Szkolenie Zarządzanie zmianą, czyli ABC lidera zmiany – szkolenie menedżerskie

Menedżerowie mierzą się z dziś trudnościami, których nie spodziewali się eksperci zarządzania jeszcze dwie dekady temu. Gwałtowny postęp technologiczny, fluktuacja kadr, niestabilne otoczenie tworzą kontekst, w którym umiejętność szybkiego dostosowania się jest kluczową kompetencją.

To co jeszcze wczoraj było innowacją, dziś jest standardem, a jutro stanie się reliktem przeszłości. Menedżer nowego millenium musi zrozumieć, że jego podstawowym zadaniem jest przeprowadzić zespół przez kolejne, nieuniknione i konieczne zmiany. I że to zadanie nigdy się nie skończy. Peter Drucker określił zbiór kluczowych czynności w procesie zarządzania. Są to: organizowanie, zatrudnianie,motywowanie, delegowanie, kontrolowanie. Dzisiaj musimy powiększyć ten katalog o zarządzanie zmianą.

Zarządzanie zmianą, czyli ABC lidera zmiany

Na podstawie badań, własnych doświadczeń oraz historii udanych i mniej udanych projektów naszych klientów – dużych, międzynarodowych korporacji, stworzyliśmy program szkolenia, który pomaga menedżerom zrozumieć czym jest efektywne zarządzanie zmianą z trzech perspektyw.

Pierwsza perspektywa, która stanowi bazę skutecznego zarządzania, to perspektywa wewnętrznych zasobów lidera. Jego paradygmatu, umiejętności zarządczych, emocji, radzenia sobie ze stresem. Dziś, po wielu badaniach wiemy, że zespół nie pójdzie dalej niż jego lider. Chcemy dać uczestnikom nowe narzędzia do lepszego radzenia sobie z trudnościami jakie nastręcza zarządzanie zespołem i pomóc im przejść w zarządzaniu zmianą od kierowania do przewodzenia.

Druga perspektywa dotyczy zespołu. Jego dojrzałości, specyficznych zadań, rytuałów. Odpowiadamy na pytanie – jaki zespół najlepiej radzi sobie ze zmianami i jak taki zespół stworzyć. Wskazujemy na ważną rolę uwzględniania w zarządzaniu różnic indywidualnych członków zespołu, takich jak osobowość, doświadczenie, etap rozwoju, motywacje, wartości. Dotykamy aspektów psychologicznych i społecznych, aby pokazać, że skuteczne zarządzanie zespołem w zmianie nie musi być tak trudne.

Trzecia perspektywa to perspektywa procesu jakim jest zarządzanie zmianą. Przyjrzymy się sprawdzonym, skutecznym technikom komunikowania, przekonywania i kontrolowania zmian. Pokazujemy krok po kroku jak zarządzać tymi działaniami i jak sprawić by zmiana była znacząca i trwała. Przynajmniej do następnej zmiany

Chcesz rozwinąć umiejętności zarządzania zmianą, by stać się efektywnym i skutecznym liderem oraz kierować zespoł drogą sukcesu? Zadbamy o Twój rozwój podczas szkolenia Zarządzanie zmianą, czyli ABC lidera zmiany.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie Zarządzanie zmianą, czyli ABC lidera zmiany skierowane jest do kadry zarządczej; liderów, menedżerów, którzy chcą rozwinąć swoją efektywność w zakresie przywództwa i zarządzania w warunkach zmiany.

Cele szkolenia

Program szkolenia Zarządzanie zmianą, czyli ABC lidera zmiany odpowiada na najczęstsze pytania, jakie zadają sobie menedżerowie stojący przed koniecznością przeprowadzenia trudnych zmian w swojej organizacji:

 • Czym tak naprawdę jest zmiana i jakie ma fazy?
 • Jak przekonywać, motywować, negocjować zmiany?
 • Jak uniknąć oporu pracowników i jak sobie z nim poradzić?
 • Jak cele strategiczne organizacji przełożyć na cele indywidualne pracowników?
 • Jak włączyć wszystkich pracowników w aktywny udział w procesie zmian?

Praktyczne rozwiązania, techniki i działania wspierające, które prezentujemy i ćwiczymy na szkoleniu dają menedżerom nowe narzędzia nie tylko do zarządzania zmianą, ale co nie mniej istotne do rozwijania potencjału własnego i członków ich zespołów.

Program szkolenia

1. Lider w burzliwych czasach

Chcemy, by każdy uczestnik szkolenia miał możliwość pracy na własnych trudnych przypadkach, dlatego w pierwszym module przyglądamy się środowisku, zadaniom, rodzajom zmian z jakimi najczęściej mają do czynienia uczestnicy. Najważniejsze kwestie:

 • Definiowanie zmian planowanych, wdrażanych, wstrzymanych
 • Trudności, przyczyny niepowodzeń, konieczne działania
 • Konflikty, emocje, stres
 • Struktura nieformalna w organizacji, liderzy opinii, hamulcowi, kopacze

2. Zespół w obliczu zmian

 • Jaka jest faktyczna dojrzałość zespołu?
 • Czy jest on gotowy do zmiany?
 • Jakie działania może podjąć menedżer żeby zespół nie tylko akceptował zmiany, ale i wspierał go w ich utrwalaniu?

Na te pytania odpowiemy w module, który skupia uwagę na zespole. Niezwykle ważne jest zrozumienie, że to menedżer, jego umiejętności, postawa i wiedza stanowią o szansie powodzenia zmiany. W trakcie modułu każdy uczestnik będzie miał możliwość odpowiedzenia sobie na pytanie, jaki krok w indywidualnym rozwoju jest konieczny by wejść na wyższy poziom zarządzania zespołem.

Najważniejsze kwestie:

 • Etapy rozwoju pracownika w organizacji
 • Proces grupowy – jak rozpoznać etap i jak nim zarządzać
 • Jak dobrać właściwy styl zarządzania do etapu dojrzałości zespołu
 • Kluczowe zasady delegowania
 • Charakterystyka skutecznego lidera w ujęciu P. Druckera
 • Filary efektywności osobistej lidera – czynniki wzmacniające i ograniczające
 • Przywództwo na poziomie 5 wg. Jima Collinsa

3. Istota zmian

Dlaczego zmiany są pożądane konieczne i (zwykle) dobre? Jakie są wspólne czynniki psychologiczne każdej zmiany? W kolejnym module zagłębimy się w istotę procesu zmiany w organizacji.

Najważniejsze kwestie:

 • Koncepcja rozwoju poprzez kryzysy Greinera
 • Krzywa zmiany i typowy proces dostosowania
 • Psychologiczne aspekty generowania potrzeb zmian – cykl Zinkera
 • Proces zmiany Kurta Lewina

4. Komunikacja asertywna i perswazyjna

Dobre przygotowanie komunikatu o zmianie, dobry czas, sposób i miejsce na jego przeprowadzenie to szansa na uzyskanie akceptacji i zaangażowania zespołu. Komunikację jednak trzeba potraktować szerzej bo to ona buduje silne i sprawne przywództwo. Komunikowanie to za mało. Trzeba jeszcze przekonać i zaangażować do zmiany. To wymaga umiejętności negocjowania z tzw. klientem wewnętrznym. Uczestnik poznaje podstawowe zasady prowadzenia takich rozmów.

Najważniejsze kwestie:

 • Rodzaje i zasady stosowania komunikatów asertywnych
 • Umiejętność słuchania na trzech poziomach, faktów, wartości i emocji
 • Rola feedbacku w komunikacji
 • Pozytywne wzmacnianie
 • Skuteczne narzędzia perswazji na podstawie Cialdiniego
 • Style negocjowania – jak dojść do win-win
 • Typowe techniki negocjowania w dobrej wierze

5. Rozwiązywanie konfliktów

Konflikt jest nieunikniony. Pojawia się podczas wprowadzani zmian, ale i w trakcie normalnej bieżącej pracy. Oczywiście konflikt można rozwiązać na różne sposoby. Uczestnik na podstawie testu uświadamia sobie swoje preferencje w tym obszarze.

Najważniejsze kwestie:

 • Trzy typy konfliktów – intrpersonalne, interpersonalne i między działowe
 • Typowe przyczyny konfliktów
 • Tradycyjne i nowoczesne sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Test preferencji rozwiązywania sporów

6. Lider zarządzania przez cele

Pragniemy przedstawić uczestnikom najważniejsze zasady skutecznego modelu zarządzania przez cele.

Najważniejsze kwestie:

 • Identyfikowanie i komunikowanie celów organizacji
 • Planowanie i priorytetyzacja
 • Warunki skutecznego zarządzania przez cele.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

SZKOLENIE ONLINE – szczegóły

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres np. kilku dni lub tygodni.

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content