Szkolenie Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami

Życie emocjonalne jest dziedziną, którą można podobnie jak czytanie czy matematykę, opanować lepiej lub gorzej, a składa się nań zespół specjalnych umiejętności. Stopień, w jakim dana osoba opanowała te umiejętności, decyduje o tym, czy odniesie w życiu sukces czy zabrnie w ślepy zaułek; zdolność panowania nad swymi emocjami jest metazdolnością, od której zależy sposób wykorzystania przez nas pozostałych zdolności, włącznie z samym intelektem.

 

Daniel Goleman

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami kierujemy do wszystkich osób, które są zainteresowane podniesieniem kompetencji interpersonalnych, głównie w kontekście inteligencji emocjonalnej, pracy w zespołach, przewodzenia, tworzenia więzi oraz budowania dobrych relacji z innymi.

Cele szkolenia

WIEDZA

Osoba po odbytym szkoleniu:

 • ma wiedzę na temat emocji i potrafi nazwać więcej niż pięć emocji
 • ma wiedzę z zakresu metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi
 • zna podstawy empatii, wie jakie są obszary inteligencji emocjonalnej, wie co się składa na pojęcie inteligencji emocjonalnej
 • wie, jak stres wpływa na jego emocje
 • wie jakie są jego mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia
 • wie na czym polega postawa asertywna
 • zna typy manipulacji, ma wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z manipulacją za pomocą inteligencji emocjonalnej
 • ma wiedzę o wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu sobą, zarządzaniu relacjami z innymi oraz zarządzaniu zespołem

UMIEJĘTNOŚCI

Osoba po odbytym szkoleniu:

 • potrafi przeprowadzić autodiagnozę własnych mocnych i słabych stron w obszarze zarządzania emocjami
 • posiada umiejętność wyzwolenia autorefleksji w kwestii wzorców w kontaktach z innymi
 • potrafi określić, co go motywuje i co sprawia, że ma chęć wykonywać zadania w życiu zawodowym i osobistym
 • umie sprawować kontrolę nad własnymi emocjami i zachowaniami
 • umie odpowiednio reagować na sytuacje stresowe
 • potrafi zarządzać własnymi emocjami
 • potrafi posługiwać się mapą emocji
 • umie radzić sobie z emocjami, które pojawiają się w sytuacji stresowej
 • potrafi budować dobre jakościowo kontakty z klientami i współpracownikami

POSTAWA

Osoba po odbytym szkoleniu:

 • ma świadomość własnych potrzeb, pragnień, zalet, wad i ograniczeń związanych ze swoimi emocjami
 • rozumie, że inni mogą mieć inne potrzeby, pragnienia, zalety, wady i ograniczenia, a także inaczej reagować na emocje
 • ma wyższą motywację do rozwoju swoich umiejętności interpersonalnych
 • przejawia postawę asertywną względem współpracowników
 • zachowuje kontrolę nad trudnymi emocjami pojawiającymi się w sytuacjach trudnych
  i stresujących
 • posiada większą świadomość roli inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym i osobistym
 • jest świadomy roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej
 • jest mniej podatny na wypalenie zawodowe
 • poprawia jakość kontaktów ze współpracownikami i klientami
 • jest zmotywowany do budowania poprawnych relacji interpersonalnych

Program szkolenia

EMOCJE W BIZNESIE I ŻYCIU ZAWODOWYM

 • Czym jest inteligencja emocjonalna ? kompetencje inteligencji emocjonalnej
 • Rola i znaczenie emocji w biznesie ? najnowsze badania
 • Koszty braku Inteligencji Emocjonalnej ? wpływ emocji na zespół i pracowników
 • Dojrzewanie człowieka a poziom inteligencji emocjonalnej ? dojrzałość emocjonalna
 • Obszary i możliwości wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w życiu firmowym
 • Autorefleksja nad swoimi obszarami do rozwoju w zakresie inteligencji emocjonalnej ? kwestionariusz badający poziom Inteligencji emocjonalnej i wytypowanie obszarów do rozwoju

ŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNA

 • Świat emocji ? jakich emocji najczęściej doświadczamy w pracy
 • Jak działa mechanizm emocji i jakie są jego skutki
 • Technika – audyt wewnętrzny – 24 godzinny monitoring własnych emocji
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny ? jeden mózg, dwa systemy
 • Strategie wyzwalania emocji, które budują współpracę i zaufanie

ZARZĄDZANIE WŁASNYMI EMOCJAMI ? ROZWIJANIE SAMOKONTROLI

 • Dlaczego emocje często ?biorą górę? – strategie reakcji na emocje ? droga niska i droga wysoka
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny ? jeden mózg, dwa systemy
 • Jak świadomie ?trzymać nerwy na wodzy? i nie dać się wyprowadzić z równowagi
 • Zarządzanie złością, irytacją, zniecierpliwieniem, niepewnością
 • Model ABCDE w praktyce ? przebudowywanie sposobu myślenia w trakcie trudnej sytuacji emocjonalnej
 • Baza sposobów wygaszania własnych emocji nieprzyjemnych oraz wzmacniania przyjemnych

EMPATIA- INTELIGENCJA EMOCJONALNA W RELACJACH 

 • Wstęp do empatii ? rola empatii w budowaniu relacji z innymi
 • Spojrzeć na sprawę z drugiej strony ? ćwiczenie empatii, przyjmowania perspektywy i rozpoznawania potrzeb swoich i innych ludzi
 • Ćwiczenie spostrzegania bez ocen ? oddzielanie faktów od wyobrażeń
 • Jak słuchać innych i jak odpowiadać ? empatyczny odbiór
 • Zrozumienie i ciekawość tego, co się dzieje z drugim człowiekiem, bez próby osądzania, diagnozowania czy krytykowania jego zachowań czy komunikatów.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W RELACJACH I W PRAKTYCE

 • Praktyczny wpływ emocji na porozumiewanie się między osobami
 • Umiejętności rozróżniania i nazywania emocji innych osób
 • Sztuka opanowania – jak nie rozmawiać pod wpływem emocji ? umiejętność wzmacnianie dystansu i kontroli emocjonalnej w trudnych sytuacjach ? metoda 3 D
 • Jak zachować się w trakcie ulegania intensywnym emocjom, zwłaszcza negatywnym, by nie wpływały na nasze samopoczucie i na pozostałe osoby
 • Strategie wyzwalania emocji, które budują współpracę, cierpliwość i zaufanie
 • Algorytm rozmowy redukujący ryzyko wchodzenia w konflikty i eskalacji emocji

Program szkolenia otwartego online

EMOCJE W BIZNESIE I ŻYCIU ZAWODOWYM

 • Czym jest inteligencja emocjonalna ? kompetencje inteligencji emocjonalnej
 • Rola i znaczenie emocji w biznesie ? najnowsze badania
 • Koszty braku Inteligencji Emocjonalnej ? wpływ emocji na zespół i pracowników
 • Dojrzewanie człowieka a poziom inteligencji emocjonalnej ? dojrzałość emocjonalna
 • Obszary i możliwości wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w życiu firmowym
 • Autorefleksja nad swoimi obszarami do rozwoju w zakresie inteligencji emocjonalnej ? kwestionariusz badający poziom Inteligencji emocjonalnej i wytypowanie obszarów do rozwoju

ŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNA

 • Świat emocji ? jakich emocji najczęściej doświadczamy w pracy
 • Jak działa mechanizm emocji i jakie są jego skutki
 • Technika – audyt wewnętrzny – 24 godzinny monitoring własnych emocji
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny ? jeden mózg, dwa systemy
 • Strategie wyzwalania emocji, które budują współpracę i zaufanie

ZARZĄDZANIE WŁASNYMI EMOCJAMI ? ROZWIJANIE SAMOKONTROLI

 • Dlaczego emocje często ?biorą górę? – strategie reakcji na emocje ? droga niska i droga wysoka
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny ? jeden mózg, dwa systemy
 • Jak świadomie ?trzymać nerwy na wodzy? i nie dać się wyprowadzić z równowagi
 • Zarządzanie złością, irytacją, zniecierpliwieniem, niepewnością
 • Model ABCDE w praktyce ? przebudowywanie sposobu myślenia w trakcie trudnej sytuacji emocjonalnej
 • Baza sposobów wygaszania własnych emocji nieprzyjemnych oraz wzmacniania przyjemnych

EMPATIA- INTELIGENCJA EMOCJONALNA W RELACJACH 

 • Wstęp do empatii ? rola empatii w budowaniu relacji z innymi
 • Spojrzeć na sprawę z drugiej strony ? ćwiczenie empatii, przyjmowania perspektywy i rozpoznawania potrzeb swoich i innych ludzi
 • Ćwiczenie spostrzegania bez ocen ? oddzielanie faktów od wyobrażeń
 • Jak słuchać innych i jak odpowiadać ? empatyczny odbiór
 • Zrozumienie i ciekawość tego, co się dzieje z drugim człowiekiem, bez próby osądzania, diagnozowania czy krytykowania jego zachowań czy komunikatów.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W RELACJACH I W PRAKTYCE

 • Praktyczny wpływ emocji na porozumiewanie się między osobami
 • Umiejętności rozróżniania i nazywania emocji innych osób
 • Sztuka opanowania – jak nie rozmawiać pod wpływem emocji ? umiejętność wzmacnianie dystansu i kontroli emocjonalnej w trudnych sytuacjach ? metoda 3 D
 • Jak zachować się w trakcie ulegania intensywnym emocjom, zwłaszcza negatywnym, by nie wpływały na nasze samopoczucie i na pozostałe osoby
 • Strategie wyzwalania emocji, które budują współpracę, cierpliwość i zaufanie
 • Algorytm rozmowy redukujący ryzyko wchodzenia w konflikty i eskalacji emocji

Trener prowadzący szkolenie

Katarzyna UjekTrener Biznesu/Coach, Konsultant MTQ 48

Dyplomowany Trener Biznesu, Akredytowany Coach (międzynarodowa akredytacja ICF), Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48), socjolog z uprawnieniami mediatora zawodowego, absolwentka psychologii pozytywnej na SWPS we Wrocławiu, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań, facylitator job craftingu- nowoczesnej metody na wzmacnianie zaangażowania
i odpowiedzialności pracowników.

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48)- naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wieloletni praktyk, z doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowiskach sprzedażowych, menedżerskich oraz trenerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług finansowych. Trener i coach z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych. Zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego. Specjalizuje się w obszarach: profesjonalna i asertywna obsługa trudnego klienta, zarządzanie emocjami i stresem, efektywność osobista oraz odporność psychiczna. Prowadzi również zajęcia dla trenerów- train the trainer. W trakcie warsztatów wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki, oprócz własnego doświadczenia, swoją wiedzę czerpię z najlepszych praktyk biznesu i badań naukowych. Zrealizowała ponad 1800 godzin szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego. Jako coach i trener specjalizuje się głównie w podnoszeniu efektywności pracowników i menadżerów. Buduje autorskie programy szkoleniowe, a fundamentem jej pracy są szkolenia z odporności psychicznej oraz skutecznych nawyków i zachowań biznesowych. Pomaga menadżerom oraz zespołom z lepszymi rezultatami osiągać zamierzone cele, łatwiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, przeszkodami i niepowodzeniami, być efektywniejszym oraz lepiej budować relacje z pracownikami i klientami.

SZKOLENIE ONLINE– szczegóły

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres, np. kilku dni i tygodni. 

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content