Warunki uczestnictwa szkolenia otwarte HILLWAY

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Podpisanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Hillway Training & Consulting, a Państwa firmą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy e – mailem.

DZIEŃ SZKOLENIOWY

Szkolenie otwarte rozpoczynamy o godzinie 9:00 i kończymy o godzinie 17:00. W trakcie szkolenia zapewniamy uczestnikom lunch oraz przerwy kawowe. Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik oraz długopis i ćwiczenia.

Na zakończenie uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający udział w szkoleniu.

WPŁATA  ZA  SZKOLENIE

Płatność za szkolenie otwarte następuje na podstawie faktury pro forma. Faktura właściwa zostanie wystawiona po odbyciu się szkolenia – faktury wystawiamy po zrealizowaniu usługi.

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA OTWARTEGO

Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona nie później niż 10 dni przed jego terminem nie powoduje konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie HILLWAY Training & Consulting nabywa prawa do obciążenia płatnika 50% kosztów szkolenia.

ODWOŁANIE  SZKOLENIA  OTWARTE

HILLWAY Training & Consulting zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającego zainteresowania terminem. Informacje o zmianach przesłana będzie najpóźniej do 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. HILLWAY Training & Consulting zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia szkolenia w każdej chwili w przypadku działania siły wyższej. Zgłaszającemu w takiej sytuacji zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłacona na konto HILLWAY.

MIEJSCE  SZKOLENIA  OTWARTEGO

Szkolenia otwarte organizowane są na terenie Warszawy.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE LOGO I NAZWY KLIENTA

Firmy uczestniczące w szkoleniu wyrażają zgodę na  zamieszczenie nazwy i/lub logo firmy na liście kontrahentów zamieszczanej na stronach i portalach www, w materiałach promocyjnych i ofertach handlowych.

Hillway Training & Consulting zobowiązuje się w sposób staranny i z zachowaniem należytego poziomu usług wypełniać zadania związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem szkolenia otwartego, w tym w szczególności zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia Szkoleń z dołożeniem należytej staranności właściwej profesjonalistom przy wykonywaniu tego rodzaju usług.

GWARANCJA SATYSFAKCJI

Jeżeli po szkoleniu uznają Państwo, że omawiane techniki i tematyka nie są zgodne z przedstawionym opisem szkolenia lub mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące jakości prowadzenia warsztatów oferujemy zwrot kosztów (100% ) uczestnictwa.

Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia HILLWAY Training & Consulting do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.

ZAKWATEROWANIE DLA OSÓB SPOZA WARSZAWY

HILLWAY nie pokrywa kosztów i nie organizuje dla uczestników ​szkoleń otwartych zakwaterowania i noclegów. Większość szkoleń otwartych organizowana jest na Mokotowie w Ośrodku Szkoleniowym Społem. Możliwość zakwaterowania dla uczestników szkoleń w Ośrodku Szkoleniowym i Pokojach Gościnnych Społem – na hasło HILLWAY 10% rabatu.

 

Nie czekaj zgłoś się już dziś! Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -> ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA HILLWAY – szkolenia otwarte

Wersja z dn. 10.01.2013