Szkolenie Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą – praktyczny warsztat dla managerów

W sprawnym zarządzaniu organizacją przyszłości wiele z dzisiejszych umiejętności z pewnością nadal będzie niezbędnych. Wciąż bardzo ważna będzie szeroka wiedza, duże doświadczenie, wyobraźnia a przede wszystkim umiejętności praktyczne. Nie można ich jednak uzyskać bez takich cech jak: inteligencja, kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia. Bez nich nie można nauczyć się wyciągania logicznych wniosków, pokonywania przeszkód i osiągania celów. Wiele z tych umiejętności można się nauczyć, aktualizując swoją wiedzę i zmieniając konwencjonalne sposoby myślenia.

Szkolenia biznesowe - korzyści

Możliwość wykreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa zależeć będzie zatem od tego, jakie czynniki sukcesu zdołają wykreować menedżerowie i jaką wypracują skuteczność w swoich działaniach.

Manager wciąż będzie zarządzać przedsiębiorstwem. Aby efektywnie zarządzać będzie potrzebować informacji, czyli prawidłowych, adekwatnych do sytuacji i dostarczonych na czas danych. Zarządzając
i analizując równocześnie będzie planował, wybiegał myślami w przyszłość. Po rzetelnym i rozsądnym zaplanowaniu będzie musiał rozliczyć plany i ewentualnie na bieżąco wprowadzać korekty. Do tego będzie wykorzystywać posiadaną wiedzę i narzędzia.

Szkolenie Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą – warsztaty praktyczne dla managerów jest ciekawą propozycją dla wszystkich managerów, którzy chcą ugruntować posiadaną już wiedzę, dla wszystkich nowych managerów, którzy tę wiedzę chcą posiąść, a także wszystkich osób, które planują rozwój w kierunku managerskim.

“Controlling” jest narzędziem diagnostycznym, którego celem jest stworzenie w organizacji miarodajnego systemu informacji, umożliwiającego ocenę realizacji zadań i korygowanie planów. 

B.R. Kuc

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą  kierowane jest głównie do managerów wszystkich szczebli w organizacji, szczególnie tych którzy nie mają przygotowania finansowego; managerów, którzy chcą ugruntować posiadaną już wiedzę; dla wszystkich nowych managerów, którzy tę wiedzę chcą posiąść, a także osób, które planują rozwój w kierunku managerskim.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą – warsztat praktyczny dla managerów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących:

 • zarządzania strategicznego w firmie
 • zasad analizy strategicznej przedsiębiorstwa i jego otoczenia
 • zasad bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym
 • podstawowych narzędzi praktycznych z zakresu controllingu strategicznego oraz operacyjnego
 • optymalizacja kosztów w zarządzanych przez siebie działach

PROGRAM SZKOLENIA

Założenia planowania strategicznego w nowoczesnym przedsiębiorstwie

 • Podstawy i istota strategii
 • Model działalności przedsiębiorstwa
 • Wartości, tożsamość, model Dilts?a
 • Misja i wizja przedsiębiorstwa
 • Budowa planu strategicznego
 • Bariery efektywnej strategii

Założenia analizy strategicznej

 • Rola analizy strategicznej
 • Analiza makrootoczenia, Analiza PEST
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
 • Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa  w praktyce

 • Metoda TOWS-SWOT
 • Analiza 5 sił Portera
 • Metoda SPACE
 • Model Canvas
 • Cele SMART
 • Model ADKAR

Wprowadzenie do zarządzania finansowego

Wprowadzenie do controllingu

 • Cel i potrzeba zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Relacje pomiędzy celami strategicznymi przedsiębiorstwa a zarządzaniem płynnością finansową
 • Zarządzanie płynnością finansową a wartość firmy

Rachunek kosztów

 • Istota i cel prowadzenia rachunku kosztów
 • Zależność pomiędzy rachunkowością zarządczą a zarządzaniem
 • Zależność pomiędzy rachunkowością zarządczą a rachunkowością finansową
 • Zależność pomiędzy rachunkowością zarządczą a controllingiem

Systematyka kosztów w przedsiębiorstwie

 • Agregacja kosztów w firmie
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie wg MPK
 • Obciążanie produktów kosztami pośrednimi
 • Koszty stałe a zmienne

Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników

 • Przygotowanie procesu budżetowania
 • Budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów
 • Budżetowanie kosztów bezpośrednich
 • Budżetowanie kosztów pośrednich
 • Budżetowanie wyniku finansowego
 • Budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu
 • Organizacja systemu budżetowania

Kluczowe obszary wsparcia działu controllingowego

 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Zarządzanie zapasami ? przegląd metod prognostycznych
 • Zarządzanie należnościami
 • Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi i długoterminowymi
 • Analiza biznesowa w kreowaniu rentowanych nowych i istniejących produktów i usług

Rozwinięte systemy rachunku kosztów

 • Możliwości zastosowania rachunków wielowymiarowych
 • Wydzielanie i ocena działania ośrodków odpowiedzialności
 • Budowa i wykorzystanie wielowymiarowych rachunków wynikowych

Zarządzanie procesem inwestycyjnym

 • Proces planowania i organizacji inwestycji
 • Budowa portfela inicjatyw strategicznych
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych i rekomendacje
 • Kontrola i nadzór realizacji projektów
 • Najczęściej popełniane błędy podczas procesu inwestycyjnego
 • Monitorowanie uzyskiwanych korzyści

Koszty w decyzjach krótkiego okresu

 • Analiza progu rentowności i płynności
 • Planowanie wyniku i analiza wrażliwości w krótkim okresie
 • Analiza scenariuszowa
 • Analiza dźwigni

Podsumowanie i zakończenie

 Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

SZKOLENIE DEDYKOWANE ZAMKNIĘTE - szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela. Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w firmie, przeszkolić managerów lub specjalistów z innych obszarów, a może podnieść sprzedaż lub jakość obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content