finanse w czasach kryzysu

Jak zarządzać wynikami finansowymi w czasach kryzysu? – porada ekspercka Trenera HILLWAY

Cykl koniunkturalny to okresowo powtarzające się zmiany istotnych parametrów społeczno-gospodarczych. Cykl ten składa się z czterech faz: Faza rozkwitu - charakteryzuje ją wzrost produkcji i cen, utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe, a także niskie i wciąż malejące bezrobocie; Faza kryzysu - charakteryzuje ją dynamiczny spadek produkcji, niska inflacja (czasami nawet deflacja), rosnące stopy Dowiedź się więcej ⟶

Skip to content