Szkolenie Profesjonalny offboarding z dbałością o pracownika i organizację

Offboarding i związane z nim rozstanie się z pracownikiem jest zawsze krytycznym momentem – zarówno dla odchodzącego jak i dla firmy. Niezależnie, czy następuje z decyzji pracownika, czy pracodawcy, rodzi w organizacji wiele potencjalnych zagrożeń takich jak: powstanie luk kompetencyjnych, osłabienia firmowego employer brandingu i PR, powstanie chaosu informacyjnego w zespole, spadku efektywności zespołu czy braku zaufania do zarządzania przedsiębiorstwem.

Im bardziej uporządkowany jest proces offboardingu, tym mniej wróży problemów menedżerom.

Jak więc skutecznie, a zrazem profesjonalnie przeprowadzić proces offboardingu? Poznaj ofertę szkolenia HILLWAY Profesjonalny offboarding z dbałością o pracownika i organizację.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie Profesjonalny offboarding z dbałością o pracownika i organizację dedykowane jest dla pracowników działu HR oraz liderów na szczeblach zarządczych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Podczas szkolenia Profesjonalny offboarding z dbałością o pracownika i organizację:

 • poznasz i zrozumiesz mechanizmy dynamiki zmiany
 • poznasz fazy reakcji na zmianę i emocje które towarzyszą na poszczególnych etapach
 • nauczysz się radzić sobie lepiej i w partnerski sposób z 
trudnymi reakcjami
 • poznasz zasady prowadzenia rozmów zwalniających z pracownikami
 • nauczysz się lepiej i skuteczniej komunikować zmianę
 • zdobędziesz umiejętność rozpoznawania styli zachowań podwładnych i wyciągania wniosków związanych z ich reakcjami na zmianę
 • dowiesz się jak efektywniej zarządzać pracownikami w okresie zmiany

Program szkolenia

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATU

Przedstawienie celów, agenda warsztatu, opracowanie kontraktu pracy na warsztacie (zaangażowanie uczestników).

2. WSTĘP przy użyciu gry SIŁA ZAŁOŻEŃ.

Gra Siła Założeń ta uświadamia, jak ograniczamy swoje myślenie i odrzucamy możliwości, jeśli nie pasują do naszych przyjętych wzorców. Otwarcie uczestników na nowy sposób myślenia, na zmianę.

3. ANALIZA TRENDÓW W ZAKRESIE PROCESU OFFBOARDINGU W POLSCE I W ŚWIECIE

4. DEKALOG PROCESU OFFBOARDINGU

Wypracowanie przez uczestników tzw. “Dekalogu procesu offboardingu” przy pomocy metody LEGO SERIOUS PLAY.

Uczestnicy budują model indywidualny siebie jako osobę prowadzącą proces offboardingu i wspólny dotyczący dekalogu.

5. STADIA REAKCJI NA ZMIANĘ (model Williama Bridgesa).

Uczestnicy w oparciu o własne doświadczenia, niekoniecznie związane ze zmianą pracy, opiszą fazy reakcji na zmianę. Na tej podstawie wprowadzimy model stadiów reakcji na zmianę. Uczestnicy skonstruują listę obaw oraz zachowań współpracowników, z którymi najczęściej się spotykają.

Ćwiczenie: praca w grupach
Ćwiczenia: scenki na podstawie case study biznesowych

6. ZASADY PROWADZENIA ROZMÓW ZWALNIAJĄCYCH Z PRACOWNIKAMI

 • aktywne słuchanie oraz pytania, które zachęcają do dialogu;
 • budowanie skutecznej argumentacji;
 • radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi;
 • struktura rozmowy ze zwalnianym pracownikiem;
 • radzenie sobie ze stresem i napięciem własnym oraz zwalnianego pracownika.

7. ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNE/ODPORNOŚĆ W SYTUACJI ZMIAN

W tej części warsztatu uczestnikom przedstawione zostanę w przejrzysty sposób mechanizmy wsparcia w okresie zmiany. Po wykonanym w tym module ćwiczeniu indywidualnym (test na poznanie własnego mechanizmu wsparcia w okresie zmiany), uczestnicy podzieleni zostaną na podgrupy, gdzie będą pracować nad jednym z mechanizmów.

8. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA CELOWOŚCI ZMIANY

Sposób komunikowania zmiany – dopasowanie stylu komunikacji do pracowników zgodnie z modelem zachowań DISC. Realizacja przez uczestników testu MaxieDISC, zapoznanie ich z własnymi stylami zachowań. Opisanie sposobu komunikacji względem 4 typów zachowań- pokazanie różnic w komunikacji, a także różnic w przechodzenia przez zmianę.

Ćwiczenie: Wieża

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content