Szkolenie Strategie efektywnego podejmowania decyzji menedżerskich

Podejmowanie decyzji jest istotą pracy menadżera. Skuteczne podejmowanie decyzji pozwala menedżerowi na poprawę jakości podejmowanych decyzji i wzrost skuteczności prowadzonych działań. Głównym czynnikiem, który na to wpływa jest zdobycie wiedzy na temat różnych metod i technik podejmowania decyzji, a tym samym wyższa świadomość czynników i praw towarzyszących dokonywaniu wyboru.

Szkolenie HILLWAY

Podejmowanie decyzji jest ściśle związane z typem zarządzania prezentowanym przez menadżera, kulturą organizacyjną oraz efektami, jakie chcemy osiągnąć przy danym poziomie ryzyka. Szkolenie Strategie efektywnego podejmowania decyzji menadżerskich koncentruje się na miękkim aspekcie podejmowania decyzji i technikach, nie uwzględnia zdobycia wiedzy i technik z zakresu ekonometrii czy statystyki.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie Strategie efektywnego podejmowania decyzji menadżerskich  skierowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów.

Cele szkolenia

 • Udoskonalenie umiejętności analizy sytuacji i problemu
 • Rozwinięcie indywidualnych umiejętności w zakresie podejmowania decyzji
 • Poznanie metod i użytecznych technik podejmowania decyzji
 • Poznanie ograniczeń w podejmowaniu decyzji

Korzyści z udziału w szkoleniu

Szkolenie Strategie efektywnego podejmowania decyzji menadżerskich skierowane jest do osób, które chcą wiedzieć:

 • Jak poprawić jakość podejmowanych decyzji menadżerskich?
 • Jaki styl zarządzania i podejmowania decyzji wybrać w różnych sytuacjach?
 • Kiedy w podejmowanie decyzji angażować zespół pracowników, a kiedy decyzje podejmować samodzielnie?
 • Jak zwiększyć skuteczność wdrażania podejmowanych decyzji poprzez uwzględnienie właściwego poziomu zaangażowania pracowników?

Program szkolenia

PODEJMOWANIE DECYZJI

 • Jak podejmujemy decyzje, a jak powinniśmy podejmować decyzje?
 • Rozeznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej.
 • Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

RODZAJE DECYZJI:

 • Decyzje strategiczne
 • Decyzje taktyczne
 • Decyzje operacyjne

TYPY  DECYZJI

 • Decyzje zaprogramowane
 • Decyzje niezaprogramowane

WARUNKI  PODEJMOWANIA  DECYZJI

 • Podejmowanie decyzji w warunkach pewności
 • Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności

MODELE  PODEJMOWANIA  DECYZJI

 • Klasyczny model podejmowania decyzji
 • Administracyjny model podejmowania decyzji

BARIERY  UTRUDNIAJĄCE  PODEJMOWANIE  RACJONALNYCH  DECYZJI:

 • Bariery kompetencyjne,
 • Bariery organizacyjne
 • Bariery informacyjne

BARIERY  W  OBIEKTYWNYM  PODEJMOWANIU  DECYZJI  WG  J. PENCA

 • Bariera hierarchiczna
 • Bariera hierarchiczności
 • Bariera mądrości grupowej
 • Bariera taktyczna
 • Bariera “pozornych” kompetencji

INDYWIDUALNE  STYLE  PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Dyrektywny
 • Analityczny
 • Koncepcyjny
 • Behawiorystyczny

FORMY  GRUPOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI:

 • Grupy interaktywne
 • Grupy delfickie
 • Grupy nominalne

KREATYWNE  PODEJŚCIE W PODEJMOWANIU DECYZJI

TECHNIKI GENEROWANIA ROZWIĄZAŃ

 • Burza mózgów
 • Technika 635
 • 6 kapeluszy myślowych Edwarda de Bono

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI:

 • Badania
 • Analizy
 • Techniki

PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

 • Paraliż decyzyjny

4 POZIOMY NIEPEWNOŚCI WG H. Courtney’a, J. Kirklanda’a, P. Viguerie’a

 • niepewność rezydualna (residual uncertainty)

Skłonność do podejmowania ryzyka, a podejmowanie decyzji

Rachunek prawdopodobieństwa

 • Technika maximax
 • Technika maximin
 • Kryterium żalu

Model VYJ (Vrooma-Yettona-Jago) i możliwości jego stosowania w celu zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji – metoda włączania podwładnych do procesu podejmowania decyzji

Strategiczne drzewo decyzyjne.

Podejmowanie decyzji w warunkach ograniczeń czasowych

Etyka a podejmowanie decyzji

Uzyskanie akceptacji pracowników dla podejmowanych decyzji i działań

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces obsługi klienta/zoptymalizować działania contact center – podnieść inne kompetencje zespołu obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content