Szkolenie Zarządzanie zespołem call center

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego i efektywnego zarządzania zespołem konsultantów call center. W szczególności ćwiczą rozwój kompetencji związanych z udzielaniem konstruktywnych informacji zwrotnych, organizacji pracy własnej i zespołu call center, wzmacnianie autorytetu swojej osoby jako lidera lub menedżera call center, dostosowywanie swoich działań do różnych sytuacji w call center oraz prowadzenie spotkań organizacyjnych, motywacyjnych i szkoleniowych w call center.

 

[toggle title=”CELE  SZKOLENIA ” style=”2″]

Cele szkolenia Zarządzanie zespołem call center:

 • kształtowanie postawy managerskiej kadry kierowniczej
 • budowanie świadomości roli szefa,
 • rozwijanie odpowiedzialności za indywidualne wyniki pracowników
 • budowania efektywnych zespołów
 • nabycie umiejętności związanych z efektywną komunikacją oraz ukształtowanie postawy nastawionej na współpracę i wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami zespołu.

[/toggle]

[toggle title=”PROGRAM  SZKOLENIA” style=”2″]

ZADANIE PRZED SZKOLENIEM

 • Wypełnienie badania przed szkoleniem
 • Zapoznanie się z filmami odnoszącymi się do zarządzania ludźmi:
  • Trener ( Coach Carter) w reżyserii Thomasa Cartera.
  • MoneyBall w reżyserii Bennetta Millera

Moduł I ? Czas trwania 1,5 h

Ja  jako menadżer

 • moja samocena i poczucie pewności w nowej roli
 • cel główny stanowiska pracy w kontekście strategii organizacji
 • jak odnaleźć się w nowej roli, czyli z jakimi wyzwaniami mogę się spotkać?
 • odbiór decyzji o awansie przez pracowników firmy
 • relacje z nowym przełożonym, podwładnymi i współpracownikami
 • mój zakres obowiązków ? czyli za co odpowiadam i co jest moim priorytetem

Metoda szkoleniowa:

 • Praca z FCH ? prezentacja materiałów
 • Ćwiczenia grupowe
 • Film TED

Moduł II ?Czas trwania 1,5 h

Budowanie zespołu, czyli co zrobić żeby mieć autorytet i szacunek pracowników

 • Etapy tworzenia zespołu
 • Poziomy inicjatywy pracownika
 • Style kierowania zespołem ? jak zbudować autorytet w zespole?
 • Po co nam autorytet i czym jest autorytet?
 • Kluczowe zasady budowania autorytetu.
 • Analiza 3 typów postaw, których należy unikać w zarządzaniu zespołem
 • Różnice pomiędzy zrachowaniami budującymi, a niszczącymi autorytet
 • Asertywny monolog wewnętrzny ? jakie przekonania wspierają autorytet lidera, a jakie go osłabiają?
 • Oczekiwania pracowników wobec swoich szefów i czynniki mające wpływ na budowanie autorytetu
 • 8 zasad postępowania w celu budowania dobrych relacji z innymi
 • Najczęściej popełniane błędy

Metoda szkoleniowa:

 • Praca z FCH ? prezentacja materiałów
 • Burza mózgów
 • Ćwiczenia grupowe
 • Ćwiczenia indywidualne

Moduł III ?Czas trwania 1,5 h

Jak pogodzić obowiązki związane z byciem menedżerem i  jednocześnie dobrym  liderem?

 • Menedżer, a lider
 • Obowiązki menedżerskie (planowanie, organizowanie pracy, podział zasobów, raportowanie)
 • Obowiązki liderskie (komunikacja z zespołem, przepływ informacji, prowadzenie rozmów motywujących, stawianie celów i ich rozliczenie, wspieranie w rozwoju)
 • Jak pogodzić bycie skutecznym menedżerem z byciem liderem ? wymiana doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk np. raz na miesiąc indywidualna rozmowa z koordynatorem, codzienne otrzymywanie raportów z działań

Metoda szkoleniowa:

 • Praca z FCH ? prezentacja materiałów
 • Burza mózgów
 • Ćwiczenia grupowe

Moduł IV ?Czas trwania 1,5 h

Narzędzia zarządzania call center

 • Planowanie ? planowanie strategiczne ? czyli co robimy i jakie kampanie, jaki ruch obsługujemy?
 • Planowanie kwartalne, miesięczne i bieżące.
 • Grafikowanie pracy zespołu call center.
 • Planowanie bieżące i reagowanie na sytuacje niestandardowe (np. dziś nie ma dużej części zespołu)
 • Wyznaczanie celów w pracy operacyjnej w call Cele indywidualne, cele grupowe.
 • Komunikowanie celów ? tablice wyników sposobem na budowanie zaangażowania
 • Kontrola i rozliczanie z realizacji celów
 • Praca z Raportami, jak przekazywać informacje pracownikom?

Metoda szkoleniowa:

 • Praca z FCH ? prezentacja materiałów
 • Burza mózgów
 • Ćwiczenia grupowe

II Dzień

Moduł I ?Czas trwania 1,5 h

Motywowanie zespołu jako element zwiększający efektywność pracy zespołu i zapobiegający rutynie i wypaleniu zawodowemu

 • Umiejętność wywierania wspływu na zachowanie jako supervisor oraz członek zespołu
 • Różnice pokoleniowe ? jak się komunikować z pokoleniem X,Y,Z
 • Atmosfera pracy
 • Rozpoznanie konfliktów i stosowanie kreatywnych metod ich rozwiązywania
 • Komunikacja celów i strategii organizacji jako skuteczny element wzbudzania zaangażowania
 • Zwiększenie efektywności poprzez właściwe zastosowanie sprawnej komunikacji w zespole
 • Jak wykorzystać coaching i monitoring we wzbudzaniu działania i zaangażowania pracowników?
 • Pokonywanie kryzysów na podstawie wspólnej pomocy

Metoda szkoleniowa:

 • Praca z FCH ? prezentacja materiałów
 • Burza mózgów
 • Ćwiczenia grupowe

Moduł II ?Czas trwania 1,5 h

Coaching jako narzędzie monitoringu w call center.  Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną?

 • Czym jest informacja zwrotna?
 • Kiedy przekazywać informację zwrotną? Kultura feedbacku w Polsce
 • Jakie są warunki przekazywania konstruktywnej krytyki?
 • Techniki udzielania konstruktywnej krytyki (czyli o tym, że ,,kanapka? to przeszłość)
  • FUO
  • FUKO
  • UFO

Metoda szkoleniowa:

 • Praca z FCH ? prezentacja materiałów
 • Burza mózgów
 • Ćwiczenia grupowe
 • Ćwiczenia indywidualne

Moduł III ?Czas trwania 1,5 h

Coaching w call center  ? krok po kroku

 • Sesja coachingowa- z czego się składa?

Metoda szkoleniowa:

 • Praca z FCH ? prezentacja materiałów

Moduł IV ? Czas trwania 1,5 h

Warsztaty ? rozmowy coachingowe

 • Warsztaty oparte o realne potrzeby uczestników szkolenia, najczęściej bazujące na case?ach wskazanych w ankiecie badającej oczekiwania przed szkoleniowej
 • Możliwość nagrania i analizy case?u sesji coachingowej

[/toggle]

[toggle title=”TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE” style=”2″]

Barbara Grzegrzółka – Szostak – Trener call center i obsługi klienta

Od 2004 roku zajmuje się rozwojem ludzi i ich kompetencji. Współpracowała z firmą 4lifedirect z branży ubezpieczeniowej, dbała o odpowiedni proces szkoleniowy  w organizacji, koordynowała szkolenia pod nadzorem KNF oraz realizował Assesment Center i Development Center. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w spółkach Call Center Poland i Communication One Consulting, w których realizowała projekty szkoleniowe z zakresów: sprzedaży, obsługi, reklamacji, windykacji, assessment center, zarządzania zespołami sprzedażowymi i wiele innych.

Certyfikowany Trener Grupowy przez Laboratorium Psychoedukacji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Warszawie. Prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Promocji z efektywnego wykorzystania czasu.

Współpracowała z firmami z branży usługowej, motoryzacyjnej, turystycznej, bankowej, ubezpieczeniowej, medycznej etc. Specjalizuje się w tematyce zarządzania zasobami ludzkimi, coachingami, sprzedażą i obsługą Klienta, badaniami Mystery Call, tematyką windykacyjną oraz doradztwem personalnym. Prelegentka konferencji call center i autorka artykułów poświęconych budowaniu relacji z Klientami.

?Umiejętność uczenia się jest sztuką, którą musimy rozwijać każdego dnia?? ? to ulubiony cytat Barbary. W ramach realizowanych projektów wspiera kierowników call center w skutecznym motywowaniu i zarządzaniu kapitałem ludzkim. Uczestniczy w wielu projektach doradczych w obszarze budowania strategii personalnych organizacji, procesów motywowania pracowników oraz realizuje badania Mystery Call. Specjalizuje się w prowadzeniu sesji coachingowych i monitoringu projektów inbound i outbound oraz prowadzeniem retreningów sprzedażowych podnoszących wyniki sprzedażowe.

Jest jednym z najbardziej cenionych Trenerów w branży, w 2014 zasiadała w radzie Jury konkursu na Telemarketera Roku. Prywatnie uwielbia lato, książki branżowe o tematyce psychologicznej oraz podróże.

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1 750 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób ? 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób ? 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po ? szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA OTWARTEGO

Szkolenie dwudniowe. Odbędzie się w Warszawie – Centrum lub Mokotów.

Zaplanowane są następujące terminy, na które można przesłać zgłoszenie lub zarezerwować miejsce e-mailowo:

 • 10.12– trwa nabór

Sprawdź aktualne terminy szkolenia ?> kliknij 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte ?> kliknij 

Warunki uczestnictwa ?> kliknij 

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

[/toggle]

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.Skip to content