Warsztat Efektywnego Project Managera

Warsztat Efektywnego Project Managera

„Wszystko jest niemożliwe do czasu, aż ktoś to zrobi.”

Bruce Wayne, CEO Wayne Enterprises

Kompetencje Project Managera są dziś kluczowe we wszystkich sferach naszego działania. Każdy z nas chciałby zawsze osiągać swoje cele na czas, w ramach budżetu, zgodnie z ustalonym zakresem i to niezależnie czy mówimy o życiu zawodowym czy prywatnym. Trudno w to uwierzyć, ale w XXI wieku nadal 68% projektów kończy się niepowodzeniem. U podstaw ich porażki leży błędne definiowanie celów, lekceważenie ryzyka, błędy w zarządzaniu zespołem oraz inne podstawowe problemy. My wiemy jak ich uniknąć.

Warsztat Efektywnego Project Managera to kompilacja praktycznych i łatwych w wykorzystaniu narzędzi, przydatnych zarówno dla profesjonalnych kierowników jak i początkujących członków zespołów projektowych. Swoją wiedzę opieramy o klasyczne metodologie (PMBok/Prince2/Six Sigma) wzbogacone o własne doświadczenia przy realizacji przedsięwzięć każdego kalibru.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

CELE SZKOLENIA

Efekt szkolenia:

 • Zbudowanie świadomości zarządzania projektami i jej znaczenia dla organizacji
 • Zwiększenie efektywności działań projektowych umożliwiających realizację na czas, w ustalonym zakresie oraz budżecie
 • Usystematyzowanie wiedzy i ujednolicenie standardów zarządzania projektami w organizacji

Wiedza:

 • Podstawowe informacje o zarządzaniu projektami – Dobre Praktyki
 • Techniki planowania i prowadzenia projektów
 • Praktyczne przykłady zarządzania projektami
 • Podstawowe narzędzia Project Managera

Umiejętności:

 • Organizowania pracy projektowej
 • Skutecznego zarządzania zespołem projektowym
 • Optymalizacji działań podczas projektu

 

PROGRAM SZKOLENIA

Plan szkolenia jest oparty o cykl życia projektu. Przechodząc przez kolejne fazy będziemy poruszali typowe zagadnienia pojawiające się na danym etapie. Do każdej z sekcji posiadamy przykłady oraz ćwiczenia, które pomogą we wdrożeniu wiedzy na stanowisku pracy.

Proponowane zagadnienia szkoleniowe:

 • Definicje projektowe – standardy zarządzania projektami
 • Szkoły zarządzania projektami i co z nich warto wykorzystać
 • Cykl życia projektu – od planu do działania
 • Podstawowe elementy projektu i „Balance Quadrant”
 • Rola project managera kontra rola zespołu
 • Kluczowe czynniki sukcesu w projektach i jak unikać porażek
 • Efektywne definiowanie i wyznaczanie celów projektu
 • Budowanie „Mapy Projektowej”
 • Zarządzanie zakresem i zmianami w projekcie
 • WBS oraz zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie jakością
 • Organizowanie struktury projektu
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie budżetem w projekcie
 • Planowanie oraz zarządzanie ryzykiem
 • Kierowanie zespołem projektowym i „tempem” pracy
 • Komunikacja w projekcie oraz komercjalizacja wyników pracy
 • Narzędzia kontroli w projekcie
 • Jak promować dobrze wykonany projekt oraz zespół
 • „Dobre praktyki”

Proponowane działania szkoleniowe:

 • Analiza potrzeb szkoleniowych oraz budowa case studies
 • Przeprowadzenie zajęć
 • Ewaluacja szkolenia
 • Konsultacje trenerskie oraz On-the-job training

METODOLOGIA SZKOLENIA

Szkolenie dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. 80% warsztaty i ćwiczenia. Zarówno symulacje z podziałem na role, scenki, studium przypadków, demonstracje prowadzącego, anty-przykłady, gry przygotowane są na podstawie naszych praktycznych doświadczeń. Scenariusze tych zadań opisują realne sytuacje zawodowe uczestników (dane z badania potrzeb organizacji).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie zamknięte: Optymalnie Model 2 +1  (2 dni szkolenia -> indywidualne plany rozwoju, konsultacje z Trenerem, ewentualnie On the Job Training -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy)

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić procesy w swojej firmie?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.