Case study: Efektywne zarządzanie czasem własnym i organizacja pracy podległego zespołu

Efektywne planowanie zadań - szkolenia HILLWAYZarządzanie sobą w czasie jest dziś bezcenną umiejętnością. Szkolenie z zakresu organizacji czasu i planowania zadań w pracy pozwala nam zwiększyć swoją efektywność osobistą i przyczynić się do wzrostu wydajności naszej pracy. Jest to bardzo ważne, gdyż dziś, to jak organizujemy sobie czas definiuje nasze sukcesy osobiste i zawodowe. A jak głosi przysłowie ,,Czas to pieniądz.?

Opis sytuacji klienta ? analiza przypadku, wyzwanie:

Klient zdiagnozował w swoim zespole kierowników liniowych i menadżerów luki kompetencyjne w obszarze efektywnej organizacji czasu pracy wynikające z nieumiejętności planowania i określania celów oraz nieskutecznego delegowania i podziału zadań. Cześć uczestników projektu szkoleniowego to osoby, które awansowały wewnętrznie. Miały one całkiem naturalną i często występującą tendencję do wykonywania zadań przeznaczonych dla pracowników, którymi zarządzają.

Głównym celem projektu było podwyższenie kompetencji z zakresu Planowania i organizowania pracy swojej, ale też i podległych pracowników.


Rozwiązanie:

Przeprowadzono badanie potrzeb w wyniku którego zdiagnozowano podstawowe kryterium – brak usystematyzowanej wiedzy z obszaru planowania, określania celów i skutecznego delegowania w zarządzaniu czasem własnym i zarządzania czasem podległych pracowników.

W konsultacji z Klientem uzgodniono cele wobec szkolenia oraz przygotowano program i narzędzia bazujące na realnych sytuacjach w pracy menadżerów oraz zastosowano gry symulacyjne mające na celu sprawdzenie wykorzystywanej wiedzy i umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Przeprowadzono projekt szkoleniowy  z dwudniowymi warsztatami EFEKTYWNE  ZARZĄDZANIE  CZASEM  I  ORGANIZACJA  CZASU  PRACY, których celem było:

  • nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania
  • dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
  • nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
  • poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
  • nabycie umiejętności planowania dnia, tygodnia, miesiąca
  • wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem

Grupa w trakcie intensywnych prac warsztatowych z dużą łatwością była w stanie samodzielnie wypracować metody zwiększające efektywność pracy oraz wskazywała obszary, w których wiedza zdobyta na szkoleniu zostanie zaimplementowana do codziennej pracy.


Rezultat:

W trakcie warsztatów pracowano nad rozwojem kompetencji związanych z zarządzaniem czasem i organizacją czasu pracy  poprzez:

  • kształtowanie postawy nastawionej na określanie celów i planowanie pracy
  • przekazanie  i nabycie przez uczestników wiedzy związanej z technikami zarządzania czasem
  • nabycie umiejętności związanych z planowaniem, ustalaniem priorytetów i delegowaniem.

Uczestnicy wysoko ocenili jakość szkolenia i osobę Trenera prowadzącego. Dalsze działania mające na celu wzmocnienie i monitoring efektów szkoleń zostały określone po stronie Klienta.

 Skip to content