Strategie efektywnego podejmowania decyzji menedżerskich

winner HILLWAY szkolenia biznesowe i doradztwo dla firmPodejmowanie decyzji jest istotą pracy menadżera. Skuteczne podejmowanie decyzji pozwala menedżerowi na poprawę jakości podejmowanych decyzji i wzrost skuteczności prowadzonych działań. Głównym czynnikiem, który na to wpływa jest zdobycie wiedzy na temat różnych metod i technik podejmowania decyzji, a tym samym wyższa świadomość czynników i praw towarzyszących dokonywaniu wyboru.

Podejmowanie decyzji jest ściśle związane  z typem zarządzania prezentowanym przez menadżera, kulturą organizacyjną oraz efektami, jakie chcemy osiągnąć przy danym poziomie ryzyka. Szkolenie Strategie efektywnego podejmowania decyzji menadżerskich koncentruje się na miękkim aspekcie podejmowania decyzji i technikach, nie uwzględnia zdobycia wiedzy i technik z zakresu ekonometrii czy statystyki.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA
Szkolenie Strategie efektywnego podejmowania decyzji menadżerskich  skierowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów.
CELE SZKOLENIA
  • Udoskonalenie umiejętności analizy sytuacji i problemu
  • Rozwinięcie indywidualnych umiejętności w zakresie podejmowania decyzji
  • Poznanie metod i użytecznych technik podejmowania decyzji
  • Poznanie ograniczeń w podejmowaniu decyzji
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
Szkolenie Strategie efektywnego podejmowania decyzji menadżerskich skierowane jest do osób, które chcą wiedzieć:

  • Jak poprawić jakość podejmowanych decyzji menadżerskich?
  • Jaki styl zarządzania i podejmowania decyzji wybrać w różnych sytuacjach?
  • Kiedy w podejmowanie decyzji angażować zespół pracowników, a kiedy decyzje podejmować samodzielnie?
  • Jak zwiększyć skuteczność wdrażania podejmowanych decyzji poprzez uwzględnienie właściwego poziomu zaangażowania pracowników?
PROGRAM SZKOLENIA
PODEJMOWANIE DECYZJI
•    Jak podejmujemy decyzje, a jak powinniśmy podejmować decyzje?
•    Rozeznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej.
•    Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

RODZAJE DECYZJI:
•    Decyzje strategiczne
•    Decyzje taktyczne
•    Decyzje operacyjne

TYPY  DECYZJI
•    Decyzje zaprogramowane
•    Decyzje niezaprogramowane

WARUNKI  PODEJMOWANIA  DECYZJI
•    Podejmowanie decyzji w warunkach pewności
•    Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
•    Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności

MODELE  PODEJMOWANIA  DECYZJI
•    Klasyczny model podejmowania decyzji
•    Administracyjny model podejmowania decyzji

BARIERY  UTRUDNIAJĄCE  PODEJMOWANIE  RACJONALNYCH  DECYZJI:
•    Bariery kompetencyjne,
•    Bariery organizacyjne
•    Bariery informacyjne

BARIERY  W  OBIEKTYWNYM  PODEJMOWANIU  DECYZJI  WG  J. PENCA
•    Bariera hierarchiczna
•    Bariera hierarchiczności
•    Bariera mądrości grupowej
•    Bariera taktyczna
•    Bariera „pozornych” kompetencji

INDYWIDUALNE  STYLE  PODEJMOWANIA DECYZJI
•    Dyrektywny
•    Analityczny
•    Koncepcyjny
•    Behawiorystyczny

FORMY  GRUPOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI:
•    Grupy interaktywne
•    Grupy delfickie
•    Grupy nominalne

KREATYWNE  PODEJŚCIE W PODEJMOWANIU DECYZJI

TECHNIKI GENEROWANIA ROZWIĄZAŃ
•    Burza mózgów
•    Technika 635
•    6 kapeluszy myślowych Edwarda de Bono

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI:
•    Badania
•    Analizy
•    Techniki

PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI
•    Paraliż decyzyjny

4 POZIOMY NIEPEWNOŚCI WG H. Courtney’A, J. Kirkland’Ai P. Viguerie’a
•    niepewność rezydualna (residual uncertainty)

Skłonność do podejmowania ryzyka, a podejmowanie decyzji

Rachunek prawdopodobieństwa
•    Technika maximax
•    Technika maximin
•    Kryterium żalu

Model VYJ (Vrooma-Yettona-Jago) i możliwości jego stosowania w celu zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji – metoda włączania podwładnych do procesu podejmowania decyzji

Strategiczne drzewo decyzyjne.

Podejmowanie decyzji w warunkach ograniczeń czasowych

Etyka a podejmowanie decyzji

Uzyskanie akceptacji pracowników dla podejmowanych decyzji i działań

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym!

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.