Szkolenie Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian

Żyjemy w czasach permanentnych zmian dookoła. Postęp cywilizacyjny, rozwój technologii i internetu zmienia oblicze naszego życia i zmienia oblicze gospodarki. Szybka adaptacja do zmian i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań już dziś decyduje o konkurencyjności firm, a tym samym o Twojej przyszłej karierze i stanowisku pracy. Od Ciebie już dziś oczekuje się efektywnego zarządzania sobą w zmianie – wychodzenia zmianom naprzeciw oraz inicjowania ich, kiedy jest to konieczne.

Szybka adaptacja do zmian związana jest z kluczową kompetencją przyszłości jaką jest sprawczość z ang. agility (dostosowanie swoich zachowań  do nowych informacji lub zmieniających się okoliczności; podejmowanie określonych działań prowadzących do celu w zmieniających się okolicznościach lub w obliczu nowych informacji nawet zmiana celu).

Zarządzanie sobą w zmianie i umiejętność szybkiej adaptacji do zmian to jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych kompetencji miękkich u współczesnego człowieka. Jest to kompetencja, którą jak każdą można nabyć. Nie jest to cecha charakteru, choć jednym zarządzanie sobą w zmianie przychodzi łatwiej, a innym trudniej. Nieważne, którą osobą jesteś. Jak zawsze wiedza o procesie jest podstawą, by zrozumieć siebie, targające nami emocje i stres, które często powodują frustrację i paraliż decyzyjny.

Ważnym krokiem w podnoszeniu  kompetencji  zarządzania zmianą jest zrozumienie, jak w naturalny sposób reagujemy na zmiany. Przez jaki proces zazwyczaj przechodzimy, jak się czujemy i co robimy, by oprzeć się rzeczywistości, zanim uda nam się ją zaakceptować. To pierwszy krok w drodze do sukcesu.

Zgłoś się na szkolenie Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian – poznaj siebie i dowiedz się jak sobie radzić ze zmianami i sprawiać, by działały na Twoją korzyść, a nie przeciw Tobie!

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian skierowane jest do wszystkich osób, które chcą lepiej radzić sobie ze zmianami zachodzącymi w ich życiu prywatnym, jak i życiu zawodowym. Jest to szkolenie podnoszące kompetencje osobiste związane z własną efektywnością. Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry managerskiej, specjalistów, którzy chcą podnieść swoją efektywność osobistą, sprawczość i motywację do działania w zmieniających się okolicznościach.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
W trakcie szkolenia Zarządzanie sobą w zmianie uczestnicy: 

 • dowiedzą się po co są zmiany, co za sobą niosą i jak w otwarty sposób je przyjmować
 • poznają proces zmiany i jak krzywa zmiany przebiegu – szczególne etapy zmiany
 • poznają najczęstsze sposoby reagowania na zmiany i określą jakie postawy przyjmują
 • zindentyfikują jakie emocje i zachowania najczęściej towarzyszą zmianom?
 • dowiedzą się jak panować nad własnymi emocjami i reakcjami związanymi ze zmianą
 • poznają sposób jak radzić sobie z własnym oporem wobec zmian oraz obniżać napięcie i niepokój związany z wprowadzaniem zmian
 • dowiedzą się jak kształtować proaktywną postawę wobec zmian i konstruktywnie sobą zarządzać w zmianie
CELE SZKOLENIA
Cele szczegółowe szkolenia  Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian to:

 • nabycie umiejętności możliwie szybkiej zmiany osobistej oraz adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnatrz organizacyjnych
 • zrozumienie własnych specyficznych doświadczeń w radzeniu sobie ze zmianami
 • kształtowanie postawy proaktywnej w procesie zmian
 • poznanie podstawowych sposobów reagowania na wprowadzane zmiany
 • poznanie istoty oporu wobec zmian
 • efektywne radzenie sobie z własnymi emocjami w procesie zmian
 • zwiększenie gotowości do zmian w obliczu kryzysu i zmian organizacyjnych
PROGRAM SZKOLENIA
START SZKOLENIA:

 • Przedstawienie Trenera
 • Omówienie agendy spotkań
 • Wyparowanie kontraktu, który będzie obowiązywał przez wszystkie spotkania

ZROZUMIEĆ ZMIANY – po co są zmiany, co one niosą, praca na postawie otwartości na zmiany.

 • Czym jest zmiana?
 • Zmiana – szansa, zagrożenie czy konieczność?
 • Korzyści ze zmiany: elastyczność, innowacje i rozwój firmy
 • Zrozumienie ról i zadań w procesie zmian – spojrzenie na zmianę z perspektywy organizacji i jednostki
 • Jakie czynniki mają kluczowe znaczenie dla sukcesu i niepowodzenia wprowadzania zmiany?

PROCES ZMIANY I JAK KRZYWA ZMIANY PRZEBIEGU – szczególne etapy zmiany 

 • Psychologiczny proces zmiany – identyfikacja faz
 • Moje postrzeganie zmiany na początku
 • Główna refleksja na temat zmiany
 • Dojrzewanie do zmiany – model ZGODA

Metody pracy w trakcie sesji:

 • Mini wykład
 • Dyskusja – burza mózgów – uświadomienie konieczności i nieuchronności Zmian
 • Praca w podgrupach
 • Praca w parach (dzielenie się doświadczeniami z przebytej zmiany), dyskusja i podsumowanie
 • Praca indywidualna – model ZGODA

SPOSOBY REAKCJI NA ZMIANĘ

 • Nastawienie do zmian
 • zrozumienie własnych specyficznych doświadczeń w radzeniu sobie ze zmianami
 • Moje nastawienie i postawa do zmiany – moje własne przekonania na temat zmian
 • Dlaczego opieramy się zmianie

KTO ZABRAŁ MÓJ SER” – CZYLI HISTORIA O TYM, CZY MOŻLIWE JEST TO, BY STARE WRÓCIŁO

 • Analiza i autodiagnoza
 • gotowości do zmiany
 • energii zmiany
 • intuicji zmiany
 • Analiza SWOT

Metody pracy w trakcie sesji:

 • Mini wykład
 • Praca w podgrupach
 • Ćwiczenia indywidualne – Gdzie jestem,
 • Analiza własnych zachowań

 

ZADANIE MIĘDZY SZKOLENIOWE

 

JAK SKUTECZNIE RADZIĆ SOBIE Z WŁASNYMI EMOCJAMI W ZMIANIE

 • „Kiedy jestem sfrustrowany, to…” – algorytm postępowania w przypadku pojawiającej się frustracji
 • Zyski i koszty emocjonalne w trakcie zmian
 • Radzenie sobie ze stresem wywołanym zmianą
 • Interpretacja zmian jako szansy, a nie zagrożenia – metoda przeramowania
 • Budowanie akceptacji dla zmiany

RADZENIE SOBIE Z WEWNĘTRZNYM OPOREM WOBEC ZMIAN

 • 6 form oporu
 • Opór wobec zmian – jak sobie z nimi radzić
 • Rezyliencja i adaptacja – kluczowa zdolność do radzenia sobie ze zmianami
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie i koncentracja w zmianie

Metody pracy w trakcie sesji:

 • Praca indywidualna – ćwiczenia
 • Praca w parach
 • Dyskusja wspólna

MOJA POSTAWA PORAKTYWNA WOBEC ZMIAN

 • Zmiana świadomości i postaw jako główny warunek skuteczności zmiany
 • Proaktywność versus reaktywność
 • Budzenie autoangażowania do zmian
 • Rozpoznawanie przejawów motywacji do pracy
 • Poszukiwanie szans i korzyści dla siebie

Metody pracy w trakcie sesji:

 • Wypracowanie wniosków w podgrupach,
 • Zebranie wniosków w całość – dyskusja

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 • Podsumowanie całego szkolenia
 • Ankieta reakcji – badanie satysfakcji uczestników z przeprowadzonego projektu
 • Przekazanie literatury do dalszego samodzielnego rozwoju
TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
Katarzyna UjekTrener Biznesu/Coach, Konsultant MTQ 48

Katarzyna Ujek- trener szkolenia HILLWAY Dyplomowany Trener Biznesu, Akredytowany Coach (międzynarodowa akredytacja ICF), Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48), socjolog z uprawnieniami mediatora zawodowego, absolwentka psychologii pozytywnej na SWPS we Wrocławiu, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań, facylitator job craftingu- nowoczesnej metody na wzmacnianie zaangażowania
i odpowiedzialności pracowników.

 WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Licencjonowany  konsultant Mental Toughness (MTQ48)- naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Wieloletni praktyk, z doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowiskach sprzedażowych, menedżerskich oraz trenerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług finansowych. Trener i coach z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych. Zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego. Specjalizuje się w obszarach: profesjonalna i asertywna obsługa trudnego klienta, zarządzanie emocjami i stresem, efektywność osobista oraz odporność psychiczna. Prowadzi również zajęcia dla trenerów-  train the trainer. W trakcie warsztatów wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki, oprócz własnego doświadczenia, swoją wiedzę czerpię z najlepszych praktyk biznesu i badań naukowych. Zrealizowała ponad 1800 godzin szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego. Jako coach i trener specjalizuje się głównie w podnoszeniu efektywności pracowników i menadżerów. Buduje autorskie programy szkoleniowe, a fundamentem jej pracy są szkolenia z odporności psychicznej oraz skutecznych nawyków i zachowań biznesowych. Pomaga menadżerom oraz zespołom z lepszymi rezultatami osiągać zamierzone cele, łatwiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, przeszkodami i niepowodzeniami, być efektywniejszym oraz lepiej budować relacje z pracownikami i klientami.

SZKOLENIE OTWARTE- szczegóły
CZAS TRWANIA SZKOLENIA OTWARTEGO ONLINE:

1 dzień szkolenia online

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

TERMINY I GODZINT SZKOLENIA

Szkolenie online czas trwania: 1 dzień szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45- 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium  –> kliknij 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia online: 777 zł netto/os za 1 dzień szkolenia online 

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE ONLINE – szczegóły
MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres, np. kilku dni lub tygodni.

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – ZAMKNIĘTE szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w firmie, przeszkolić managerów lub specjalistów z innych obszarów, a może wdrożyć grywalizację, podnieść sprzedaż lub jakość obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.