Szkolenie Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom zaawansowany

Celem szkolenia Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom zaawansowany jest wzmocnienie umiejętności wykorzystywania programu Excel z pakietu Microsoft Office. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadać umiejętność poruszania się po narzędziach i funkcjach Excela, będą używać zaawansowanych funkcji z kategorii wykorzystania podstawowych formuł, tworzenia tabel, wykresów i zestawień obliczeniowych, raportów i analiz. Szkolenia prowadzone jest w formie wykładu, który jest połączony z ćwiczeniami pokazującymi praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy.

Szkolenie HILLWAY Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom zaawansowany

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom zaawansowany przeznaczone jest dla osób, które znają dobrze Microsoft Excel, wykorzystują go w codziennej pracy, ale chcą rozwinąć umiejętności pracy na dużej ilości danych a także pracy z tabelami przestawnymi i makropoleceniami.

Program szkolenia

Formatowanie warunkowe w MS Excel

 • Wyróżnianie komórek zawierających określone wartości lub tekst, które spełniają określone warunki,
 • Paski danych, zestawy ikon, zakresy kolorów,
 • Zaznaczanie duplikatów, unikatów,
 • Tworzenie formatów na podstawie formuł,

Zaawansowane funkcje MS Excel przydatne w biznesie

 • Funkcje logiczne (JEŻELI, ORAZ, LUB),
 • Funkcje statystyczne i matematyczne (LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI),
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań (WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ),
 • funkcje daty i czasu (DZIŚ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DZIEŃ.TYG, NETWORKDAYS, WORKDAY),
 • funkcje tekstowe (LEWY, PRAWY, LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE, Z.WIELKIEJ.LITERY, FRAGMENT.TEKSTU, DŁ, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY),
 • zagnieżdżanie funkcji – składanie kilku funkcji w jedną,
 • zarządzanie wielowymiarową bazą danych,

Metody importu danych do MS Excel

 • Pliki tekstowe,
 • Bazy danych,
 • Dane ze stron internetowych,

Zaawansowane funkcje filtrowania i sortowania

Tabele przestawne w MS Excel z przykładami zastosowania w zarządzaniu firmą

 • Tworzenie,
 • Odświeżanie danych,
 • Grupowanie danych,
 • Pola i elementy obliczeniowe,
 • Zmiana funkcji obliczeniowych,
 • Filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,

Wizualizacja danych z baz danych – Zaawansowane wykresy w MS Excel

 • Tworzenie wykresów przestawnych,
 • Zasady doboru typów wykresów,
 • Zmiana zakresów danych,
 • Formatowanie zawansowanie,
 • Dodawanie obiektów graficznych do wykresów,
 • Wykres z dwiema osiami,
 • Linie trendu

 Polecenia makro najczęściej wykorzystywane w biznesie

 • Nagrywanie,
 • Uruchamianie

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content