Metody wyceny przedsiębiorstwa ? szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta

metody wyceny przedsiębiorstwNiektórzy inwestorzy wychodząc z założenia, że dane aktywa są warte dokładnie tyle ile w danym momencie są w stanie zapłacić. Podczas wyceny wartości kierują się względami emocjonalnymi czy estetycznymi. Wycena wartości przedsiębiorstwa nie powinna opierać się wyłącznie na przeświadczeniu, że w przyszłości znajdzie się inwestor, który będzie w stanie zaoferować wyższą cenę. Opierając cenę aktywa jedynie na założeniu, że w przyszłości ktoś będzie skłonny zapłaci za nie wyższą cenę może okazać się bardzo kosztowe. Dokonując zakupu przewartościowanego przedsiębiorstwa inwestor nie powinien oczekiwać dalszego wzrostu jego wartości. Rynek w przyszłości zweryfikuje wartość przedsiębiorstwa, a inwestor poniesie koszty niewiedzy na temat faktycznej wartości w momencie zakupu.

Podstawową zasadą każdego inwestora powinno być założenie, że nie należy kupować aktywów po cenie wyższej niż ich realna wartość. Cena jaką inwestor jest w stanie zapłacić za dane aktywo nie powinna być wyższa niż oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne generowane przez przedsiębiorstwo.

Przedstawiona zasada wydaje się być bardzo oczywista oraz logiczna, nawet banalna, jednak często inwestorzy zdają się o niej zapominać lub, co bardziej niepokojące, lekceważyć ją. Wartość wyceny spółki zależy w znacznej mierze od kilku czynników. Kłopotliwe staje się określenie znaczenia danego czynnika, które zmienia się w zależności m.in. od branży w jakiej działa wyceniana spółka. Ponadto nacisk na znaczenie poszczególnych czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa będzie się zmieniał w zależności od fazy rozwoju na jakim znajduje się firma. Dla spółek dopiero rozpoczynających działalność znaczenie będzie miała dynamika przychodów, okres po jakim osiągnięte zostaną marże docelowe czy prawdopodobieństwo przetrwania spółki. Dla wartości przedsiębiorstw zagrożonych upadkiem istotne natomiast będzie prawdopodobieństwo niewypłacalności, skutki ogłoszenia upadłości czy wartość możliwa do osiągnięcia przy założeniu kontynuowania działalności.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

[toggle title=”GRUPA  DOCELOWA” style=”2″]

Szkolenie metody wyceny przedsiębiorstwa ? szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta w praktyczny sposób rozwija umiejętności analitycznego spojrzenia na przedsiębiorstwo z perspektywy tworzenia jego wartości z uwzględnieniem branży w jakiej działa, etapu rozwoju i wpływu czynników zewnętrznych.

Szkolenie dedykowane jest osobom, które są zainteresowane poznaniem i dokładnym zrozumieniem mechanizmów wyceny przedsiębiorstw. Szczególnie polecane jest właścicielom firm, którzy są zainteresowani poznaniem wpływu decyzji biznesowych na tworzenie długofalowej wartości przedsiębiorstwa. W szkoleniu mogą też wziąć udział wszystkie osoby chcące poszerzyć wiedzę z tematu wyceny przedsiębiorstw.

[/toggle] [toggle title=”PROGRAM SZKOLENIA” style=”2″]

Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw:

 • Wartość godziwa, wartość rynkowa a wartość księgowa
 • Elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa

Zrozumienie procesu tworzenia wartości przedsiębiorstwa:

 • Klasyfikacja metod wyceny ? majątkowe, dochodowe, porównawcze
 • Ekonomiczna wartość dodana (EVA) a rynkowa wartość dodana (MVA), wyznaczanie i interpretacja mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa

Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstwa:

 • Charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowymi
 • Procedura wyceny metodą FCFF
 • Procedura wyceny metodą FCFE
 • Procedura wyceny metodą APV
 • Zastosowanie wyceny metodą EVA
 • Kalkulacja kosztu kapitału
 • Błędy i czynniki ryzyka podczas wyceny metodami dochodowymi
 • Możliwości zastosowania wycen dochodowych
 • Case study ? model wyceny wartości

Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstwa:

 • Charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami porównawczymi
 • Zasady sporządzania wyceny metodami porównawczymi
 • Błędy i czynniki ryzyka podczas wyceny metodami porównawczymi
 • Zastosowanie metod porównawczych
 • Zastosowanie w wycenie wskaźników EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, V/S
 • Studium przypadku

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstwa:

 • Metoda skorygowanych aktywów netto
 • Metoda odtworzeniowa
 • Wycena metodą likwidacyjną

Zastosowanie poszczególnych metod wyceny w procesach gospodarczych:

 • Fuzje i przejęcia
 • Emisja publiczna
 • Zarządzanie wartością

Dobre praktyki w przygotowaniu wycen przedsiębiorstw.

Podsumowanie i zakończenie.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

  [/toggle]

[toggle title=”TRENER PROWADZĄCY” style=”2″]

KATARZYNA  FRĄCZKOWSKA ? TRENER FINANSÓW, ZARZĄDZANIA, MANAGER

Katarzyna Frączkowska jest ekspertem w dziedzinie finansów, controllingu  i zarządzania nowoczesną organizacją.
Na co dzień pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie FIMA Polska, firmie ekspercko specjalizującej się w integracji nowoczesnej infrastruktury technicznej. W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

Katarzyna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling i rachunkowość menedżerska oraz CEMS MIM ? programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich. Posiada prestiżowy tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), który należy do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym; jak również tytuł Executive MBA zdobyty na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentką podyplomowych studiów z Prawa Podatkowego oraz Metod wycen spółek kapitałowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta.

Katarzyna posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu z doświadczeniem w branżach produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz telekomunikacji, z czego 10 lat na stanowisku osoby zarządzającej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała zarówno w kraju, jak i za granicą odbywając staże i pracując w takich firmach jak: Henkel KgaA, Dusseldorf, Niemcy,  KGD Consulting, PPL ,,Porty Lotnicze?, Agros Nowa, Makton, Netia (przed przejęciem Crowley Data Poland) i od 2013 roku w FIMA Polska.

Bardzo dobrze zna IFRS, biegle porusza się w systemach ERP: SAP, CDN XL, JD EDWARDS, EURECA, GP Enterprise.
Ma sukcesy w koordynowaniu procesów due dilligence, jak również integracji finansowych ze spółką matką.

Jej pasją jest sport (bieganie, wspinaczka Via Ferraty),  podróże i góry ?zdobyła  m.in. szczyty Jabal Toubkal  w Maroku 4 167 m. n.p.m oraz Arrarat 5 165 m. n.p.m  w Turcji.

Katarzyna jest dziś na etapie, w którym chce dzielić się swoją wiedzą z innymi jako Trener i Konsultant, w ramach rozwoju kompetencji z zakresu przekazywania wiedzy i rozwoju innych uczestniczyła w programie ?Lider na fali  czyli kurs na coaching? oraz ZEN Coaching, gdzie zdobyła dyplom ZEN Coacha.

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

[/toggle]

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym!

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.Skip to content