wyniki finansowe w czasach kryzysu

Jak zarządzać wynikami finansowymi w czasach kryzysu? – Tomasz Zdziarski

Cykl koniunkturalny to okresowo powtarzające się zmiany istotnych parametrów społeczno-gospodarczych. Cykl ten składa się z czterech faz: ? Faza rozkwitu ? charakteryzuje ją wzrost produkcji i cen, utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe, a także niskie i wciąż malejące bezrobocie; ? Faza kryzysu ? charakteryzuje ją dynamiczny spadek produkcji, niska inflacja (czasami nawet deflacja),

Dowiedź się więcej ⟶

Skip to content