Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego

Profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego, efektywna komunikacja wewnętrzna i miłe relacje pracownicze to dziś wyzwanie wielu firm. Odpowiedzią na to są szkolenia, których celem jest doskonalenie technik kontaktu z klientem budujących pozytywny obraz pracownika i firmy i wzbudzających sympatię. Przyswojenie wiedzy o profesjonalnej obsłudze Klienta oraz metodach rozwiązywania problemów interpersonalnych. Poznanie i doskonalenie technik i stylu skutecznej i pozytywnej komunikacji z klientem – służącej dobremu zrozumieniu, pozytywnej atmosferze i radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Ukształtowanie postaw pro-klienckich uczestników szkolenia, asertywnej postawy wobec Klienta wewnętrznego, nabycie przez pracowników umiejętności rozpoznania i udoskonalenia rozmowy bezpośredniej i telefonicznej z trudnym rozmówcą oraz przyswojenie zasad efektywnej komunikacji – umiejętność radzenia sobie z naciskami, pretensjami i agresją ze strony rozmówcy oraz poznanie technik panowania nad stresem i form rozładowania nadmiaru napięcia. Kształtowanie i doskonalenie standardów serwisu usług profesjonalnych dla stanowiska pracy i przyjaznych dla osoby.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po ukończeniu szkolenia Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego uczestnicy będą wiedzieli jak:

 •  Posługiwać się technikami efektywnej komunikacji w rozmowach ze współpracownikami w komunikacji wewnętrznej
 •  Właściwie stosować zachowania asertywne w relacjach z współpracownikami
 •  Radzić sobie z trudnymi sytuacjami w miejscu pracy
 •  Zarządzać emocjami w kontaktach wewnętrznych i budować poczucia własnej wartości
 •  Profesjonalnie prowadzić rozmowy przez telefon
 •  Skutecznie zarządzać czasem i przestrzenią w miejscu pracy
 • Budować profesjonalny wizerunek wśród klientów i współpracowników
PROGRAM SZKOLENIA
 • Rola klienta wewnętrznego i profesjonalne relacje w firmie (uświadomienie roli i znaczenia klienta wewnętrznego)
 • Komunikacja interpersonalna w relacjach pracowniczych (komunikacja wewnętrzna)
 • Wywieranie dobrego wrażenia
 • Standardy prowadzenia wewnętrznych rozmów telefonicznych
 •  Wywieranie wpływu na postrzeganie naszego poziomu obsługi przez klientów wewnętrznych
 • Zbieranie i skuteczne wykorzystywanie właściwych informacji
 • Umiejętne kierowanie rozmową z klientem wewnętrznym
 • Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego i zdobywanie zaufania klienta wewnętrznego
 • Rozwijanie postawy empatii
 • Typologia postaw (racjonalny i emocjonalny) i wykorzystanie technik dopasowania do poszczególnych typów klientów wewnętrznych
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów wewnętrznych jako sposób na budowanie pozytywnych relacji
 • Co motywuje mnie i co motywuje moich współpracowników do wykonywania pracy
 • Rozpoznanie hierarchii wartości klienta wewnętrznego – co dla klienta jest naprawdę ważne?
 • Właściwy przepływ informacji w organizacji
 • Zasady asertywnego budowania relacji biznesowych i radzenie sobie ze stresem
 • Zaznaczanie nieprzekraczalnych granic
 • Rodzaje trudnych sytuacji w pracy z klientem wewnętrznym
 • Analiza konfliktu i poszukiwanie rozwiązania na poziomie wartości (przyczyny powstawania)
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1 300 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po – szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkolenia –> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Chcesz wdrożyć standardy obsługi klienta? Zrobić badanie satysfakcji pracowników?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces sprzedaży i pracę swoich handlowców?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.