Szkolenie Zarządzanie kryzysem i sytuacjami kryzysowymi w pracy managera zespołu

W sytuacjach kryzysowych bardzo ważna jest rola managera, który musi zadbać o swoich pracowników, ale również o interesy i wyniki ekonomiczne organizacji.

W czasie kryzysu bardzo ważnym aspektem prawidłowego i efektywnego funkcjonowania pracy zespołu jest świadome zarządzanie niepewnością pracownika. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej to często klucz do sukcesu zespołu, a efektywna komunikacja wewnętrzna to klucz do sukcesu firmy.

Ważne aby komunikacja była jednocześnie konstruktywna i motywująca pracownika do działania i rozwoju zawodowego.

Szkolenie HILLWAY Zarzadzanie kryzysem

Podczas szkolenia zarządzanie kryzysem i sytuacjami kryzysowymi w pracy managera zespołu uczestnicy dowiedzą się jak:

 • korygować, motywować i wspierać pracowników w procesach firmowych,
 • rozpoznawać i dostosowywać swój styl komunikacji do różnych typów osobowości.

Dodatkowo:

 • dokonana zostanie autodiagnoza zdolności komunikacyjnych,
 • przedstawione będzie istota różnorodności podczas przekazywania komunikatów
 • przestawione zostaną techniki oddziaływania na pozytywne emocje drugiej strony.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób zarządzających na wszystkich szczeblach organizacji
 • osób zarządzającymi zespołami, które znalazły się w sytuacji nieprzewidzianej, nagłej zmiany

Cele szkolenia

Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami prowadzenia kluczowych rozmów kierowniczych i budowania relacji z podwładnymi. Rozwój umiejętności komunikacji kryzysowej i zarządzania zespołem w kryzysie.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • świadomość swojego wpływu przy sytuacjach kryzysowych,
 • wypracowanie postawy otwartości na zmiany oraz szybkości reagowania,
 • nabycie umiejętności określenia, w jakich sytuacjach należy zastosować zarządzanie kryzysowe, a kiedy nie należy reagować,
 • pozyskanie wiedzy jak skutecznie komunikować o zaistniałych sytuacjach kryzysowych wewnątrz organizacji,
 • nabycie świadomości i otwartości na zmiany,
 • nauczenie się panowania nad stresem w sytuacji kryzysowej.

Program szkolenia

CZYM JEST ZMIANA? 

 • Zmiana ? szansa, zagrożenie czy konieczność?
 • Korzyści ze zmiany: elastyczność, innowacje i rozwój firmy
 • Etapy procesu wprowadzania zmian w organizacji
 • Czynniki sukcesu we wdrażaniu zmian w organizacji
 • dynamika zmiany i sposoby jej wykorzystywania,
 • indywidualne i zespołowe bariery ?wejścia” w zmianę – jak je identyfikować i jak usuwać.

KRZYWA ZMIANY W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM W KRYZYSIE

 • Jak ludzie reagują na zmiany
 • Fazy przechodzenia przez zmianę

KRYZYS CZYM JEST I KIEDY WYSTĘPUJE W ORGANIZACJI

 • Natura kryzysu ? sytuacje kryzysowe
 • Diagnoza potrzeb i problemów w organizacji
 • Tworzenie procedur udrażniających komunikowanie się
 • Kreowanie partnerstwa we współpracy w organizacji

PRZEBIEG SYTUACJI KRYZYSOWEJ

 • symptomy kryzysu
 • fazy kryzysu
 • zakończenie kryzysu
 • zewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie
 • wewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie

MOJA ROLA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ – praca na postawie

 • Reagowanie
 • Otwartość na rozwiązania i kreatywne poszukiwanie najlepszego wyjścia z sytuacji kryzysowej
 • Czas reakcji
 • Elastyczność
 • Przewiduj nieprzewidywalne

BUDOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁASNEJ MANANGERA

 • Przyjmowanie odpowiedzialności.
 • Podejmowanie trudnych decyzji i ich komunikowanie
 • Utożsamianie się z decyzjami przełożonych i komunikowanie ich jako własnych
 • Budowanie odpowiedzialności zespołu podczas wspólnych zebrań.
 • Odwaga przyznania się do błędu i odpowiedzialność za rozwiązanie sytuacji z nich wynikających.

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE Z KRYZYSEM W PRACY MANAGERA

 • Kryzys interpersonalny a zespołowy
 • Emocje, spostrzeganie a konflikt
 • Umiejętność budowania rozwiązania w sytuacjach konfliktowych
 • Trening twórczego rozwiązywania problemów w zespole
 • Diagnoza stylu zarządzania konfliktami
 • Interwencje w kryzysie
 • Metoda ?win ? win?
 • Radzenie sobie z towarzyszącym stresem

EFEKTYWNE PROWADZENIE TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI

 • Emocje w trudnych rozmowach z pracownikami
 • Rozliczanie zadań
 • Rozmowy monitorujące i egzekwujące
 • Rozmowy dyscyplinujące
 • Skuteczne egzekwowanie umów
 • Radzenie sobie z presją, formami nacisku czy manipulacją w zespole.

ASERTYWNA POSTAWA W KRYZYSIE – WYZWANIA MANAGERA

 • Mosty i mury w komunikacji.
 • Trudna sztuka odmawiania.
 • Metody wyrażania i przyjmowania konstruktywnej krytyki.
 • Komunikacja nastawiona na JA.
 • Postawa asertywna a sytuacje kryzysowe
 • Skuteczne formułowanie poleceń

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W ORGANIZACJI

 • Typowe działania i destrukcyjne zachowania w sytuacjach konfliktowych
 • Temperament człowieka a sposób podejścia do konfliktu.
 • Poziom konfliktu a efektywność pracy.
 • Rodzaje konfliktów. Rozwiązywanie konfliktów – obserwacja, doradzanie stronom sporu, mediacja, arbitraż.
 • Techniki i style rozwiązywania konfliktów i dostosowanie ich do sytuacji panującej w zespole – dostosowanie, unikanie, kompromis, dominacja, współpraca.

Trener prowadzący szkolenia

Agnieszka NowickaDyplomowany trener biznesu. Doświadczony menedżer w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Trener biznesu z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, budowanie zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, w ramach której uczestniczyła w zajęciach z zakresu stylizacji, dress code i historii mody.

Obecnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu historii mody będąc wykładowcą tego przedmiotu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni. Połączenie praktycznego doświadczenia z życiową pasją pozwala jej być wiarygodnym coachem stylu, który pragnie dotrzeć do tych, dla których wizerunek to istotne uzupełnienie merytorycznej wiedzy i pozycji zawodowej.

Agnieszka Nowicka jest obecnie studentem na studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

SZKOLENIE ONLINE

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ON-LINE (digital learning, distance learning)

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIA ON-LINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu on-line ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 3-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 2 godzin w rozłożeniu na ustalony okres czasu np. tygodnia, dwóch.

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces obsługi klienta/zoptymalizować działania contact center – podnieść inne kompetencje zespołu obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content