Szkolenie Warsztat Efektywnego Project Managera

Kompetencje Project Managera są dziś kluczowe we wszystkich sferach naszego działania. Każdy z nas chciałby zawsze osiągać swoje cele na czas, w ramach budżetu, zgodnie z ustalonym zakresem i to niezależnie czy mówimy o życiu zawodowym czy prywatnym. Trudno w to uwierzyć, ale w XXI wieku nadal 68% projektów kończy się niepowodzeniem. U podstaw ich porażki leży błędne definiowanie celów, lekceważenie ryzyka, błędy w zarządzaniu zespołem oraz inne podstawowe problemy. My wiemy jak ich uniknąć.

Szkolenie HILLWAY Warsztat Efektywnego Project Managera

Warsztat Efektywnego Project Managera to kompilacja praktycznych i łatwych w wykorzystaniu narzędzi, przydatnych zarówno dla profesjonalnych kierowników jak i początkujących członków zespołów projektowych. Swoją wiedzę opieramy o klasyczne metodologie (PMBok/Prince2/Six Sigma) wzbogacone o własne doświadczenia przy realizacji przedsięwzięć każdego kalibru.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Cele szkolenia

Efekt szkolenia:

 • Zbudowanie świadomości zarządzania projektami i jej znaczenia dla organizacji
 • Zwiększenie efektywności działań projektowych umożliwiających realizację na czas, w ustalonym zakresie oraz budżecie
 • Usystematyzowanie wiedzy i ujednolicenie standardów zarządzania projektami w organizacji

Wiedza:

 • Podstawowe informacje o zarządzaniu projektami ? Dobre Praktyki
 • Techniki planowania i prowadzenia projektów
 • Praktyczne przykłady zarządzania projektami
 • Podstawowe narzędzia Project Managera

Umiejętności:

 • Organizowania pracy projektowej
 • Skutecznego zarządzania zespołem projektowym
 • Optymalizacji działań podczas projektu

Program szkolenia

Plan szkolenia jest oparty o cykl życia projektu. Przechodząc przez kolejne fazy będziemy poruszali typowe zagadnienia pojawiające się na danym etapie. Do każdej z sekcji posiadamy przykłady oraz ćwiczenia, które pomogą we wdrożeniu wiedzy na stanowisku pracy.

Proponowane zagadnienia szkoleniowe:

 • Definicje projektowe – standardy zarządzania projektami
 • Szkoły zarządzania projektami i co z nich warto wykorzystać
 • Cykl życia projektu – od planu do działania
 • Podstawowe elementy projektu i “Balance Quadrant”
 • Rola project managera kontra rola zespołu
 • Kluczowe czynniki sukcesu w projektach i jak unikać porażek
 • Efektywne definiowanie i wyznaczanie celów projektu
 • Budowanie “Mapy Projektowej”
 • Zarządzanie zakresem i zmianami w projekcie
 • WBS oraz zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie jakością
 • Organizowanie struktury projektu
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie budżetem w projekcie
 • Planowanie oraz zarządzanie ryzykiem
 • Kierowanie zespołem projektowym i “tempem” pracy
 • Komunikacja w projekcie oraz komercjalizacja wyników pracy
 • Narzędzia kontroli w projekcie
 • Jak promować dobrze wykonany projekt oraz zespół
 • “Dobre praktyki”

Proponowane działania szkoleniowe:

 • Analiza potrzeb szkoleniowych oraz budowa case studies
 • Przeprowadzenie zajęć
 • Ewaluacja szkolenia
 • Konsultacje trenerskie oraz On-the-job training

Trener prowadzący szkolenia

Agnieszka NowickaDyplomowany trener biznesu. Doświadczony menedżer w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Trener biznesu z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, budowanie zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, w ramach której uczestniczyła w zajęciach z zakresu stylizacji, dress code i historii mody.

Obecnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu historii mody będąc wykładowcą tego przedmiotu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni. Połączenie praktycznego doświadczenia z życiową pasją pozwala jej być wiarygodnym coachem stylu, który pragnie dotrzeć do tych, dla których wizerunek to istotne uzupełnienie merytorycznej wiedzy i pozycji zawodowej.

Agnieszka Nowicka jest obecnie studentem na studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

Zarówno symulacje z podziałem na role, scenki, studium przypadków, demonstracje prowadzącego, anty-przykłady, gry przygotowane są na podstawie naszych praktycznych doświadczeń. Scenariusze tych zadań opisują realne sytuacje zawodowe uczestników (dane z badania potrzeb organizacji).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content