Szkolenie OKR w pracy menedżera – metoda OKR w nowoczesnym zarządzaniu przez cele

OKR w pracy menedżera

Odkryj nowoczesną metodę zarządzania przez cele – praktyczny warsztat Objectives and Key Results

OKR - skuteczna metoda zarzadzania przez cele
Szkolenie HILLWAY

O szkoleniu

OKR (Objectives and Key Results) to metoda, która pomaga w lepszym zarządzaniu przez cele, co pozwala organizacjom skuteczniej realizować swoje misje i osiągać zamierzone rezultaty. Dzięki OKR, organizacje mogą zwiększyć swoją wydajność, poprawić komunikację i zwiększyć motywację pracowników.

W ramach metody OKR, cele i kluczowe wyniki są ustawiane na różnych poziomach: cała organizacja, zespoły, projekty i jednostki biznesowe. Każdy pracownik może ustawić swoje cele i kluczowe wyniki.

Jak zwiększyć efektywność organizacji oraz motywację zespołu do realizacji celów?

Jakie są skuteczne narzędzia, nakierowane na osiąganie sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym?

Szkolenie HILLWAY OKR w pracy menedżera – metoda OKR w nowoczesnym zarządzaniu przez cele umożliwia skuteczne planowanie, realizację i monitorowanie celów, jednocześnie motywując pracowników do osiągania coraz wyższych wyników. Zdobyta wiedza z powodzeniem zostanie wykorzystana w praktyce, przez co organizacja stanie się jeszcze bardziej efektywna i konkurencyjna na rynku.

Grupa docelowa

Osoby związane z zarządzaniem projektami, działaniami i wynikami w organizacjach. Wśród potencjalnych uczestników szkolenia mogą być m.in. menedżerowie, liderzy zespołów, pracownicy działów projektowych oraz wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za osiąganie celów w organizacji. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać nowe narzędzia i techniki zarządzania, poprawić swoje umiejętności komunikacyjne oraz zwiększyć efektywność swojej pracy w organizacji poprzez zastosowanie metody OKR.

 

Firma szkoleniowa HILLWAY Porozumienie Edukatorzy dla edukatorów

Cele szkolenia

Szkolenie OKR w pracy menedżera – metoda OKR w nowoczesnym zarządzaniu przez cele to warsztat, którego celem jest rozwój wiedzy, umiejętności i postawy w zakresie:

 • Zapoznania uczestników z metodą zarządzania przez cele OKR i przekazania wiedzy na temat jej zasad i elementów składowych.
 • Przygotowania uczestników do samodzielnego tworzenia celów i kluczowych wyników (KPI) przy użyciu metody OKR.
 • Pokazania uczestnikom jak wdrożyć OKR w organizacji, w tym omówienie praktycznych aspektów monitorowania postępów i wprowadzania zmian w celach i KPI.
 • Wyposażenia uczestników w umiejętności motywowania zespołu do osiągania celów OKR oraz w umiejętności radzenia sobie z trudnościami w realizacji celów.
 • Praktycznych ćwiczeć, które pozwolą uczestnikom na stosowanie OKR w swojej pracy i udoskonalenie swoich umiejętności w zakresie zarządzania celami.

Program szkolenia

Program szkolenia składa się z czterech modułów, które skupiają się na podstawowych i praktycznych zagadnieniach związanych z metoda OKR. Każdy moduł obejmuje różne aspekty tematu, a całość programu ma na celu przygotowanie uczestników do efektywnego wdrożenia OKR jako metody skutecznego zarządzania już w trakcie szkolenia. Metody szkoleniowe obejmują: prezentacje, burze mózgów, grupowe dyskusje, case study, ćwiczenia w grupach lub parach, benchmarking rynku, materiały wideo i prace z flipchartem.

1. Zasady pracy podczas szkolenia

2. Określenie celów szkolenia

 1. Czym są OKR? Fundamenty metody i ich pochodzenie
 2. Główne zalety OKR jako metody zarządzania przez cele
 3. Podstawowe elementy OKR: cele i kluczowe wyniki (KPI)
 4. OKR w ujęciu: menedżera, pracownika, organizacji
 5. Przykłady zastosowania OKR w różnych organizacjach
 1. Jak formułować cel i kluczowe wyniki?
 2. Określanie priorytetów w celach i kluczowych wynikach
 3. Wyznaczanie terminów i sposobów monitorowania postępu
 1. Wdrażanie OKR w zespole lub organizacji
 2. Przykłady dobrych praktyk w wdrożeniu OKR
 3. Dostosowywanie OKR do kultury organizacyjnej
 1. Monitorowanie i raportowanie postępu w realizacji celów i kluczowych wyników
 2. Określanie i wprowadzanie zmian w OKR w trakcie cyklu
 3. Motywowanie pracowników do osiągania celów OKR
 1. Przegląd najważniejszych zagadnień związanych z OKR
 2. Podsumowanie korzyści wynikających z wdrożenia OKR
 3. Dyskusja i pytania uczestników

Chcesz poznać wycenę szkolenia?
Skontakuj się z Nami!

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Gotowi na rozwój?

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Jak przygotować niezawodny plan sprzedaży na 2023 rok? Porada eksperta HILLWAY
Skip to content