Szkolenie Efektywna komunikacja w zespole cyfrowym oparta o style osobowości

Czym są style osobowości i dlaczego one są tak ważne w procesie komunikacji?

Jak można często zauważyć różnice osobowości mają bardzo znaczący wpływ na proces komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym. Prawidłowa komunikacja w zespole oparta o style osobowości stanowi wyzwanie dla wielu osób.

Problemy z komunikacją przybierają różne formy. Pojawiające konflikty lub nieporozumienia wynikają z różnic w sposobie komunikowania się współpracowników czy nieprawidłowego odczytywania intencji współrozmówcy. Warto jednak skupić się na rozwiązywaniu tego problemu, ponieważ to może w znaczący sposób ułatwić komunikacje całego zespołu.

Szkolenie HILLWAY Efektywna komunikacja w zespole cyfrowym oparta o style osobowości

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Cele szkolenia

W czasie warsztatu pokażemy jak wykorzystywać typologię komunikacyjną, tak by zwiększyć efektywność komunikacji w cyfrowym świecie, a także jak rozpoznawać style funkcjonowania innych osób i przełożyć tę wiedzę na działania budujące dobrą współpracę i relacje pomiędzy rozmówcami.

W trakcie warsztatu poznamy własny styl komunikacyjny oraz wspólnie wypracujemy instrukcję obsługi poszczególnych typów komunikacyjnych, które prowadzić będą uczestników przez sytuacje problemowe i konfliktowe, których podłożem są odmienne style funkcjonowania.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Podczas szkoleniaEfektywna komunikacja w zespole cyfrowym oparta o style osobowości uczestnik:

 • Dowie się z czego wynikają różnice w procesach i potrzebach komunikacyjnych i jak wiedzę tę wykorzystać w celu zwiększenia efektywności codziennej komunikacji cyfrowej
 • Dowie się jak spotkać się w różnych światach typologii komunikacyjnych (osobowości) i jak światy te przybliżyć do siebie również w drodze zdalnej
 • Będzie wiedział co zrobić, aby inni chcieli z nim rozmawiać i pracować, przy zachowaniu celu pracy.
 • Pozna swoje mocne i słabe strony w budowaniu relacji
 • Dowie się w jaki sposób wywrzeć na rozmówcy dobre wrażenie i przykuć uwagę do tego co mówi poprzez komunikację niewerbalną mocno ograniczoną przez kamerę komputera

Program szkolenia

Jakie są style komunikacyjne i jak się z nimi komunikować on-line?

 • Segmentacja – z kim rozmawiam, z kim pracuję? Co oznacza, że z kimś mi łatwiej się porozumieć, a z kimś trudniej? Czy można zminimalizować trudności komunikacyjne? Jak to zrobić?
 • Typologia styli komunikacyjnych na podstawie C.G. Yunga – jak ją wykorzystać prowadząc codzienne rozmowy? Charakterystyka poszczególnych styli.
 • Sposoby budowania relacji w cyfrowym świecie w zależności od stylu komunikacyjnego własnego oraz rozmówcy.
 • Wpływ typologii komunikacyjnej na potrzeby dotyczące przekazywania i odbierania komunikatu.
 • Typologia komunikacyjna, a sytuacje trudne z poszczególnymi typami ? co je wywołuje, jak z tym pracować?
 • Instrukcje do pracy on-line z poszczególnymi typami.
 • Komunikacja z typami antagonistycznymi na podstawie ćwiczenia praktycznego.

Narzędzia komunikacyjne wspierające budowanie relacji i współpracę w cyfrowym świecie

 • Obowiązki nadawcy i odbiorcy – współodpowiedzialność za efektywność komunikacji. Emocjonalny i informacyjny poziom komunikacji – jak dbać o każdy z nich?
 • Sztuka formułowania jasnych i kompletnych komunikatów.
 • Aktywne słuchanie i komunikowanie intencji, okazywanie szacunku.
 • Wybrane narzędzia komunikacyjne: praca pytaniami, struktura pytań.
 • Parafrazowanie kluczowych potrzeb i interesów. Parafraza kierunkowa z pozytywnym przeformułowaniem.

Informacja zwrotna w pracy zespołu z uwzględnieniem kontaktów on-line.

 • Cechy informacji zwrotnej w tym oddzielanie faktów od opinii – podstawa dobrej komunikacji.
 • Sposoby przekazywania informacji zwrotnej. Modele FUKO, SPINKA.
 • Rola informacji zwrotnej w zespole.
 • Feedback dostosowany do stylu komunikacyjnego współpracownika.
 • Skutki dostrzegania działań pozytywnych. Za co chwalić? Jak chwalić? Zasady stosowania pozytywnego feedbacku.
 • Najważniejsze zasady udzielania informacji zwrotnej w pracy zdalnej.

Skuteczna komunikacja on-line przy pomocy zachowań niewerbalnych.

 • Mowa ciała widoczna w kamerze komputerowej
 • Ton, barwa głosu i wymowa.
 • Emocje w głosie.
 • Ubiór mówi o właścicielu nawet przy pracy on-line.

Trener prowadzący szkolenie

Agnieszka NowickaDyplomowany trener biznesu. Doświadczony manager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach:  Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu.

W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Trener biznesu z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, budowanie zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, w ramach której uczestniczyła w  zajęciach z zakresu stylizacji, dress code i historii mody.

Obecnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu historii mody będąc wykładowcą tego przedmiotu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni. Połączenie praktycznego doświadczenia z życiową pasją pozwala jej być wiarygodnym coachem stylu, który pragnie dotrzeć do tych, dla których wizerunek to istotne uzupełnienie merytorycznej wiedzy i pozycji zawodowej.

Agnieszka Nowicka jest obecnie studentem na studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

SZKOLENIE ONLINE – szczegóły

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 3-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 2 godzin w rozłożeniu na ustalony okres czasu np. tygodnia, dwóch.

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content