Zarządzanie konfliktem i skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Profesjonalny wizerunek w biznesie, etykieta biznesowa HILLWAY szkolenia biznesowe i doradztwo dla firm„Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania: sprowadzaniem do najprostszej postaci”. Lew Mikołajewicz Tołstoj

Konflikty od wieków były „motorem postępu”, czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania kompetencji interpersonalnych, w tym takich umiejętności, jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu.  Konflikty również dziś są szkołą społecznego współżycia, w której partnerzy uczą się wyrażać swoje opinie, poglądy, stanowiska, a co za tym idzie – bronić ich, walczyć o przeforsowanie własnych dążeń w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym kodeksem moralnym.

To czy konflikt będzie miał konstruktywny wpływ na zarządzaną organizację czy zespół ludzi zależy głównie od umiejętności lidera i przywódcy. Złe zarządzanie konfliktem doprowadza do powstania zaburzonych postaw, napięcia i walk – otwartych i tych ukrytych objawiających się sabotażem, bojkotem, szykanami.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA
Szkolenie Zarządzanie konfliktem  skierowane jest do osób, które w codziennej pracy stykają się z sytuacjami sprzecznych interesów stron (handel, zakupy, negocjacje) oraz do osób, które zarządzają zespołami ludzkimi, gdzie powstanie konfliktu jest zjawiskiem normalnym związanym z dynamiką grupy. Szkolenie Zarządzanie konfliktem polecamy również osobom, które chcą rozwinąć swoje umiejętności z zakresu komunikacji i inteligencji emocjonalnej.

W trakcie szkolenia Zarządzanie konfliktem dowiesz się:

 • jak dostrzegać konflikt w jego wczesnej fazie?
 • jak jasno komunikować sytuację konfliktową?
 • jak docierać do rzeczywistych przyczyn konfliktu?
 • w jaki sposób ludzie reagują na konflikty i jak można wykorzystać wiedzę na ten temat?
 • jak rozwiązywać konflikty i z poziomu stanowisk przechodzić na poziom interesów?
 • jak efektywnie kierować konfliktem w zespole/w organizacji i kiedy włączyć się w negocjacje?
 • co sprzyja eskalacji konfliktów?
 • jak zarządzać emocjami i jak działać w sytuacji konfliktu? (rozwiązanie lub bezpieczne wyjście z konfliktu)
 • jak skutecznie rozwiązywać konflikty i zamieniać je na elementy poprawiające współpracę w zespole?

Poznasz też siebie, będziesz miał okazję przećwiczyć różne techniki i metody postępowania w sytuacji konfliktowej, poprzez analizę przypadków z życia biznesowego będziesz miał praktyczne sprawdzone sposoby rozwiązywania najczęstszych konfliktów. A przede wszystkim będziesz przygotowany do profesjonalnego rozwiązywania konfliktu i zarządzania nim tak jak Ty chcesz, a nie tak jak konflikt wygląda i jak samoistnie wpływa na otoczenie.

PROGRAM SZKOLENIA
Program szkolenia – 2 dni szkoleniowe (16*45 min)

Konflikt – jego przyczyny i skutki pozytywne oraz negatywne

Komunikacja przy zarządzaniu konfliktem w zespole i w organizacji

 • Bariery w komunikacji i ich eliminowanie
 • Unikanie napięć i nieporozumień
 • Warunki skutecznego porozumiewania się w grupie
 • Normy i zasady współpracy w zespole
 • Relacje w zespole

Sposoby efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości

 • Test osobowości
 • Cztery typy osobowości
 • Określenie jak skutecznie współpracować z ludźmi reprezentującymi różne typy osobowości.
 • Socjogram jako technika badania stosunków międzyludzkich w małych grupach pracowniczych

Zarządzanie konfliktem

 • Techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność kierowania konfliktem
 • Sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu
 • Analiza postaw i zachowań osób w sytuacjach konfliktowych – określanie indywidualnego stylu zachowania, czyli w  jaki sposób poszczególni uczestnicy reagują na konflikt
 • Jednostki konfliktowe
 • Rozpoznawanie konfliktu w jego wczesnej fazie

Rozwiązywanie konfliktów

 • Rodzaje konfliktów
 • Rozwiązywanie konfliktów (obserwacja, doradzanie stronom sporu, mediacja, arbitraż)
 • Style rozwiązywania konfliktów (Dostosowanie, Unikanie, Kompromis, Dominacja, Współpraca)
 • Dostosowanie stylów do sytuacji

Wpływ konfliktu na pracę własną oraz zespołu

TRENER PROWADZĄCY
AGNIESZKA NOWICA – PRZYBORSKA

DOŚWIADCZENIE:

Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach:
Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu.
W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego była odpowiedzialna
za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy.

Agnieszka jest Certyfikowanym Partnerem Extended Disc.
Prowadzi szkolenia i warsztaty dla największych firm i instytucji w Polsce: PKO PB, ING Lease, Poczta Polska, Skarbnica Narodowa, Muzeum Narodowe w Krakowie, TU Inter Polska, MPWiK w Warszawie, Wasco, OTCF, Urząd Dozoru Technicznego, Harding Safety Poland, Willis Towers Watson
Agnieszka miała przyjemność zrealizować globalny projekt szkoleniowy z tematu „Zarządzanie przez cele” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2017 roku i trwa do września 2018 roku. Podczas cyklu szkoleń przeszkoliliśmy ponad 200 Kierowników, Dyrektorów oraz najwyższą kadrę Menadżerską.

JEST EKSPERTEM W DZIEDZINACH:
• Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w organizacji,
• Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych,
• Zarządzanie sobą w czasie i kontrola jakości realizowanych zadań,
• Motywowanie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
• Komunikacja w Kryzysie i rola Rzecznika Prasowego,
• Negocjacje i mediacje,
• Nowoczesne standardy obsługi Klienta
• Efektywne zarządzanie zespołem

WYKSZTAŁCENIE:
Agnieszka jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.