Szkolenie Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego

Jak napisać dobry biznesplan?

Co jest kluczowe w ocenie biznesplanu?

Celem szkolenia Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jest nabycie umiejętności sporządzania biznesplanu dla przedsiębiorstwa. Uzasadnia, dlaczego biznesplan należy sporządzać rzetelnie i cyklicznie, a nie tylko na potrzeby zewnętrznych podmiotów takich jak instytucje finansujące. Wyjaśnia także, na przykładach, w jaki sposób dokonywać analiz niezbędnych do stworzenia dobrego biznesplanu.

Szkolenie HILLWAY Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego

Na początku uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z rolą, funkcją oraz ogólnymi zasadami tworzenia biznesplanów. Szkolenie omawia także strukturę standardowego biznesplanu.

Kolejne części szkolenia wyjaśniają, w jaki sposób należy przygotowywać poszczególne części biznesplanu. Określają, jakie informacje należy zawrzeć w każdej z tych części oraz wyjaśniają, jak należy przeprowadzać niezbędne analizy. Uczestnik szkolenia zostanie również zapoznany z metodami przygotowywania prognoz finansowych oraz sposobami szacowania opłacalności inwestycji.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach samodzielnych oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu opracowania biznesplanów projektów inwestycyjnych.

Szkolenie zalecane jest także dla pracowników PMO – Project Management Office, aby mogli służyć wsparciem w projektach, dla których takie biuro powołano.

PROGRAM SZKOLENIA

Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:

 • cele prowadzenia projektów inwestycyjnych
 • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
 • mierzalność realizacji celów przedsiębiorstwa

Zmiana wartości pieniądza w czasie ? elementy matematyki finansowej:

 • założenia matematyki finansowej
 • zmienność wartości pieniądza w czasie a inflacja
 • porównywalność kwot w różnych okresach

Szacowanie wolnych przepływów finansowych:

 • co należy brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów finansowych
 • różnica pomiędzy przepływami pieniężnymi netto, operacyjnymi przepływami pieniężnymi a wolnymi przepływami pieniężnymi

Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR):

 • kryteria decyzyjne
 • IRR ? stosować czy nie?
 • wybór pomiędzy dwoma identycznie rentownymi projektami

Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje:

 • kształtowanie się kosztu kapitału obcego
 • czynniki wpływające na poziom kosztu kapitału własnego
 • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem:

 • zarządzanie zapasami
 • poziomy należności
 • poziomy gotówki
 • strategie zarządzania kapitałem pracującym

Etapy przygotowania biznesplanu:

 • prognozy operacyjne
 • prognozy sprzedaży
 • koszty stałe i zmienne
 • ocena wskaźnikowa
 • kluczowe wskaźniki efektywności
 • analiza wrażliwości

Dobre praktyki w przygotowaniu biznesplanu:

Przykłady dobrych biznesplanów.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

SZKOLENIE DEDYKOWANE ZAMKNIĘTE - szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela. Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w firmie, przeszkolić managerów lub specjalistów z innych obszarów, a może podnieść sprzedaż lub jakość obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content