Szkolenie Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe

Dzięki szkoleniu Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie:

 • planowania kosztów i nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie
 • najważniejszych elementów procesu planowania
 • najistotniejszych z punktu widzenia pracodawcy obszarów kontroli
 • realizacji celów przedsiębiorstwa poprzez poprawne budżetowanie i kontrolę kosztów
 • przygotowywania budżetów elastycznych
 • zastosowania najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa
Szkolenie HILLWAY Budżetowanie i kontrola kosztów

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz strategicznych pracowników firmy, dla osób które chcą pozyskać wiedzę z zakresu budżetowania i planowania kosztów.

Szkolenie zalecane jest także dla pracowników PMO – Project Management Office, aby mogli służyć wsparciem w projektach, dla których takie biuro powołano.

CELE SZKOLENIA

Szkolenie Finanse dla niefinansistów przygotowuje uczestników do prawidłowego czytania sprawozdań finansowych i wyciągania z nich wniosków, efektywnego używania narzędzi służących ocenie opłacalności planów inwestycyjnych, oraz trafne oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania

Cele i zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Budżetowanie oraz kontrola kosztów i przychodów:

 • przygotowanie procesu budżetowania
 • powiązanie budżetowania ze strategią i planowaniem długookresowym
 • budżetowanie przyrostowe i ?od zera?
 • budżetowanie sztywne i elastyczne, powiązania między budżetami, budżetowanie a rachunek kosztów),

Budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów

 • czynniki wpływające na prognozy sprzedaży
 • jakościowe i ilościowe techniki prognozowania
 • czynniki kształtujące jakość prognoz
 • budżet sprzedaży, budżet produkcji i zapasów

Budżetowanie kosztów bezpośrednich

 • budżetowanie materiałów bezpośrednich
 • budżetowanie płac bezpośrednich
 • metody budżetowania i zbierania danych rzeczywistych oraz analizy odchyleń

Budżetowanie kosztów pośrednich

 • uwarunkowania budżetowania kosztów pośrednich
 • źródła danych do budżetowania kosztów pośrednich, budżetowanie poszczególnych rodzajów kosztów prostych pośrednich
 • budżetowanie złożonych kosztów pośrednich

Dzień II

Budżetowanie wyniku finansowego

 • budżetowanie wielowymiarowego wyniku finansowego
 • budżetowanie bilansu
 • budżetowanie przepływów pieniężnych (budżet wpływów i wydatków)

Analiza i kontrola wykonania budżetów:

 • operacyjnych
 • finansowych
 • kontrola w procesie budżetowania kapitałów

Organizacyjne aspekty budżetowania:

 • problemy organizacji procesu budżetowania
 • zadania komórki nadzorującej proces budżetowania
 • instrukcja budżetowania
 • harmonogram budżetowania

Elementy najnowocześniejszych podejść do budżetowania:

 • budżetowanie w ujęciu japońskim (kaizen),
 • budżetowanie zorientowane na wartość ? jak wykorzystać ekonomiczną wartość dodaną (EVA) w budżetowaniu?

Podsumowanie i zakończenie.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

TRENER PROWADZĄCY

KATARZYNA FRĄCZKOWSKA – TRENER FINANSÓW, ZARZĄDZANIA, MANAGER

Katarzyna Frączkowska jest ekspertem w dziedzinie finansów, controllingu i zarządzania nowoczesną organizacją.

Na co dzień pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie FIMA Polska, firmie ekspercko specjalizującej się w integracji nowoczesnej infrastruktury technicznej. W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

Katarzyna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling i rachunkowość menedżerska oraz CEMS MIM ? programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich. Posiada prestiżowy tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), który należy do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym; jak również tytuł Executive MBA zdobyty na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentką podyplomowych studiów z Prawa Podatkowego oraz Metod wycen spółek kapitałowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta.

Katarzyna posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu z doświadczeniem w branżach produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz telekomunikacji, z czego 10 lat na stanowisku osoby zarządzającej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała zarówno w kraju, jak i za granicą odbywając staże i pracując w takich firmach jak: Henkel KgaA, Dusseldorf, Niemcy, KGD Consulting, PPL “Porty Lotnicze”, Agros Nowa, Makton, Netia (przed przejęciem Crowley Data Poland) i od 2013 roku w FIMA Polska.

Bardzo dobrze zna IFRS, biegle porusza się w systemach ERP: SAP, CDN XL, JD EDWARDS, EURECA, GP Enterprise.
Ma sukcesy w koordynowaniu procesów due dilligence, jak również integracji finansowych ze spółką matką.

Jej pasją jest sport (bieganie, wspinaczka Via Ferraty), podróże i góry – zdobyła m.in. szczyty Jabal Toubkal w Maroku 4 167 m. n.p.m oraz Arrarat 5 165 m. n.p.m w Turcji.

Katarzyna jest dziś na etapie, w którym chce dzielić się swoją wiedzą z innymi jako Trener i Konsultant, w ramach rozwoju kompetencji z zakresu przekazywania wiedzy i rozwoju innych uczestniczyła w programie – Lider na fali czyli kurs na coaching? oraz ZEN Coaching, gdzie zdobyła dyplom ZEN Coacha.

SZKOLENIE DEDYKOWANE ZAMKNIĘTE - szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela. Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w firmie, przeszkolić managerów lub specjalistów z innych obszarów, a może podnieść sprzedaż lub jakość obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content