Szkolenie Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu z elementami radzenia sobie ze stresem

Wypalenie zawodowe i rutyna w pracy sprawiają, że wykonywane przez nas zadania stają się źródłem negatywnych emocji – znudzenia, zmęczenia – prowadzą do zmniejszania się motywacji do pracy. Należy pamiętać o tym, że nawyki i schematy działań świadczą o naszej biegłości i opanowaniu zakresu wykonywanych obowiązków, lecz często prowadzą do popełniania błędów.

Stres towarzyszy nam w ciągu całego życia  – nie da się go wyeliminować. Jego skutki odbijają się na naszym zdrowiu i samopoczuciu, także na naszej sprawności motorycznej i intelektualnej. Dlatego właśnie warto przygotować się do stresu, poznać jego oblicze oraz negatywne i pozytywne strony.

Szkolenie HILLWAY Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu z elementami radzenia sobie ze stresem

Jak temu przeciwdziałać? Poznaj ofertę szkolenia HILLWAY Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu z elementami radzenia sobie ze stresem.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla osób na wszystkich stanowiskach, które doświadczają przejawy wypalenia zawodowego i chronicznego stresu.

Warsztat przeznaczony dla osób, które chcą pogłębić wiedzę nt. higieny psychicznej oraz poznać techniki przeciwdziałania wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Dzięki szkoleniu HILLWAY Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu z elementami radzenia sobie ze stresem:

  • Nauczysz się wykrywać syndromy wypalenia zawodowego u siebie i u swoich pracowników
  • Dowiesz się, jak zapobiegać osobistemu wypaleniu zawodowemu jak i wypaleniu zespołu
  • Poznasz sposoby na zwiększenie satysfakcji ze swojego życia zawodowego
  • Przećwiczysz praktyczne techniki pozapłacowych metod motywowania pracowników
  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę z odporności psychicznej, dowiesz się jak wpływać na nastawienie i własne reakcje, by działać skuteczniej
  • Rozwiniesz umiejętność radzenia sobie z emocjami w warunkach presji, poznasz techniki redukujące stres i napięcie nie tylko w aspekcie doraźnym, ale i w długotrwałej pracy nad sobą
  • Zwiększysz wydajność poprzez świadome i efektywniejsze radzenie sobie z negatywnymi skutkami stresu, czynnikami presji oraz nieustannymi zmianami
  • Zaplanujesz wdrożenie zmian

Program szkolenia

DZIEN I

WYPALENIE ZAWODOWE – co to jest i jak rozpoznać sygnały?
• Czym jest wypalenie – objawy i sygnały ostrzegawcze
• Już wypalenie czy jeszcze nadmierny stres/monotonia/brak autonomi? – jak rozpoznać kiedy robi niebezpiecznie
• Do czego prowadzi wypalenie? – skutki i konsekwencje
• Samozapłon – kto jest podatny na wypalenie (test autodiagnoza)

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ ZAMIAST LECZYĆ – profilaktyka wypalenia zawodowego
• Zarządzanie swoim czasem – wyznaczanie celów, priorytetów
• Zarządzanie swoją energią – co robić aby regenerować siły i mieć energię przez cały dzień
• Zarzadzanie swoimi emocjami – jak ze spokojem podejść do trudnych sytuacji
• Zarządzanie swoim ciałem – czy sen, ruch, odpowiednie jedzenie naprawdę są takie ważne?

JAK BYĆ ZADOWOLONYM Z PRACY? ŹRÓDŁA UTRATY ZADOWOLENIA I POCZUCIA SENSU W PRACY
• Jak rozpoznać bariery stojące na drodze do zwiększenia satysfakcji i poczucia sensu pracy.
• Poznanie Modelu orientacji zawodowych: Zajęcie-Kariera-Powołanie
• Poznanie modelu Wymagania-Zasoby Pracy (Bakker & Demerouti, 2007)
• Zaangażowanie w pracę wynika z odpowiedniej proporcji między zasobami wymaganiami pracy.
• Dwie perspektywy szczęścia w pracy: szczęście hedonistyczne, szczęście eudajmonistyczne
• Adaptacja hedonistyczna- dlaczego tak szybko przyzwyczajamy się do dobrego i wymagamy więcej
• Pokonywanie barier i budowanie motywacji

ROZPAL NA NOWO OGIEŃ – odbudowanie własnej motywacji do działania oraz pracowników
• Uwaga! Pali się! – krótko o tym czym jest motywacja i czy może trwać wiecznie?
• Jaką rolę pełnię w organizacji? – praca na postawie
• Jak ważną rolę w organizacji pełnią pracownicy, którymi zarządzam? – praca na postawie
• Job crafting – nowoczesna, naukowa metoda zwiększania satysfakcji i zadowolenia z pracy własnej i pracowników
• Poszukiwanie i budowanie własnych zasobów
• Odkrywanie wartości – Moje wartości i moja tożsamość- co jest dla mnie ważne i jak realizować to w pracy
• Odkrywanie wartości pracowników
• Poszukiwanie spójności – osiąganie spokoju i radości w pracy, budowanie pozytywnej atmosfery

DZIEN II

RÓWNOWAGA W ŻYCIU – dlaczego warto o nią zadbać i jaki ma związek z wypaleniem zawodowym?
• Objawy i konsekwencje zachwianej równowagi w życiu
• Koło życia – diagnoza zadowolenia ze swojej pracy oraz innych sfer życia
• Przestrzeń osobista – po co nam hobby, zainteresowania i czas dla siebie
• Przekonania jako podstawa harmonijnego życia

KOMPETENCJE LIDERA JAKO ELEMENT WPŁYWAJĄCY NA MOTYWOWANIE ZESPOŁU I RADZENIE SOBIE Z WYPALENIEM ZAWODOWYM
• Autodiagnoza kompetencji menadżerskich- budowanie świadomości i postawy zorientowanej na budowanie zaangażowania
• Motywacja jako jedna z kluczowych funkcji kierowniczych.
• Czy ja, jako menedżer mam wpływ na zaangażowanie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym pracownika?
• Moja rola liderska w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracownika – co mogę zrobić jako lider- analiza działań dotychczasowych i kreowanie pomysłów na przyszłość

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I OBSZARY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW – z uwzględnieniem specyfiki firmy
• Nagrody i kary
• Wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania
• Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
• Twórcze wykorzystywanie błędów
• Jasny podział i zakres obowiązków
• Informacje zwrotne o pracy
• Pochwały i konstruktywna krytyka
• Poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych
• Stymulowanie pracowników do współpracy

ODPORNOŚĆ NA STRES I PRESJĘ – wielka zdolność do radzenia sobie z trudnościami zawodowymi i wypaleniem zawodowym
• Jaki jest związek odporności ze skutecznością w działaniu? Wyniki najnowszych badań na temat odporności psychicznej.
• Źródła wyzwań i presji – otoczenie społeczne, środowisko, styl życia, nastawienie
• i sposób myślenia.
• Jak być odpornym w obliczu stresu, presji i łatwiej sobie radzić z nieustannymi wyzwaniami w pracy
• Po czym poznajemy osoby odporne psychicznie? – naukowy model „4C” i jego znaczenie we wzmacnianiu odporności psychicznej – omówienie komponentów odporności psychicznej: zdolność kontrolowania swoich emocji, wzbudzenia w sobie zaangażowania, pewności siebie, asertywności, wytrwałości
• Jak wzmacniać i rozwijać odporność w pracy?
• Siła i odporność psychiczna jako umiejętność zarządzania sobą – jak ją doskonalić i rozwijać?
• Obniżenie wpływu stresu na życie zawodowe i prywatne
• Jak reagować na wyzwania, zmiany, stres, presję i trudności?
• Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?
• Jak zbudować nawyki behawioralne, emocjonalne i myślowe ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności?
• Jak wzmacniać słabsze obszary mojej odporności?
• Jak mieć większą pewność siebie w kontaktach zawodowych?
• Osiąganie celów z większą determinacją przy pojawiających się trudnościach

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
• Podsumowanie i najważniejsze wnioski
• Indywidualne Plany Działań – plan na wdrożenie zmian w pracy
• Ankieta badająca satysfakcję z przeprowadzonego szkolenia
• Certyfikaty potwierdzające udział uczestników w szkoleniu

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

SZKOLENIA STACJONARNE

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

SZKOLENIE ONLINE

Przeprowadzane zdalnie na licencji HILLWAY np. do ZOOM lub narzędziu Klienta. Pełen warsztat z aktywnym uczestnictwem oraz włączonymi kamerami. Praca w podgrupach, treningi na żywo, praca z argumentacją, zadania pomiędzy sesjami online.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?
Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?
Zapraszamy do kontaktu!
E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82
Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.
Skip to content