Zarządzanie zespołem wirtualnym i rozproszonym

zarządzanie wirtualnym zespołem - szkolenia hillway Wraz z rozwojem technologii oraz postępem cywilizacyjnym stajemy się obywatelami globalnej wioski. Również nasza praca staje się elastyczna, nieograniczona potrzebą fizycznego przebywania w tym samym miejscu co reszta zespołu

Czy wiesz, że aż 80 proc. specjalistów globalnych firm pracuje w zdalnie kierowanych zespołach? Jak informuje raport „The Challenges of Working in Virtual Teams”, który omawia wyzwania związane z pracą wirtualnych zespołów – już teraz aż ośmiu na dziesięciu specjalistów dużych, międzynarodowych firm z 77 krajów jest częścią grupy złożonej z osób pracującej w różnych lokalizacjach.

Taki stan rzeczy przynosi ogromne oszczędności „na papierze”, jednak nie zawsze przekłada się na realne wyniki finansowe. Bardzo częstą przyczyną tej niespójności są wyzwania jakie stawia praca na odległość:

 • Jak efektywnie zorganizować komunikację wirtualnego zespołu
 • W jaki sposób motywować i kontrolować pracowników
 • Jak sprawić by zespół osiągał zamierzone cele i robił to bez naszej pomocy
 • Kultura pracy wirtualnej i wirtualna praca międzykulturowa

W zarządzaniu wirtualnym zespołem niezwykle ważny jest szybki przepływ informacji i sprawny komunikat zwrotny, gdyż zarządzając wirtualnymi zespołami, dużo trudniej wyjaśniać ewentualne niejasności, niż pracując w jednym biurze.

Manager rozproszonego zespołu musi być bardziej otwarty, elastyczny, nastawiony na relacje, skłonny do delegowania odpowiedzialności i wspierania indywidualnego rozwoju pracowników. Jednym z kluczowych zadań e-managera jest zarządzanie komunikacją i wiedzą.

Proponujemy 2 dni pełne doświadczeń, ćwiczeń oraz praktycznych narzędzi, które pomogą Wam stać się doskonałym Wirtualnym Menedżerem.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie dedykowane dla wszystkich osób związanych z pracą w zespole wirtualnym. Zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają jako członkowie zespołów, jak również i tych, którzy są liderami.
CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia Zarządzanie wirtualnym zespołem jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 1. Efektywnej współpracy i osiągania celów w pracy na odległość
 2. Technik zarządzania zespołem wirtualnym
 3. Narzędzi i technologii wspierających zdalne zarządzanie

Celem szkolenia jest przede wszystkim wzmocnienie kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie efektywnego zarządzania zespołem wirtualnym i rozproszonym, jak również skutecznej komunikacji w tego rodzaju zespole także w środowisku międzynarodowym.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
Główne korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Dowiesz się jak zaprojektować system komunikacji zespołu wirtualnego, aby osiągnąć wysoką skuteczność
 • Poznasz techniki skutecznego zarządzania zespołami rozproszonymi
 • Zdobędziesz umiejętność skutecznej komunikacji celów i wyznaczania priorytetów pracownikom rozproszonym
 • Poznasz narzędzia kontroli wyników zespołu rozproszonego
 • Zdobędziesz umiejętność udzielania skutecznej informacji zwrotnej
 • Poznasz narzędzia i techniki motywowania pracowników na odległość
 • Nauczysz się budować efektywne relacje w zespołach rozproszonych i sprawnie rozwiązywać konflikty
 • Dowiesz się jak sprawić by zespół osiągał zamierzone cele i robił to bez pomocy
PROGRAM SZKOLENIA
„Trzeba rozwiązać problem, jaki ludzie rzeczywiście mają. Ale nie zawsze taki, o którym wiedzą że mają. Dlatego to jest trudne.” Joshua Schachter

Zagadnienia szkoleniowe:

 • Wstęp
 • Charakterystyka zespołu rozproszonego, różne rodzaje struktur
 • Inspiracja – firmy, które pracują 100% zdalnie (bez biura)
 • Rola managera w takiej strukturze
 • Największe wyzwania managera zespołu rozproszonego

Czerpiąc inspiracje z firm, które funkcjonują w 100% zdalnie, grupa definiuje kluczowe zadania managera zespołu rozproszonego oraz największe wyzwania, które stoją na jego drodze. Uczestnicy odnoszą się do własnych doświadczeń i budują zasób tematów, sytuacji i opinii, do których będziemy odnosić się w trakcie szkolenia.

 •  Specyfika pracy w zespołach wirtualnych
  • Różnorodność – największa bariera i największy potencjał
  • Zależność od komunikacja za pomocą narzędzi IT
  • Izolacja i brak relacji bezpośrednich
  • Proces grupowy – droga do budowy zgranego zespołu
 • Typologia ról zespołowych

Praca w zespole rozproszonym nie rozwiązuje i nie tworzy nowych problemów  – jedynie pokazuje i uwydatnia istniejące już problemy. Uczestnicy określają na czym tak naprawdę polega specyfika pracy zdalnej i jakie elementy zarządzania są tożsame z zespołami pracującymi w jednym miejscu, a jakie wymagają szczególnej uwagi.

 • Komunikacja
  • Tryby synchroniczny i asynchroniczny w komunikacji – kiedy, jak, co
 • Skuteczna komunikacja mailowa, kiedy i co pisać?
 • Efektywne spotkania w zespole rozproszonym – tele- i video-konferencje
 • Różnice kulturowe, stereotypy i bariery językowe
 • Przykłady narzędzi wspomagających komunikację w zespole rozproszonym

Skuteczna komunikacja to jedno z największych wyzwań w pracy w zespole zdalnym. Szczegółowo omówiona zostaje strategia komunikacyjna (tworzenie planu komunikacji), ale również rozwiązania taktyczne, czy wręcz operacyjne. Trener prezentuje wybór narzędzi, które pozwalają zwiększyć jakość komunikacji.

 Wirtualne miejsce pracy

  • Stworzenie systemu zapewniającego wirtualne miejsce pracy
  • Organizacja i wizualizacja pracy w zespole
  • Kanban jako przykład wizualizacji procesu tworzenia wartości
 • Porównanie najpopularniejszych narzędzi wspierających pracę zespołu rozproszonego
  • Komunikacja tekstowa, video i współdzielenie ekranu
  • Współpraca – notatki, wirtualne tablice, współdzielone dokumenty
  • Zarządzanie pracą – zadania, projekty, spotkania
  • Zarządzanie zespołem – kultura, nastroje i emocje
 • Jak dokonać właściwego wyboru?
 • Narzędzia to nie wszystko – jak świadomie z nich korzystać? Podstawowe błędy

W większości przypadków nie widać ani procesu pracy, ani jej efektów – jak zatem zarządzać procesem, kiedy działa się po omacku? Zbudowanie wirtualnego miejsca pracy, które na pierwszy rzut oka pozwala ocenić sytuację i podejmować właściwe decyzje jest kluczowym czynnikiem skutecznej współpracy w zespole rozproszonym. Uczestnicy dowiadują się Jak się do tego zabrać i jakie narzędzia wykorzystać. 

 • Budowanie relacji i zaufania
  • Jak zapobiegać anonimowości i izolacji członków zespołu?
  • Jak rozmawiać o rzeczach trudnych na odległość?
  • Dawanie informacji zwrotnej jako fundament zaufania
  • Zdalne zarządzanie konfliktami i silnymi emocjami
  • Zdalne motywowanie – jak skutecznie angażować zespół rozproszony
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej – objawy i metody leczenia
 • Integracja zespołu – rola i znaczenie oraz narzędzia

Dbanie o silne relacje w zespole – kwestie budowania zaufania, prowadzenia rozmów na tematy wrażliwe lub niezwykle złożone oraz zarządzanie konfliktami. Jak zaangażować wszystkich członków zespołu i dbać o wysokie morale? Informacja zwrotna jako fundamentalny element budowania relacji. 

 • Delegowanie jako najwyższa forma zaufania
  • Stopnie delegowania zadań (autonomia a odpowiedzialność)
  • Zawieranie kontraktu
  • Kontrola i odbiór wykonanej pracy
  • Retrospektywa jako koło zamachowe do wprowadzania usprawnień

Wykorzystując zdobytą wiedzę na temat komunikacji, znając koncept wirtualnego miejsca pracy, uczestnicy wypracowują zasady skutecznego delegowania zadań. Czym jest delegowania i czym różni się od zlecania, jak zapewnić właściwe wykonanie pracy na czas, a przy tym nie popsuć relacji? 

 • Reagowanie na zmiany
  • Dlaczego nie umiemy planować?
  • Jak planować, mimo znanych i nieznanych błędów?
  • Efektywne wyznaczanie i osiąganie celów
  • Typowe pożeracze czasu i wyzwania pracy zdalnej
 • Mit 100% utylizacji, jak planować i jak wykorzystywać wolne przebiegi
 • Budowanie kompetencji i rozwój zespołu wirtualnego – jak osiągnąć „samozarządzanie zespołu”

Kiedy wspaniały plan zderza się z okrutną rzeczywistością – jak zadbać o szybkie reagowanie zespołu bez wywoływania paniki i pożarów. 

 • Zakończenie
  • Podsumowanie szkolenia – najważniejsze zasady managera zespołu rozproszonego

W trakcie warsztatu

 • pracujemy na konkretnych przykładach, nie tylko jak zarządzać pracą wirtualną, ale też jak wyznaczać realne zadania, jak motywować pracowników do osiągania tych zadań oraz jak umiejętnie to kontrolować. W trakcie warsztatów i burz mózgów wypracowanie listy pomysłów (nowe projekty, zmiany, usprawnienia) często z ustalonymi datami ich realizacji lub kryteriami ich oceny
 • pokażemy narzędzia pracy Menedżera zespołu rozproszonego, które pomogą kontrolować pracę zespołu oraz ułatwią szybką i skuteczną reakcję na niespodziewane sytuacje – szkolenia prowadzą praktycy
 • żadnej zbędnej teorii wykłady i ćwiczenia poprowadzą wyłącznie praktycy, którzy z sukcesem szkolą zespoły obsługi klienta oraz dyrektorów i szefów sprzedaży, obsługi klienta
 • żadnych prezentacji marketingowych – 100% merytoryki i wartości dla naszych uczestników
 • możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji z Trenerem po szkoleniu – odpowiemy na każde pytanie, którego być może nie zdążą uczestnicy zadać w czasie warsztatu
TRENER PROWADZĄCY
URSZULA RUDZKA-STANKIEWICZ

Ula-Rudzka-6 (2)Urszula jest absolwentką Psychologii ze specjalizacją Wspieranie Rozwoju Osobowości na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również kierunek Ekonomia na Uczelni Łazarskiego  (specjalizacja: Zarządzanie Międzynarodowe).

Urszula specjalizuje się w:

 • wykorzystywaniu mechanizmów gier w budowaniu zaangażowania,
 • zarządzaniu zmianą i zmianą nawyków,
 • prowadzeniu sesji rozwiązywanie problemów i podejmowania decyzji (facylitacja),
 • rozwoju kompetencji miękkich, efektywności osobistej, komunikacji.

W swojej pracy Trenera najczęściej korzysta z narzędzi takich jak: Octalisys Framework® – budowanie zaangażowania w oparciu o mechanizmy gier, Gry szkoleniowe, np. Synergia, Zabójcy Zmiany, Values Poker, Business Manager™, Simplic!ty, The Coaching Maps, Meeting Facilitation Tool – struktura facylitacji spotkania, InSight Discovery® – diagnostyka osobowości i rozwój efektywności osobistej.

 

DOŚWIADCZENIE:

 • Jako trener biznesu ma ponad 2 000h szkoleniowych z obszarów budowania zaangażowania (w tym grywalizacja), prowadzenia spotkań, kompetencji menedżerskich i komunikacji
 • Jako menedżer projektu miała przyjemność prowadzić duże projekty wdrożeniowe i szkoleniowe (nawet do 1 500 osób kadry menedżerskiej) z obszarów wdrażania do sprzedaży nowych produktów, zmiany systemu oceny i wynagradzania pracowników, optymalizacji procesów wdrożeń nowych pracowników, zmiany systemów finansowania procesów szkoleniowych oraz projekty automatyzacji procesów employer brandingu w komunikacji wewnętrznej

W swojej karierze zawodowej zdobyła następujące certyfikaty: InSights Discovery Client Practitioner, SysTeamsChange™, Managing Projects.

Urszula współpracowała m.in. z: Sodexo Polska, COOR, AmRest, EY, Okam, Grupa Onet, Pandora, California Fitness, Jeronimo Martins, PZU, Raiffeisen Polbank, PKO, ING , X-Code, Funtiago, One2Tribe, 11bitStudio, KTB.

Brała udział m. in. w szkoleniach: Managing Projects PMBOK® (MTDC School of Business), Princepoly® (Altkom), PRINCE2®(ODiTK), Lean Game (4Results), Zastosowanie coachingu w rozwoju struktur sprzedaży (Zbigniew Urbaniak), Sprzedaż doradcza (Eurobank Ergasias, Ateny), Meeting Facilitation (WWieland, Budapeszt), Zastosowanie stylu prowokatywnego (Provocare);

 

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1 750 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po – szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkolenia –> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania call center, zarządzania jakością obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.