Referencje od ExpressMap Polska Sp. z o.o. dla HILLWAY

Niezwykle miło nam poinformować Państwa, iż HILLWAY Training & Consulting otrzymała referencje poświadczające wysoką jakość świadczonych przez nas usług od ExpressMap Polska Sp. z o.o.. Link do referencji: https://www.hillway.pl/expressmap-polska-sp-z-o-o-referencje-dla-hillway/

 

Poniżej prezentujemy treść referencji:

21 września 2017 r. firma HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp. J. zrealizowała dla ExpressMap Polska Sp. z o.o. dedykowany projekt szkoleniowy w formie wykładu z ćwiczeniami pt.: ?Zarządzanie sobą w czasie?. Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenera Mateusza Delektę.

Cały projekt obejmował: badanie potrzeb szkoleniowych (telefoniczne wywiady z koordynatorem ze strony ExpressMap, przygotowanie i przeprowadzenie ankiety on-line dla pracowników), przygotowanie i wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników, przygotowanie i przeprowadzenie 4-godzinnego wykładu z ćwiczeniami dla grupy 28 osób, konsultacje po zrealizowanym wykładzie oraz raport z podsumowaniem satysfakcji uczestników. Realizacja umowy między stronami przebiegła bez zarzutu. Kontakt z pracownikami HILLWAY Training & Consulting był bardzo sprawny, a ustalenia konkretne.

Realizacja projektu ? zarówno zawartość merytoryczna, jak i praca trenera ? została dobrze oceniona przez uczestników szkolenia, a zdecydowana większość słuchaczy zadeklarowała gotowość do wykorzystania zdobytej wiedzy w swojej codziennej pracy. W ankiecie podsumowującej szkolenie 84% uczestników rekomenduje współpracę z HILLWAY Training & Consulting.

Michał Kucharski

Dyrektor GeneralnySkip to content