Szkolenie Profesjonalna Obsługa Klienta z elementami zarządzania emocjami i stresem – warsztat dla pracowników infolinii alarmowych – Dyspozytorów Pogotowia Ratunkowego, Gazowego, Energetycznego

Celem szkolenia Profesjonalna Obsługa Klienta z elementami zarządzania emocjami i stresem  jest podniesienie kompetencji pracowników z zakresu profesjonalnej obsługi klienta poprzez rozwój umiejętności skutecznego przyjmowania zgłoszeń, techniki reagowania na emocje klienta oraz panowanie nas stresem.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń alarmowych w różnych instytucjach i organizacjach, m.in. dla – Dyspozytorów Pogotowia  Ratunkowego, Gazowego, Energetycznego itp.

Szkolenie HILLWAY Profesjonalna Obsługa Klienta z elementami zarządzania emocjami i stresem szkolenie dla pracowników infolinii alarmowych

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń alarmowych w różnych instytucjach i organizacjach, m.in. dla – Dyspozytorów Pogotowia  Ratunkowego, Gazowego, Energetycznego 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności interpersonalnych uczestników warsztatu (profesjonalna obsługa klienta ze zwróceniem uwagi na zarządzanie emocjami, zarządzanie stresem, zarządzanie czasem i przebiegiem rozmowy oraz umiejętnym dążeniem do zakończenia  rozmowy). Kluczowe w programie będzie przejście przez standardy obsługi klienta – wypracowanie sobie schematu rozmowy i metod zarządzania emocjami klienta ( w tym ich wyciszania), uspokajania oraz zarządzania własnymi emocjami. Świadomość emocjonalnego podejścia z obu stron wpłynie na to, że sytuacja zgłoszenia nie będzie stresująca dla pracownika, a całkowicie normalna- zgodna z jego specyfiką pracy.

Program szkolenia

ROLA  I SPECYFIKA KLIENTA DZWONIĄCEGO NA POGOTOWIE (RATUNKOWE, GAZOWE, ENERGETYCZNE)

 • Cechy profesjonalnego pracownika obsługującego infolinię alarmową

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE TELEFONICZNEGO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

 • Emocjonalna i racjonalna faza efektywnej komunikacji
 • Elementy komunikacji w rozmowie

SKUTECZNA KOMUNIKACJA WERBALNA

 • Łatwość wypowiedzi,
 • Język korzyści – Użycie mocnych, pozytywnych zwrotów
 • Błędy językowe, Czarne ?słowa?, Niezręczne wyrażenia, Zwroty potoczne
 • Wyrażenia specjalistyczne, a ich odbiór przez dzwoniącego

UMIEJĘTNOŚĆ EFEKTYWNEGO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZENIA

 • Rola pytań, a badanie oczekiwań Klientów ? cel: badanie jawnych i ukrytych potrzeb klientów
 • Narzędzia kontroli rozmowy z Klientem (Parafraza, Zadawanie pytań – Rodzaje pytań, Aktywne słuchanie, Notatki, Liczebniki)

STRUKTURA   ROZMOWY  Z   KLIENTEM –

 • Rola pierwszego pozytywnego wrażenia ? PPW
 • Powitanie i nawiązanie kontaktu
 • Przyjmowanie zgłoszenia ? badanie okoliczności, sytuacji
 • Przedstawienie propozycji rozwiązań
 • Pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji Klienta
 • Podsumowanie i zakończenie rozmowy
 • Rola końcowego pozytywnego wrażenia ? KPW

PROWADZENIE  ROZMÓW  W  WARUNKACH  NIETYPOWYCH I STRESOGENNYCH

 • Praca z trudnym Klientem, agresywnym rozmówcą
 • Rozpoznawanie zapaleń i ich pokonywanie
 • Radzenie sobie z atakami rozmówcy
 • Zdenerwowanie i emocje rozmówcy  – jak je identyfikować i jak sobie z nimi radzić?
 • Agresywna postawa rozmówcy
 • Krytyka ze strony rozmówcy

UMIEJĘTNOŚĆ  ASERTYWNEGO  KOMUNIKOWANIA  SIĘ  I  ZARZĄDZANIA STRESEM

 • Rodzaje postaw emocjonalnych
 • Asertywność – czym różni się od agresji i uległości
 • Zachowanie asertywne
 • Asertywność  i zarządzanie stresem? jak to robić w praktyce
 • Zalety zachowań asertywnych w kontaktach z Klientem

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową, oparte jest w większości na analizie realnych sytuacji z pracy zawodowej uczestników szkolenia. Szkolenie w 80% to m.in.  ćwiczenia i burze mózgów  poprzedzone merytorycznymi  modułami wprowadzenia w dany temat.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

SZKOLENIA STACJONARNE

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

SZKOLENIE ONLINE

Przeprowadzane zdalnie na licencji HILLWAY np. do ZOOM lub narzędziu Klienta. Pełen warsztat z aktywnym uczestnictwem oraz włączonymi kamerami. Praca w podgrupach, treningi na żywo, praca z argumentacją, zadania pomiędzy sesjami online.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?
Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?
Zapraszamy do kontaktu!
E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82
Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.
Skip to content