Szkolenie HILLWAY Zarządzanie zespołem hybrydowym

Rozwój pandemii spowodował, że ludzie muszą się dostosowywać do dynamicznie zmieniających się sytuacji. Brak możliwości spotkań i powrót do społecznej izolacji spowodował konieczność wprowadzenia pracy w trybie zdalnym. Nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na całkowite home office. W związku z tym wiele jednostek przedsiębiorstw wprowadziło tryb pracy hybrydowej.

Polega on na wykonywaniu swoich obowiązków w biurze przez część pracowników, a druga grupa pracowników w tym czasie w trybie zdalnym, w domu. Przeprowadzone badania wykazały, że ok. 40% ankietowanych uważa, że w wybrane dni wolałoby pracować poza biurem.

Szkolenie HILLWAY Komunikacja w zespole z wykorzystaniem narzędzi online

W zarządzaniu zespole hybrydowym niezwykle ważna jest komunikacja i sprawny przepływ informacji. W takim trybie pracy istotny jest komunikat zwrotny, ponieważ w tym przypadku trudniej jest wyjaśnić niespójności niż w sytuacji, gdy cały zespół pracuje w biurze.

Manager zespołu hybrydowego powinien być bardziej otwarty, elastyczny, nastawiony na rozwój relacji, skłonny do delegowania odpowiedzialności i wspierania indywidualnego rozwoju pracowników. Jednym z kluczowych zadań managera zespołu hybrydowego jest sprawne zarządzanie komunikacją i wiedzą w organizacji.

Proponujemy szkolenie pełne doświadczeń, ćwiczeń oraz praktycznych narzędzi, które pomogą Wam stać się jeszcze lepszym Menedżerem zespołu pracującego w trybie hybrydowym.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie dedykowane dla wszystkich nowoczesnych menadżerów – Zarządu, Dyrektorów Pionów, Działów, Managerów i Project Managerów.

Kompetencja związana z zarządzaniem pracą hybrydową jest jedną z uniwersalnych kompetencji menedżerskich niezbędnych do skutecznego zarządzania w obecnych czasach.

Szkolenie w szczególności polecane dla osób zarządzających lub odpowiedzialnych za zarządzanie pracą odbywająca się z biura i domu jednocześnie, a także pracą z zespołem rozproszonym.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Podczas szkolenia HILLWAY Zarządzanie zespołem hybrydowym uczestnicy:

 • dowiedzą się jak zaprojektować system komunikacji zespołu hybrydowego, aby osiągnąć wysoką skuteczność
 • poznają techniki skutecznego zarządzania zespołami hybrydowymi
 • zdobędą umiejętność skutecznej komunikacji celów i wyznaczania priorytetów pracownikom hybrydowym
 • poznają narzędzia kontroli wyników zespołu hybrydowego
 • zdobędą umiejętność udzielania skutecznej informacji zwrotnej
 • poznają narzędzia i techniki motywowania pracowników na odległość
 • nauczą się budować efektywne relacje w zespołach hybrydowych i sprawnie rozwiązywać konflikty
 • dowiedzą się jak sprawić by zespół osiągał zamierzone cele i robił to bez pomocy

Program szkolenia

Trzeba rozwiązać problem, jaki ludzie rzeczywiście mają. Ale nie zawsze taki, o którym wiedzą że mają. Dlatego to jest trudne. – Joshua Schachter

Szkolenie prowadzone w odniesieniu do potrzeb uczestników zdefiniowanych przed szkoleniem oraz na szkoleniu. Pytania i dyskusje na bieżąco w kontekście sytuacji spotykanych u uczestników szkolenia.

Moduł I 

Rola lidera – organizacja, monitorowanie i kontrola pracy zespołu

 • 4 kategorie wyzwań stojących przed menadżerem zarządzających zespołem hybrydowym
 • Kluczowe czynniki efektywności zespołów hybrydowych
 • Pięć poziomów przywództwa wg Maxwella
 • Piramida Nozbe: tworzenie środowiska pracy sprzyjającego efektywnej pracy: kultura pracy zespołowej oraz kluczowe narzędzia
 • Rytmy zarządcze: komunikacyjne i zadaniowe
 • Specyfika procesu grupowego w zespołach hybrydowych
 • Trening spotkania: Rules meeting
 • Organizacja pracy zespołu hybrydowego: aktywna praca na statusach z wykorzystaniem narzędzi Kanban
 • ABC kontroli pracy zespołu hybrydowego

Moduł II 

Rola lidera we wzmacnianiu motywacji i zaangażowania pracowników

 • Sprawiedliwość w relacjach biznesowych – kluczowe pojęcie w zarządzaniu zespołem hybrydowym
 • Algorytmy i trening rozmów menedżerskich: dawanie bieżącej pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 • Główne potrzeby pracowników pracujących zdalnie vs stacjonarnie
 • Bank dobrych praktyk, czyli sprawdzone sposoby motywowania i angażowania pracowników
 • Potrzeby motywacyjne poszczególnych grup wiekowych ? praca z wynikiem biznesowym
 • Potencjalne źródła demotywacji menadżera ? sprawdzone sposoby im zapobiegania
 • Trudne sytuacje w zespole ? omówienie 2-3 wybranych sytuacji z praktyki uczestników

Podsumowanie

 • Indywidualny Plan Działań – wybierz 3 rzeczy i wdróż je w swojej organizacji

Trener prowadzący szkolenie

Agata Anneliese Pawłowska– Certyfikowany Trener (Apple Certified Sales Trainer, Skoda Certified Trainer) Coach ICC i ICF, Partner Extended Disc

Agata Anneliese Pawłowska- trener szkolenia HILLWAY Agata Pawłowska specjalizuje się w doskonaleniu szeroko pojętych umiejętności managerskich, zarówno w formie szkoleń grupowych, jak i coachingów on the job.

Od kilku lat jest międzynarodowym certyfikowanym trenerem sprzedaży firmy Apple oraz firmy Skoda. W pracy z Klientami analizuje i optymalizuje procesy zarządzania sprzedażą i obsługą, definiując i wdrażając opracowane standardy. Koordynowała badania – Tajemniczy Klient, służące zarówno określeniu potrzeb rozwojowych jak zmierzeniu efektów podejmowanych działań rozwojowych. Jest asesorem w procesach certyfikacji sił sprzedaży. Doświadczenia z wcześniejszej pracy zawodowej na kierowniczym stanowisku wykorzystuje ucząc, jak prawidłowo zarządzać swoim czasem i czasem zespołu, komunikować się z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, negocjować i motywować pracowników. Żadna branża nie jest jej obca.

Karierę zawodową rozpoczęła w Axciom Polska, gdzie odpowiadała za kierowanie projektem ?Zarządzania relacjami z klientami kluczowymi”. Od 2001 roku związana z PLL LOT S.A. Zarządzała zespołem odpowiedzialnym za korporacyjny program lojalnościowy. Pozyskiwała partnerów programu, przeprowadzała analizę ROI oraz koordynowała prace związane wdrożeniem narzędzi informatycznych do obsługi uczestników.

W latach 2003-2007 odpowiedzialna za koordynowanie umów globalnych z pięcioma międzynarodowymi korporacjami: (Johnson & Johnson, Daimler Chrysler, Pepsi Co., Wrigley, BASF), na stanowisku Global Key Account Managera. Zarządzała również wspólnym programem dla linii lotniczych zrzeszonych w Star Alliance ? pod nazwą Convention Plus, skierowanym do firm działających na rynku konferencji i kongresów. W latach 2014-2016 pełniła stanowisko dyrektora merytorycznego zespołu trenerskiego, będąc odpowiedzialną za koordynowanie działań rozwojowych między innym dla takich firm jak Alior Bank, Maspex Wadowice, Nowa Szkoła, Anwil.

W zespole mamy kilku Trenerów praktyków zarządzania pracą zdalną i rozproszoną, w tym managerów  zespołów IT pracujących zdalnie, międzynarodowo. Trenera dobieramy po poznaniu specyfiki Państwa pracy i doprecyzowaniu oczekiwań i celów.

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły

CZAS TRWANIA SZKOLENIA OTWARTEGO ONLINE:

1 dzień szkolenia online

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia online: 843 zł netto/os za 1 dzień szkolenia online 

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

TERMINY I MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online czas trwania: 1 dzień szkolenia online.

Zaplanowane jest następujący termin, na który można przesłać zgłoszenie lub zarezerwować miejsce e-mailowo:

– termin do ustalenia

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45 – 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium  -> kliknij 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte -> kliknij 

Warunki uczestnictwa -> kliknij 

SZKOLENIE ONLINE - szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby -(digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres, np. kilku dni lub tygodni. 

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych 6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content