Szkolenie Assessment/ Development Center jako metody diagnozy kompetencji – warsztat dla HR

Metoda Assessment/Development Center jest uważana za jedną z najbardziej obiektywnych i skutecznych metod oceny kompetencji i potencjału kandydatów i pracowników. Jej przewaga nad tradycyjnym wywiadem, prowadzonym pomiędzy konsultantem a uczestnikiem lub nad testami wypełnianymi samodzielnie przez uczestnika polega na tym, że uczestnik obserwowany jest w działaniu przez więcej niż jedną osobę. I to w takim działaniu, na jakim zależy pracodawcy. Każda pożądana kompetencja jest obserwowana w kilku sytuacjach przez kilku obserwatorów, co wpływa na trafność i rzetelność diagnozy.

Szkolenie HILLWAY Jak podnieść ceny w 2023? Skuteczna waloryzacja i podwyżki cen w rozmowach handlowych
 • Czy jesteś HR-owcem i biznes wymaga od Ciebie rekomendacji co do mocnych stron i obszarów do rozwoju w swoim zespole?
 • Czy prowadzisz projekty rekrutacyjne i potrzebujesz pewnego narzędzia oceny kompetencji?
 • Czy chcesz wyłonić w swojej organizacji osoby z wysokim potencjałem?
 • Czy przygotowujesz się do programu dla talentów?
 • Czy potrzebujesz zrobić dokładną analizę potrzeb do programu szkoleniowego, który przygotowujesz?

Jeżeli choć raz powiedziałeś TAK, to jest to szkolenie dla Ciebie!

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie Assessment / Development Center jako metoda diagnozy kompetencji ? to warsztat przygotowany specjalnie dla osób, które chcą poszerzyć swój wachlarz metod diagnozy kompetencji w organizacji lub w podległym zespole. Odbiorcami szkolenia mogą być specjaliści i menedżerowie HR, HR Biznes Partnerzy oraz menedżerowie pragnący aktywnie uczestniczyć w rozwoju swoich zespołów.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Podczas szkolenia Assessment/ Development Center jako metody diagnozy kompetencji uczestnicy zapoznają się z założeniami metodologicznymi AC/DC, poznają proces tworzenia sesji oraz najważniejsze narzędzia, a przede wszystkim przećwiczą niezbędne umiejętności.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są założenia metodologiczne narzędzia, jakim jest AC/DC (Assessment / Development Center)?
 • Jak budować proces oceny kompetencji z wykorzystaniem metody AC/DC ? czyli co po kolei należy zrobić i na co uważać?
 • Jak przygotować narzędzia pomiaru?
 • Jak opracować zadania? Ile ma ich być i jakie?
 • Jak zorganizować sesję, współpracę asesorów i jak zorganizować swoją pracę podczas sesji?
 • Co powinien zawierać raport?
 • Jak przygotować się do informacji zwrotnej dla uczestnika?
 • Jak udzielać rekomendacji rozwojowych Sponsorowi projektu?

Program szkolenia

Podstawowe informacje na temat metody Assessment/Development Center

 • różnica pomiędzy AC a DC
 • ACDC jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi
 • trafność metody i korzyści

Narzędzia stosowane w metodzie Assessment/Development Center

 • grupy dyskusyjne i zadania rozwiązywane grupowo
 • gry symulacyjne
 • wywiady
 • ćwiczenia symulujące konkretne zadania zawodowe
 • metoda in basket (poczta przychodząca)
 • narzędzia psychometryczne
 • testy wiedzy i analizy
 • samoocena

Zarządzanie projektem AC/DC (assessment center / development center)

 • co i po co badamy ?
 • kogo badamy ?
 • utworzenie zespołu asesorskiego

Wybór kompetencji do sesji assessment i development center

 • wybór kompetencji do badania
 • definicje kompetencji
 • wskaźniki (zachowania w ramach kompetencji), skale do oceny

Przygotowanie sesji assessment i development center

 • zaprojektowanie ćwiczeń, dobór innych narzędzi
 • określenie potrzebnych materiałów, wzoru raportu, harmonogram
 • przygotowanie asesorów – jak obserwować, rejestrować i oceniać zachowania uczestników?

Informacje zwrotne dla uczestników w oparciu o wyniki oceny

 • rekomendacje rozwojowe

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content