Szkolenie Profesjonalna Asystentka Zarządu

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych Asystentki Zarządu, pod względem oczekiwań osób zarządzających firmą. Asystentka Zarządu powinna być świetnym organizatorem, strategiem i doskonale radzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach. W większości firm Asystentka Zarządu jest pierwszą osobą, z którą styka się klient, więc od jej profesjonalizmu w znacznym stopniu, zależy wizerunek firmy. Praca na stanowisku asystentki wiąże się przede wszystkim ze wspieraniem pracy całego zespołu, bądź poszczególnych działów przedsiębiorstwa, dlatego też ważna jest umiejętność skutecznej komunikacji, co również jest przedmiotem szkolenia.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do asystentek i sekretarek zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej, które pragną rozszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Korzyścią z udziału w szkoleniu Profesjonalna asystentka Prezesa Zarządu jest rozwój u asystentek, sekretarek zarządu postawy biznesowej, wiedzy i umiejętności z zakresu budowania e-reputacji, rozwój umiejętności interpersonalnych – uniwersalnych i ważnych w biznesie kompetencji. Natomiast zaplanowane warsztaty i ćwiczenia przygotują praktycznie do pełnienia funkcji profesjonalnego wsparcia Prezesa Zarządu wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Cechy profesjonalnej asystentki SAVOIR- VIVRE w miejscu pracy
 • Kwalifikacje zawodowe i osobiste
 • Takt, uprzejmość, dyskrecja, lojalność, profesjonalizm
 • Zastosowanie protokołu dyplomatycznego w biznesie (zasady procedencji)
 • Prezentacja, przedstawianie, tytułowanie podczas spotkań
 • Wręczanie i przyjmowanie wizytówek
 • Przejazdy służbowe – hierarchia miejsc w samochodzie
 • Profesjonalne zaproszenie. Skróty na zaproszeniach.
 • Dress code – ubiór biznesowy jako element budowy wizerunku.
 1. Efektywna komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym 
 • Jak reagować na style innych osób w celu wyboru adekwatnych form komunikacyjnych.
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Komunikacja podczas spotkań służbowych
 • Komunikacja z przełożonym – jak zadbać o komunikację dopasowując się do jego stylu pracy i osobowości.
 • Trening z wykorzystaniem przykładowych sytuacji z życia zawodowego Uczestników.
 • Asertywność w komunikacji
 • Zarządzanie emocjami i panowanie nad stresem w sytuacjach trudnych.
 1. Wybrane techniki efektywnego zarządzania czasem i podnoszenia efektywności osobistej 
 • Macierz Eisenhowera – umiejętność rozpoznawania zadań pilnych, nie pilnych, ważnych i nieważnych oraz wykorzystanie tej wiedzy do planowania czasu
 • Zasada Pareto, analiza ABC – zarządzanie priorytetami
 • Własne możliwości i ograniczenia – krzywa REFA, dobowy rytm wydajności, organizacja dnia
 • Eliminacja zagrożeń efektywnej organizacji czasu – prokrastynacja, prawo Parkinsona
 • Planowanie zadań własnych i przełożonego
 1. Komunikacja telefoniczna i e-mailowa
 • Zasady prowadzenia efektywnej rozmowy telefonicznej.
 • Telefoniczne załatwianie spraw/odbieranie i przekazywanie informacji.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas rozmów telefonicznych.
 • Trening z wykorzystaniem przykładowych sytuacji z życia zawodowego Uczestników.
 • Netykieta – standardy prowadzenia komunikacji mailowej.
 • Tworzenie maili zapewniających jasność komunikacji i zwiększających prawdopodobieństwo właściwego zrozumienia treści.
 • Bank dobrych praktyk do wykorzystania w pracy.
WYBRANE OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
Czy wiedza zdobyta na szkoleniu przyczyni się do usprawnienia wykonywanej przez Ciebie pracy?

 • Tak, ułatwi pracę w biurze pod każdym względem: komunikacyjnym, zachowawczym itp.
 • Bardzo pozytywne odczucia. Trenerka z wysoką kulturą i bardzo dużą wiedzą, sympatyczna i miła, ale wymagająca od uczestnika pracy
 • Szkolenie prowadzone w super atmosferze, wiele scenek, filmików, bardzo merytoryczne
 • Szkolenie było prowadzone profesjonalnie, a sama osoba prowadząca jest osobą bardzo dobrze przygotowaną do jego realizacji
 • Wszystko było przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję.
TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
Agnieszka_Nowicka_Trener_HillwayAgnieszka NowickaDyplomowany trener biznesu. Doświadczony manager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach:  Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Trener biznesu z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, budowanie zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, w ramach której uczestniczyła w  zajęciach z zakresu stylizacji, dress code i historii mody. Obecnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu historii mody będąc wykładowcą tego przedmiotu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni. Połączenie praktycznego doświadczenia z życiową pasją pozwala jej być wiarygodnym coachem stylu, który pragnie dotrzeć do tych, dla których wizerunek to istotne uzupełnienie merytorycznej wiedzy i pozycji zawodowej.

Agnieszka Nowicka jest obecnie studentem na studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
1 dzień szkolenia online

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia:  777 zł netto/os. za 1 dzień szkolenia online 

Cena szkolenia: 870 zł netto/os. za jednodniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po – szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online czas trwania: 1 dzień szkolenia online:

Zaplanowane są następujący termin, na który można przesłać zgłoszenie lub zarezerwować miejsce e-mailowo:

 • termin do ustalenia

Sprawdź aktualne terminy szkolenia –> kliknij 

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

Pierwsza sesja szkoleniowa:

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45- 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE ONLINE – szczegóły
MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres np. kilku dni lub tygodni. 

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.