Szkolenie Przywództwo według Maxwella

Przywódca to osoba mająca duży wpływ na podwładnych, którzy wykonują polecenia pożądane przez szefa ze względu na więzi, jakie ich łączą. Przywództwo charakteryzuje się wyjątkowymi cechami osoby, której inni skłonni są zaufać i podporządkować się dobrowolnie. Te cechy można w sobie kształtować.

Wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby sami mogli wygrywać. Przewodzą ludziom, aby odnosić wspólne zwycięstwa.”
John C. Maxwell

Szkolenie HILLWAY

Umiejętność przywództwa jest stawiana na najwyższym poziomie kompetencji managerskich. Nad czym trzeba pracować, kiedy ktoś chce zostać rzeczywistym przywódcą, a nie tylko mianowanym?

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Cele szkolenia

 • Zwiększenie własnej efektywność  i skuteczność, dzięki wykorzystywaniu podstawowych kompetencji przywódczych.
 • Odkrycie różnic między Menedżerem a Przywódcą oraz poznanie różnych koncepcji przywództwa.
 • Poznanie metod wzrostu efektywności pracowników i zespołów.
 • Poznanie technik ułatwiających porozumiewanie się ze współpracownikiem,  aby efektywniej zrealizować cele.

Program szkolenia

W programie szkolenia 5 poziomów Przywództwa według Maxwella

Poziom 1 – Performance Leadership

Podstawowa grupa kompetencji składających się na przywództwo, to umiejętność wpływania na ludzi w taki sposób, aby wykonywali swoją pracę efektywnie:

 • rekrutacja (rozpoznawanie kompetencji miękkich i twardych podległych ludzi, dobór odpowiednich ludzi do zespołu, delegowanie zadań zgodnie z profilem kompetencji, instruowanie i stawianie celów rozwojowych, etc.),
 • komunikacja (komunikowanie i wdrażanie wartości i zasad, stawianie celów i zarządzanie poprzez cele, planowanie, zobowiązywanie, motywowanie, radzenie sobie z oporem i obiekcjami, etc.),
 • monitoring (obserwacja i zbieranie informacji, raportowanie i kontrola, etc.),
 • uczenie (udzielanie feedbacku, coaching, mentoring, czasem również szkolenia),
 • wzmacnianie (ocena, kara i nagroda, ścieżki kariery i awanse oraz zwalnianie pracowników).

Poziom 2 – Team Leadership

Wyzwaniem dla lidera są umiejętności związane z budowaniem i zarządzaniem zespołem ludzi. Kluczowym elementem jest zrozumienie, że każdy zespół ma swoją specyficzną osobowość, która nie jest prostą sumą osobowości poszczególnych ludzi. Osobowości osób razem tworzą unikalną dynamikę i system, który, podobnie jak poszczególne osoby, posiada swoje fazy rozwoju, kryzysy, swoje ciemne i jasne strony.

 • W jaki sposób być liderem zespołu?
 • Jak utrzymywać zespół w takim stanie i w takim sposobie zorganizowania albo unormowania, by zespół ten działał jak najbardziej efektywnie i aby ludzie mieli motywację i przyjemność płynącą z pracy w tym zespole?
 • Kroki jakie powinien podjąć menedżer w dążeniu do rozwoju i zaangażowania podwładnych w praktyce ? poziomy rozwoju pracownika.

Poziom 3 – Personal Leadership

Osobiste przywództwo, które często bywa nazywane charyzmą. Tworzą ją kluczowe elementy postawy lidera, które sprawiają, że ludzie mu ufają, szanują, uważają za autorytet i “idą za nim”, a raczej razem z nim. Określono 5 elementów takiej postawy:

 • Bądź przykładem – jeżeli czegokolwiek oczekujesz od swoich ludzi, najpierw musisz oczekiwać tego od siebie. Bądź spójny ? czyny głośniej przemawiają niż słowa.
 • Inspiruj do wspólnej wizji – wizja jest elementem przywództwa w zespole, lider musi sprawić, aby ludzie podążali w stronę realizacji i spełnienia wizji. To oznacza, że muszą w nią uwierzyć i czuć się jej częścią, muszą ją zaakceptować, a jeszcze lepiej, jeśli będą ją współtworzyć.
 • Umiejętność rzucenia wyzwania procesowi – cokolwiek i jakkolwiek robisz, załóż, że możesz robić to lepiej, sprawniej. Konieczność ciągłego doskonalenia procesów, nie wynika tylko z konkurencyjności na rynku, ale jest jedną z podstawowych potrzeb ludzki – potrzebą rozwoju. Doskonalenie i zmienianie status quo wymaga otwartości na krytykę, na obiekcje, na kwestionowanie utartych, wypróbowanych sposobów.
 • Ułatwianie innym działania – rolą lidera jest stwarzać warunki do tego, by ludzie czuli się podmiotami i dali z siebie najlepsze. Jednym z prostych przykładów takiej postawy lidera jest to, jak często mówi “ja”, a jak często mówi “my”. Jednocześnie lider zdaje sobie sprawę z talentów i mocnych stron poszczególnych osób. Potrafi zarządzić tymi zasobami i organizować pracę tak, by ludzie odnosili sukces, ale również aby się rozwijali. Dba też o to, by żeby zniwelować niezdrową konkurencyjność i zazdrość wewnątrz zespołu.
 • Świętowanie i docenianie ludzkich osiągnięć oraz wspieranie ich, gdy tracą wiarę i ulegają zmęczeniu – sukcesy jednego członka zespołu są świętowane i są sukcesami całego zespołu.

Poziom 4 – Organizational Leadership

Kolejny poziom przywództwa to umiejętność przewodzenia zmianom i wdrażanie inicjatyw wewnątrz organizacji. Z jednej strony każdy lider zespołu w dużej organizacji musi ją dobrze znać i dbać to, aby zespół miał zapewnione warunki do realizacji swoich celów i jednocześnie umiał współpracować z innymi działami, które mają inne cele, często nawet konkurencyjne. Z drugiej strony organizacje często zmieniają się i transformują, dzielą się, łączą, restrukturyzują, optymalizują – rozwijają się. Jeśli to rzeczywiście ma być to rozwój – a nie tylko zmiana – potrzebni są liderzy, którzy potrafią poprowadzić i zaangażować ludzi poprzez proces zmian.

Poziom 5 – Strategic Leadership

Przejawia się jako umiejętność rozumienia, na czym polega nasza strategia i w jaki sposób cele strategiczne przekładają się na cele i procesy w moim dziale, za które my odpowiadamy. Każda strategia jest tak dobra, jak jej wdrożenie. To średni management jest w dużej mierze odpowiedzialny za przełożenie założeń strategicznych na konkretne działania.

 • Na którym poziomie jest moje przywództwo? Dalszy rozwój lidera, budowa kompetencji.
 • Style przywództwa w praktyce
 • Diagnozowanie własnego stylu przywództwa.
 • Cztery podstawowe style przywództwa.

Trener prowadzący szkolenia

Agnieszka NowickaDyplomowany trener biznesu. Doświadczony menedżer w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach:  Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Trener biznesu z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, budowanie zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, w ramach której uczestniczyła w  zajęciach z zakresu stylizacji, dress code i historii mody.

Obecnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu historii mody będąc wykładowcą tego przedmiotu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni. Połączenie praktycznego doświadczenia z życiową pasją pozwala jej być wiarygodnym coachem stylu, który pragnie dotrzeć do tych, dla których wizerunek to istotne uzupełnienie merytorycznej wiedzy i pozycji zawodowej.

Agnieszka Nowicka jest obecnie studentem na studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły

CZAS TRWANIA SZKOLENIA OTWARTEGO ONLINE:

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1890 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

TERMINY I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium -> kliknij

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45 – 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte -> kliknij

Warunki uczestnictwa -> kliknij

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces obsługi klienta/zoptymalizować działania contact center – podnieść inne kompetencje zespołu obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content