Szkolenie HILLWAY Telemarketing – techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym

Telemarketing, sprzedaż przez telefon, telesprzedaż (techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym) stały się w obecnym czasie najskuteczniejszą formą sprzedaży oraz skutecznym narzędziem dotarcia do potencjalnego klienta.

,,Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.” mówił Frank Bettger – autor wielu książek z zakresu sukcesu w sprzedaży.

Szkolenie HILLWAY Telemarketing

Sprzedaż ma to do siebie, że jedni odnoszą spektakularne sukcesy, a inni mają cały czas wyniki na średnim poziomie. Tak samo jest w telemarketingu. Jak wiemy telemarketing jest jedną z najefektywniejszych metod dotarcia do obecnych i potencjalnych Klientów. Aby być mistrzem w tej dziedzinie trzeba cały czas uczyć się i rozwijać, gdyż techniki sprzedaży to nic innego jak robienie tego, co robią najlepsi.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sprzedażą produktów i usług przez telefon.

Szkolenie Telemarketing – techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym skierowane jest do firm i instytucji, które chcą zwiększyć przychody ze sprzedaży wykorzystując istniejące już struktury Działów Sprzedaży, Telesprzedaży, Działów Call Center lub Działów Telemarketingu.

Cele szkolenia

Cele szkolenia HILLWAY Telemarketing – techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym to:

 • ukształtowanie aktywnej postawy pro-sprzedażowej
 • pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii sprzedaży
 • nabycie umiejętności z zakresu technik sprzedaży i reguł wywierania wpływu
 • udoskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem telefoniczną rozmową sprzedażową

Program szkolenia stacjonarnego

W programie szkolenia Telemarketing – techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym:

Rola jakości obsługi Klienta

 • Wizerunek obsługi Klienta
 • Pro-aktywna postawa w obsłudze Klienta
 • Złota i platynowa zasada obsługi Klienta
 • Obecne problemy wynikające z kontaktów z Klientem
 • Korzyści dla mnie i Firmy z efektywnej obsługi Klienta

 Skuteczna sprzedaż przez telefon

 • Czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu (motywacja do zakupu, potrzeby ekonomiczne, świadomość potrzeb)
 • Potrzeby Klienta – klasyfikacja i metody identyfikowania potrzeb Klienta
 • Wykorzystanie wiedzy o motywach zakupowych i potrzebach Klienta w trakcie rozmowy sprzedażowej
 • Umiejętność wykorzystania informacji przy sprzedaży
 • Wzbudzenie zainteresowania Klienta ? wywoływanie pilności zakupu
 • Przedstawienie oferty dostosowanej do potrzeb Klienta
 • Posługiwanie się językiem korzyści
 • Schemat efektywnej prezentacji ? Cecha ? Korzyść – Wyobrażenie
 • Cechy i umiejętności skutecznego sprzedawcy

 Efektywna komunikacja w procesie sprzedaży

 • Cel i proces komunikacji w sprzedażowej rozmowie telefonicznej
 • Przeszkody w efektywnej komunikacji sprzedażowej
 • Fazy komunikacji: emocjonalna i racjonalna faza efektywnej komunikacji
 • Elementy komunikacji w rozmowie telefonicznej
 • Wykorzystanie głosu w celu skutecznej komunikacji
 • Tempo mówienia
 • Dynamika wypowiedzi
 • Ton i siła głosu
 • Modulowanie głosu
 • Akcentowanie, intonacja

 Struktura telefonicznej rozmowy sprzedażowej

 • Przygotowanie do rozmów sprzedażowych
 • Etapy telefonicznej rozmowy sprzedażowej
 • Powitanie i Autoprezentacja ? tworzenie pierwszego wrażenia
 • Dotarcie do osoby decyzyjnej i nawiązanie kontaktu
 • Badanie potrzeb, motywów zakupu Klienta
 • Przedstawienie oferty dostosowanej do oczekiwań Klienta
 • Próby finalizacji sprzedaży
 • Pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji Klienta
 • Finalizacja – podsumowanie i zamknięcie sprzedaży

Pozyskiwanie informacji od rozmówcy – rozpoznanie ukrytych i jawnych potrzeb Klienta

 • Identyfikowanie jawnych i ukrytych potrzeb Klienta
 • Umiejętność profesjonalnego zadawania pytań
 • Ustalenie niezbędnych informacji i ich wykorzystywanie
 • Zagrożenia płynące z biernego słuchania
 • Techniki aktywnego słuchania w budowaniu relacji z rozmówcą
 • Rodzaje słuchania (słuchanie marginalne, empatyczne i uważne)
 • Potwierdzanie słuchania

 Taktyki i techniki skutecznej sprzedaży

 • Rodzaje postaw sprzedawcy a ich wpływ na skuteczność sprzedaży
 • W jakim celu kontaktujesz się z Klientem?
 • Świadoma argumentacja a rezygnacja
 • Łagodzenie zastrzeżeń Klienta – kiedy Klient mówi – ?za drogo?
 • Jak słabe strony oferty przedstawić jako zaletę?
 • Budowanie zaufania rozmówcy
 • Zapewnienie i utwierdzenie Klienta w przekonaniu, że dokonał właściwego wyboru
 • Przełamywanie oporów potencjalnego Klienta
 • Wpływ poznania potrzeb Klienta na skuteczność pokonania jego oporów
 • Najczęściej popełniane błędy w rozmowach sprzedażowych

Program szkolenia online

W programie szkolenia Telemarketing – techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym 

Do uczestników zostanie przesłane zadanie wdrożeniowe przed szkoleniem.

MODUŁ 1

WPROWADZENIE DO SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON

 • Planowanie rozmowy telefonicznej ? przygotowanie i określenie celu rozmowy – jak wzbudzić dobre pierwsze wrażenie przez telefon
 • ?Zagajka? w rozmowie telefonicznej – jak wzbudzić chęć klienta do rozmowy przez telefon
 • Praca głosem jako narzędzie perswazyjne w rozmowie telefonicznej
 • Pytania i parafraza jako techniki szybkiego profilowania – zbieranie informacji od klienta podczas sprzedaży telefonicznej z nowymi klientami i budowania relacji z obecnymi klientami 

MODUŁ 2

NARZĘDZIA KONTROLI ROZMOWY SPRZEDAŻOWEJ PRZEZ TELEFON

 • Liczebniki jako argumenty pro-sprzedażowe i narzędzia kierujące uwagą rozmówcy podczas rozmowy telefonicznej
 • Aktywne słuchanie przez telefon jako klucz do zrozumienia i generowania potrzeb klienta przez telefon
 • Transformacje językowe w sprzedaży i ich wpływ na skuteczność sprzedaży i zadowolenie klienta z propozycji oraz chęci do zakupu ? ?słowa klucze? wzbudzające zaufanie i bezpieczeństwo we współpracy z firmą – nowi i obecni klienci

MODUŁ  3

SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON JĘZYKIEM KORZYŚCI

 • Analiza: cecha ? zaleta – korzyść ? Quiz
 • Generator korzyści podczas rozmowy telefonicznej w oparciu o motywy zakupowe ? budowanie zwrotów prosprzedażowych poprzez techniki sugestywne wzbudzające zantereowanie klienta ? obecnego i nowego
 • Dopasowanie rozmowy telefonicznej do rodzaju klienta/rozmówcy

MODUŁ  4

DOMYKANIE SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON

 • Obiekcje podczas rozmowy z klientem przez telefon
 • Kamienie milowe w procesie finalizacji sprzedaży
 • Momenty na finalizację w rozmowie sprzedażowej – wyłapywanie sygnałów, które daje klient
 • Techniki finalizacyjne – techniki i sposoby ?szybkich zamknięć sprzedaży? 

WARSZTATY ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Wszyscy  uczestnicy szkolenia lub część uczestników – w zależnośći od wielkości grupy, przeprowadzą rozmowę telefoniczną z Trenerem, gdzie Trener będzie odgrywał rzeczywistego klienta ? nowego i/lub obecnego.  Praktyczne podejście ? przygotowanie scenek w oparciu o zdobytą wiedzę podczas szkolenia.

Po każdej symulacji następuje analiza przeprowadzonych rozmów. Analiza polega na feedbacku od Trenera i uczestników szkolenia, co w przeprowadzonej rozmowie/spotkaniu zostało wykorzystane ze szkolenia, na co zwrócić uwagę w kolejnych rozmowach, a czego nie robić podczas rozmowy sprzedażowej z klientem. Dodatkową korzyścią jest to, że każda kolejna osoba jest świadoma jaki błędy popełnił poprzednik i ma za zadanie wyeliminowanie tych elementów w swoich rozmowach telefonicznych, aby kolejna rozmowa była lepsza od poprzedniej.

Karta IPD (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik szkolenia na zakończenie uzupełnia swoją kartę. Uwzględnia w niej aspekty sprzedażowe związane z kontaktem telefonicznym z klientem oraz ewentualnych zmian, których dokona uwzględniajac techniki i narzędzia poznane podczas szkolenia.

 • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować po szkoleniu
 • Stop – jakich zachowań pozbywamy się podczas kontaktów z klientem
 • Continue – jakie pozytywne zachowania kontynuujemy

Trener prowadzący szkolenie

Rafał Brożyna

WYKSZTAŁCENIE:
Absolwent Wydziału Ekonomii (specjalizacja marketing) na Politechnice Koszalińskiej oraz ?Podyplomowych studiów Szkolenia i Rozwoju? na Akademii im.
L. Koźmińskiego. Realizował wiele projektów szkoleniowych zarówno w organizacjach, w których pracował jako Trener, jak i komercyjnie dla biznesu.
Ekspert w zakresie szkoleń call center. Wieloletni praktyk branży call center i sprzedaży. Przewodniczący Jury Konkursu Telemarketer Roku.

DOŚWIADCZENIE:
Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Key Account Manager i Marketing Manager w firmie WiedzaNet oraz w największych w Polsce outsourcingowych call center jako Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji w Arteria S.A., Kierownik Działu Szkoleń i jakości w Call Center Poland S.A. i Contact Point sp. z o.o., gdzie zajmował się m.in. tworzeniem i zarządzaniem działami szkoleń i jakości, prowadzeniem coachingów, szkoleń i monitoringów pracowników wielu projektów dla Klientów z różnych branż.

W zakresie jego pracy były:

 • Diagnoza, przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji miękkich (menedżerskich) pracowników średniego i wyższego szczebla firm.
 • Szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji sprzedażowych dla Konsultantów, Liderów, Kierowników Projektów.
 • Zarządzanie procesem przygotowania pracowników do pracy i wszelkimi działaniami szkoleniowo -jakościowymi w Platformie Call Center
 • Zbudowanie i zarządzanie zespołem kilkunastu Trenerów w pięciu lokalizacjach na terenie kraju.
 • Koordynowanie i zatwierdzanie tworzonych programów szkoleniowych na potrzeby projektów sprzedażowych i obsługi klienta.
 • Monitoring i coaching działań szkoleniowo ? jakościowych Trenerów i Liderów.
 • Szkolenie kadry z kompetencji miękkich.
 • Przygotowywanie Konsultantów do pracy na projektach telemarketingowych ? szkolenia wstępnei sprzedażowe.
 • Monitoring pracy Konsultantów oraz pojmowanie działań korygujących w postaci retreningów i coachingów.
 • Analiza potrzeb szkoleniowych na projektach i przeprowadzanie dodatkowych szkoleń.
 • Koordynowanie i monitoring pracy Supervisorów na projektach telemarketingowych.

SPECJALIZACJA:
Autorskie opracowanie, koordynowanie i prowadzenie projektów szkoleniowych zarówno w sprzedaży bezpośredniej jak również telefonicznej dla firm z zakresu szkoleń marketingowo ? sprzedażowych
(zarządzanie zespołem, techniki sprzedaży, profesjonalna obsługa klienta, skuteczny telemarketing,
zasady efektywnej prezentacji) i umiejętności interpersonalnych (skuteczne przywództwo, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja).

REALIZOWANE PROJEKTY:
HRK S.A., ZIBI S.A., MID Ocean Brands Polska sp. z o.o., NC Koperty sp. z o.o., Cursor S.A., TVN S.A., CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o., Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ING Nationale Nederlanden, AmRest sp. z o.o. (Pizza HUT i KFC), PKO BP S.A., Aviva, Citi Handlowy, Amplico Life, AIG, Netia S.A., P4 Sp. z o.o (telefonia Play), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Nowoczesna Firma S.A., Kompania Piwowarska S.A., Suzuki Motor Poland, Nieruchomości Wysokiński, MK Cafe & TEA, Reemtsma Polska S.A., Marley Polska sp. z o.o., Wizja TV sp. z o.o., AVON Cosmetics Polska sp. z o.o.

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły

CZAS TRWANIA SZKOLENIA OTWARTEGO ONLINE:

1 dzień szkolenia online

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia online: 827 zł netto/os za 1 dzień szkolenia online 

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

TERMINY I MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online czas trwania: 1 dzień szkolenia online.

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium  -> kliknij 

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45 – 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte -> kliknij 

Warunki uczestnictwa -> kliknij 

SZKOLENIE ONLINE - szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby -(digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres, np. kilku dni lub tygodni.

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych 6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content