Szkolenie Obsługa klienta na odległość dla Doradców Technicznych i Serwisantów

Szkolenia dla serwisów – w szczególności dla Doradców Technicznych i Serwisantów, którzy na co dzień odwiedzali Klientów i przeprowadzali naprawy, instruktaże bezpośrednio pracując z Klientem. W obliczu wyzwań związanych z pandemią i obsługą zdalną zmuszeni są korzystać z komunikacji z klientem na odległość, obsługi klienta online, a w pracy z narzędzi takich jak telefon, videochat, videorozmowa przez telefon lub komunikator lub z dedykowanych aplikacji.

Osoby obsługujące serwis, naprawy to często osoby bardzo techniczne dla których komunikacja telefoniczna, komunikacja z Klientem na odległość może być wyzwaniem, dodatkowo kluczowa jest w niej precyzja i to jak użytkownik po drugiej stronie zrozumie i wykona zadanie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa np. pracy, produkcji i np. utrzymania ciągłości pracy.

Szkolenie dla Doradców Technicznych i Serwisantów z obsługi klienta na odległość

Dodatkowo w obsłudze Klienta na odległość (zdalnej obsłudze klienta) dla obu stron często jest to sytuacja utrudniona, nienaturalna powodująca dodatkowy stres i duże emocje. Nowe warunki pracy wymagają podniesienia kompetencji poprzez szkolenia ze zdalnej obsługi klienta na odległość.

Dobre wdrożenie obsługi klienta na odległość może usprawnić pracę serwisu, podnieść efektywność firmy i zwiększyć satysfakcję klienta, kontrahenta z tytułu szybszej możliwości załatwienia sprawy (unikanie zbyt długiego czekania na serwisanta, technika przy sprawach prostych, zwiększenie wydajności pracy).

Firma rozwijając kompetencje swoich serwisantów, techników z profesjonalnej obsługi klienta na odległość jest w stanie zapewnić bezpieczniejsze warunki pracy, w szczególności w okresie epidemii oraz zmniejszyć koszty obsługi klienta – sprawy i zgłoszenia techniczne załatwiać szybciej i wydajnie bez utraty jakości.

W obsłudze zdalnej klienta serwisowego kluczowe jest:

 • doprecyzowanie usterki – tego co się zadziało, co nie działa, co uległo uszkodzeniu wymaga umiejętności zadawania dobrych pytań i zachowania spokoju – zazwyczaj taka sytuacja jest stresująca dla obu stron
 • poinstruowanie Klienta  – co i jak ma wykonać, by np. odczytać parametry maszyny, urządzenia by dobrze zdiagnozować sprawę lub przeprowadzić naprawę na odległość z mechanikiem, serwisantem lub inną osobą

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenia dla serwisów – w szczególności dla Doradców Technicznych i Serwisantów, którzy na co dzień odwiedzali Klientów i przeprowadzali naprawy, instruktaże bezpośrednio pracując z Klientem.

Cele szkolenia

Warsztat wyposaża uczestników w wiedzę i narzędzia umożliwiające:

 • Zdobycie wiedzy na temat barier w komunikacji i metod ich neutralizowania
 • Dopracowanie struktury prowadzenia rozmowy serwisowej
 • Podniesienie umiejętności aktywnego słuchania i skupiania uwagi
 • Poznanie metod analizy potrzeb klienta oraz problemów, z jakimi się boryka
 • Budowanie profesjonalnego wizerunku własnej osoby jako profesjonalisty
 • Podniesienie umiejętności skutecznego przekazywanie informacji i instruowania
 • Asertywną komunikację z Klientem.
 • Budowanie motywacji i zaangażowania klienta w wykonywanie poleceń
 • Radzenie sobie z trudnymi rozmówcami oraz trudnymi sytuacjami podczas rozmów z klientem

Program szkolenia

MODUŁ 1 – Specyfika efektywnej komunikacji pośredniej – wyzwania w pracy serwisu na odległość

 • Aktualne wyzwania w prowadzeniu serwisu zdalnie – tworzenie charakterystyki z uczestnikami
 • Klient w sytuacji zmiany – jak przeprowadzić klienta przez nowy model prowadzenia serwisu
 • Gra szkoleniowa ?Roboty? – uświadomienie specyfik komunikacji bez określenia parametrów celu, całości
  i mierzalności
 • Bariery w komunikacji pośredniej – określenie listy zagrożeń ( element ten może zostać wykorzystany jako zadanie przedszkoleniowe)
 • Bank niejasnych sformułowań vs. precyzyjne zamienniki – budowanie precyzyjnych komunikatów w mowie potocznej
 • Umiejętności rozumienia wypowiedzi innych osób – ?dziwne? określenia i nazwy klientów
 • Percepcja – ćwiczenie ?Ustalanie faktów? – ćwiczenie uświadamiające różne poziomy percepcji i ich mechanizm powstawania
 • Struktura prowadzenia rozmowy serwisowej on-line – określenie ?punkt po punkcie?, co ma się znaleźć w nowe rozmowie serwisowej)
 • Zadanie poszkoleniowe – ?Ryzykowne zwroty vs. pozytywne zamienniki? – ćwiczenie uświadamiające potocznie używane sformułowania, które mogą być źle odebrane przez odbiorcę i dopasowanie pozytywnych zamienników.

MODUŁ 2 – Analiza potrzeb i aktywne słuchanie w pracy zdalnej z Klientem Serwisu

 • Przedstawienie uczestnikom z omówieniem prawidłowych wyników zadania ?Ryzykowne zwroty vs. pozytywne zamienniki?
 • Aktywne słuchanie – słyszenie versus słuchanie. Autoanaliza uczestnika własnych barier w słuchaniu
 • Ćwiczenie na skupienie w słuchaniu – ćwiczenie aktywizujące umiejętność słuchania i skupiania uwagi na otrzymywanych informacjach.
 • Sztuka pozyskiwania informacji od klientów. Pytania otwarte oraz zamknięte – kiedy ich używać.
 • Gra szkoleniowa ?Układanie pytań? do wątpliwości klienta – budowanie umiejętności reagowania na wątpliwości i zastrzeżenia klienta
 • techniką zadawania pytań sondujących
 • Bank pytań: tworzenie banku niezbędnych pytań – warsztat uczestników
 • Parafraza – ćwiczenie indywidualne na wykorzystywanie parafrazy w sytuacjach niejasnych wypowiedzi klienta.
 • Zadanie poszkoleniowe: Test ?Twój styl komunikacji? – test ukazuje predyspozycje uczestnika do metody komunikowania się i wpływu danego stylu komunikowania się na odbiorcę.

MODUŁ 3 – Skuteczna i precyzyjna komunikacja werbalna w pracy zdalnej i pracy serwisowej na odległość

 • Budowanie postawy godnej zaufania i autorytetu w oczach klienta – zestaw elementów mających wpływ na odbiór przekazu
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – jak skutecznie się komunikować twarzą w twarz (komunikacja video) oraz podczas rozmowy telefonicznej.
 • Modulacja głosu jako narzędzie komunikacji telefonicznej
 • Ćwiczenie ?Zemsta logopedy? – ćwiczenie na wyraźne wysławianie się
 • Ćwiczenie ?Intonacja? – ćwiczenie tworzące postawę nadawcy i atmosferę rozmowy
 • Zadanie po-szkoleniowe – ?Stwórz instrukcję? (wydzieranka) – zadanie mające na celu poszerzenie kompetencji precyzyjnego budowania przekazu

MODUŁ 4 – Skuteczne instruowanie klienta w komunikacji pośredniej, czyli obsłudze klienta na odległość

 • Gra szkoleniowa ?wydzieranka? – sprawdzenie poprawności wykonania zadania
 • ?Zobaczyć całego słonia? – jak przekazywać skomplikowane informacje
 • Przeadresowanie instrukcji – ćwiczenie mające na celu wypracowanie nawyku adresowania bezpośredniego w sytuacji wydawania instrukcji
 • Julian Tuwim ?Ślusarz? – trudne fachowe sformułowania
 • Bank fachowych niezrozumiałych sformułowań vs. prostsze zamienniki – budowanie alternatywnych zrozumiałych dla odbiorcy określeń
 • Zadanie po-szkoleniowe: Test asertywności – test ma na celu określenie poziomu i zakresu asertywności uczestnika.

MODUŁ 5 – Postawa asertywna i zarządzanie emocjami odbiorcy

 • Asertywność, a moje prawa w komunikacji – określenie czym jest asertywność w komunikacji
 • Trzy podstawowe style komunikacji – ich wpływ na przebieg komunikacji, zalety i wady
 • Asertywna odmowa – narzędzie stosowane w sytuacji kiedy klient nadmiernie wykorzystuje zakres pracy serwisanta
 • Asertywne określanie granic w komunikacji z agresywnym klientem – narzędzie asertywnego stawiania granic
 • Mój audyt emocjonalny – radzenie sobie z własnymi emocjami (narzędzie do pracy nad samym sobą)
 • Budowanie motywacji odbiorcy do wykonania zadania – ćwiczenie ?Atak na szczyt?
 • Metoda UF – przekazywanie klientowi pozytywnych wzmacniających informacji zwrotnych

Zadanie poszkoleniowe – ?Samowyzwalacze? – ćwiczenie Inteligencji Emocjonalnej mające na celu uświadomienie automatyzmów, które wpływają na nas frustrująco.

MODUŁ 6 – Trudne sytuacje i rozwiązywanie konfliktów w pracy Doradcy Technicznego, Serwisanta

 • Case study ?Rozmowa z agresywnym klientem?
 • Model eskalacji konfliktu i powstawania agresywnych zachowań – analiza na bazie modelu mechanizmu powstawania konfliktów
 • Zarządzanie emocjami klienta – nakierowywanie sfrustrowanego odbiorcy na działanie i współpracę
 • Technika POPO – narzędzie neutralizowania konfliktu
 • Zasady porozumiewania się w trudnej sytuacji – schemat postępowania
 • Hamulec inwektyw – narzędzie reagowania na inwektywy rozmówcy

Podsumowanie szkolenia i określenie ?Indywidualnej ścieżki rozwoju? – każdy uczestnik tworzy własną ścieżkę rozwoju kompetencji na bazie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas szkoleń.

Po szkoleniu zespół wraz z Kierownikiem w ramach Zadania poszkoleniowego może wypracować w swojej firmie Standardy obsługi klienta na odległość w swojej firmie.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces obsługi klienta/zoptymalizować działania contact center – podnieść inne kompetencje zespołu obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content