 • polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie
 • faktoring należności
 • sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja

Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:

 • metody analizy ryzyka kredytowego
 • metoda punktowa
 • metoda standardu kredytowego
 • instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja

Zarządzanie środkami pieniężnymi:

 • motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
 • modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone?a)
 • budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki)

Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:

 • poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych
 • kredyt kupiecki
 • krótkoterminowe papiery dłużne

Wartość płynności finansowej:

 • wartość płynności finansowej
 • definicja i znaczenie
 • relacja wartości płynności do jej poziomu
 • jakie czynniki wpływają na wartość płynności
 • warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami
 • konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

[/toggle]

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.Skip to content