Szkolenie Job Crafting – nowa metoda na budowanie sensu i większej satysfakcji w pracy

Co zrobić, aby bardziej polubić swoją pracę i dostrzec w niej większy sens? Odpowiedzią na to jest job crafting! To nowoczesna, naukowa metoda zwiększania satysfakcji i zadowolenia w pracy.

“Modelowanie pracy”, bo tak można przetłumaczyć job crafting, jest naukową teorią, która została przedstawiona w 2001 roku na Uniwersytecie Yale.

Szkolenie Job Crafting - nowa metoda na budowanie sensu i większej satysfakcji w pracy

Amy Wrzesniewski i Jane E. Dutton wraz z zespołem specjalistów doszły do wniosku, że jeśli zmienimy sposób myślenia o wykonywanej przez nas pracy, nabierze ona dla nas większego sensu. Poparte badaniami wskazówki zaczęły się cieszyć bardzo dużym zainteresowaniem biznesmenów i menadżerów na całym świecie.

Job crafting pomaga ludziom w łączeniu pracy ze swoimi talentami, zainteresowaniami i wartościami. Dzięki niemu możemy w pracy odczuwać większą satysfakcję, czerpać radość, odczuwać dumę z wykonywanych zadań.

Szkolenie Job Crafting – nowa metoda na budowanie sensu i większej satysfakcji w pracy to praktyczny warsztat na bazie najnowszych badań i empowerment w praktyce.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie z Job Crafting’u kierujemy do wszystkich menedżerów, pracowników zespołów HR i pracowników wszystkich szczebli organizacji, którzy są zainteresowani podniesieniem kompetencji interpersonalnych, głównie w kontekście budowania sensu i większej satysfakcji w pracy, rozwoju automotywacji i wyzwalania zaangażowania.

Szczególnie polecane jest jako dedykowane szkolenie zamknięte:

 • zespołom HR – pracownikom działów HR i konsultantom HR, odpowiedzialnym za badania satysfakcji pracowników, komunikację wewnętrzną, pracowniom rekrutacji, employer brandingu, pracownikom HR odpowiedzialnym za poczucie szczęścia u pracowników oraz HR BP, którzy pracują i z managerami i zespołami pracowniczymi
 • zespołom Trenerów wewnętrznych i coachów wewnętrznych w kontekście rozwoju wiedzy z zakresu pracy na postawie
 • zespołom kierownikówmanagerów w ramach rozwoju kompetencji menedżerskich w kontekście rozwoju kompetencji motywowania siebie i motywowania pracowników, budowania ich zaangażowania.

Cele szkolenia

Główną ideą szkolenia jest nauczenie się sposobów wyzwalania i zwiększania zaangażowania ludzi poprzez skoncentrowanie się  na wewnętrznych źródłach ich motywacji. Podstawą metody jest angażowanie pracowników w oddolne wprowadzanie zmian w swojej pracy, przy wykorzystaniu swoich zasobów takich jak mocne strony i wartości.  Wzrasta dzięki temu poczucie kontroli i poczucie sterowności.

Korzyści z takiego działania to m.in. wzrost zaangażowania, poczucie sensu i jakości pracy, obniżenie poziomu doświadczanego stresu i wypalanie zawodowego oraz lepsze radzenie sobie ze zmianami.

Program szkolenia

Jak być zadowolonym z pracy? Źródła utraty zadowolenia i poczucia sensu w pracy:

 • Jak rozpoznać bariery stojące na drodze do zwiększenia satysfakcji i poczucia sensu pracy.
 • poznanie Modelu orientacji zawodowych: Zajęcie-Kariera-Powołanie
 • poznanie modelu Wymagania-Zasoby Pracy (Bakker & Demerouti, 2007)
 • Zaangażowanie w pracę wynika z odpowiedniej proporcji między zasobami wymaganiami pracy.
 • Dwie perspektywy szczęścia w pracy: szczęście hedonistyczne, szczęście eudajmonistyczne
 • Hedonizm adaptacyjny- dlaczego tak szybko przyzwyczajamy się do dobrego i wymagamy więcej
 • Pokonywanie barier i budowanie motywacji

Satysfakcja z pracy, poczucie sensu a zaangażowanie, czym się różnią?

 • Czy motywacja jest jednoznaczna z zaangażowaniem?
 • 7 obszarów wpływających na satysfakcję z pracy: Koledzy, Przełożony, Warunki pracy, Organizacja i Kierownictwo, Wynagrodzenie, Treść pracy, Rozwój
 • Satysfakcja z pracy: Dwuczynnikowa teoria Herzberga (1987)
 • Co to jest zaangażowanie?
 • Zaangażowanie jako pozytywny stanu umysłu pracownika, jak go wzmocnić? (Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma, Bakker (2002).
 • Kwestionariusz UWES – Shaufeli i Bakker (2003)- zmierz swoje samopoczucie w pracy
 • Czym jest poczucie sensu pracy i jak wpływa na zaangażowanie?
 • Sens pracy – dlaczego ważny, z czego się bierze, co jak go nie ma, dlaczego w dzisiejszych czasach jest to takie trudne?
 • Jak dbać o poczucie sensu pracy?

Czym jest Job crafting – jak może przywracać satysfakcji z pracy i poczucie sensu?

 • Czym jest job crafting jako zjawisko w pracy-jak modelować swoją pracę?
 • Jak badacze z Uniwersytetu w Yale odkryli prosty i skuteczny sposób na zwiększenie satysfakcji z pracy.
 • Proaktywna postawa- modelowanie swojego stanowiska, aby nadać nowe znaczenie swoim obowiązkom, doświadczyć większej satysfakcji i czuć się dobrze w miejscu, w którym spędza większość swojego czasu.

Job crafting w praktyce zarządzania pracownikami – konstruowanie pracy na nowo w 3 obszarach:

 • craftowanie zadań
 • craftowanie poznawcze
 • craftowanie relacji

Źródła wewnętrznej motywacji i zwiększania poczucia sensu

 • Źródło motywacji wewnętrznych- Kotwice Kariery Scheina ? kiedy Ci się chce? Znajdź kluczowe czyli kluczowe wartości, które wpływają na Twoją motywację.
 • Mapowanie pracy – zależności między zadaniami, energią i priorytetami w pracy

Poszukiwanie i budowanie własnych zasobów oraz integracja z wartościami

 • Poszukiwanie zasobów strukturalnych, społecznych
 • Odkrywanie wartości – Moje wartości i moja tożsamość- co jest dla mnie ważne i jak realizować to w pracy
 • Moje mocne strony- jak rozpoznać mocne strony i zintegrować je z wartościami
 • Poszukiwanie spójności – osiąganie spokoju i radości w pracy
 • Na czym polega ?craftowanie? relacji
 • Jak ?craftować? zadania

Równowaga w życiu- jakie ma znaczenie na naszą satysfakcję zawodową i prywatną

 • Koło życia – diagnoza aktualnej sytuacji życiowej
 • Objawy i konsekwencje zachwianej równowagi w życiu
 • Jakie mam źródła energii i jak je aktywować?
 • 4 poziomy zarządzania energią wg Tony?ego Schwart
 • Stworzenie indywidualnego planu Zarządzania Energią i Stylem Życia

Zarządzanie własną energią i samorealizacja jako sposób na zachowanie balansu

 • Techniki ochrony przed wypaleniem zawodowym
 • 4 ważne zasady budowania wysokiego poziomu energii
 • Regenerowanie sił i odzyskiwanie energii
 • Sposoby na poprawę nastroju i samopoczucia
 • Autodiagnoza spójności dotychczasowego rytmu z wartościami i potrzebami
 • Przekonania jako podstawa harmonijnego życia

Indywidualny Action Plan – Indywidualny Plan Działania

 • Praca z wizją idealną i z wizją realną
 • Mój osobisty plan działania: Co robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok? Od czego zacznę?

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z literatury w celu pogłębienia i rozszerzenia tematyki poruszanej na szkoleniu. Trener przedstawia rekomendowane źródła rozszerzenia wiedzy w obszarze job crafting.

Trener prowadzący szkolenie

KATARZYNA UJEK – FACYLITATOR BIZNESU TRENER BIZNESU,COACH, KONSULTANT MTQ48

Dyplomowany Trener Biznesu, Akredytowany Coach (międzynarodowa akredytacja ICF), Licencjonowany konsultant odporności psychicznej Mental Toughness (MTQ48), socjolog z uprawnieniami mediatora zawodowego, absolwentka psychologii pozytywnej na SWPS we Wrocławiu, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań, facylitator job craftingu- nowoczesnej metody na wzmacnianie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników.

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Licencjonowany  konsultant Mental Toughness (MTQ48)- naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań. Mediator w sprawach cywilnych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Wieloletni praktyk biznesu, z doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowiskach sprzedażowych (sprzedaż bezpośrednia i telefoniczna), menedżerskich oraz trenerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług finansowych. Trener i coach z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych. Zrealizowała ponad 1000 dni szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego.

Specjalizuje się w obszarach: profesjonalna i asertywna obsługa trudnego klienta, zarządzanie emocjami i stresem, efektywność osobista oraz odporność psychiczna. Prowadzi również zajęcia dla trenerów-  train the trainer. W trakcie warsztatów wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki. Oprócz własnego doświadczenia, swoją wiedzę czerpie z najlepszych praktyk biznesu i badań naukowych. Jako coach i trener specjalizuje się głównie w podnoszeniu efektywności pracowników i menadżerów.

Wspiera kadrę menadżerska w skuteczniejszym zarządzaniu, pomaga zespołom z lepszymi rezultatami osiągać zamierzone cele, łatwiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, przeszkodami i niepowodzeniami, być efektywniejszym oraz lepiej budować relacje z pracownikami i klientami.

OBSZARY SZKOLENIOWE

 • Motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników
 • Odporność psychiczna i zarządzanie stresem
 • Inteligencja emocjonalna- skuteczne zarządzanie emocjami
 • Mindfullness
 • Komunikacja interpersonalna – oparta o podejście NVC

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content