HILLWAY na premierze ogólnopolskiego badania Bilans Kapitału Ludzkiego

W dniu 20.06.2018 w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja PARP i Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcona prezentacji wyników ogólnopolskiego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Bilans Kapitału Ludzkiego to badanie służące monitorowaniu zasobów rynku pracy. Tytuł tegorocznej konferencji to ,,Bilans Kapitału Ludzkiego – fakty kontra mity polskiego rynku pracy”.

W konferencji wzięło udział ok. 150 osób – przedstawicieli Ministerstw, urzędów, instytucji związanych z rynkiem pracy i rozwojem ludzi, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych m.in. Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz przedstawiciele uczelni wyższych, firm szkoleniowych oraz mediów. Na tym wydarzeniu nie mogło oczywiście zabraknąć nas. HILLWAY reprezentowała Marzena Sawicka – Dyrektor Zarządzająca. W zacnym gronie dyskutowano o tym, jak wygląda stan polskiej gospodarki w kontekście zasobów ludzkich, jakich kwalifikacji nam brakuje lub będzie brakowało, jak rozwijają się Polacy.

O badaniu:
Bilans Kapitału Ludzkiego ? jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Jego celem jest monitorowanie zapotrzebowania wśród przedsiębiorców w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. BKL służy określeniu obszarów niedopasowania kompetencji przez osoby w wieku produkcyjnym do potrzeb na rynku pracy. Wyniki badań są podstawą do formułowania rekomendacji pod adresem polityk publicznych, w takich obszarach jak: nauka i edukacja, rynek pracy, rozwój przedsiębiorczości. Badanie jest elementem systemu rad sektorowych ds. kompetencji. Badanie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku.

Badanie BKL dostarcza informacji na temat:
 • luk kompetencyjnych w gospodarce, czyli różnic między popytem, a podażą określonych kompetencji,
 • stanu rynku usług rozwojowych w Polsce,
 • stanu uczenia się osób dorosłych,
 • zarządzania kapitałem ludzkim w polskich firmach.

,,Wyniki badań od lat są dla mnie porażające. Jesteśmy w ogonie Europy jeżeli chodzi o edukację osób dorosłych. W badaniu Eurostatu 4 lub 5 miejsce od końca na 28 krajów choć tyle mówi się o wyzwaniach i nauce przez całe życie, że świat idzie do przodu, że mamy rewolucję związaną z internetem i nowymi technologiami.

Dorośli Polacy nie edukują się, nie podnoszą kwalifikacji zawodowych, rzadko biorą udziału w działaniach rozwojowych związanych z podnoszeniem kompetencji przydatnych w miejscu pracy – nie mówimy tu  tylko o kształceniu formalnym (studia) i pozaformalnym (kursy, szkolenia, konferencje), ale też o korzystaniu z zasobów internetu, podnoszeniu kwalifikacji w miejscu pracy przez uczenie się od innych. Rozwijają się osoby, które mają wysokie kwalifikacje, wykształcenie wyższe. 

Całe szczęście zmieniono metodologię badania i dopasowano język do odbiorcy, przygotowano szereg pytań, które mają na celu przypomnienie respondentowi, czy się rozwija czy nie np. prywatnie. Bo badanie mówi o uczeniu się ogólnie, nie tylko w celach zawodowych, a nauka sportu, czy gra w piłkę, czy nauka wykonania nowej potrawy, ciasta to też działanie rozwojowe i nauka nowej umiejętności. Dzięki temu okazało się, że ponad 70% dorosłych Polaków uczyło się czegoś w jakikolwiek sposób w ostatnich 12 mies.

HILLWAY jest firmą szkoleniowo-doradczą, nasza misją jest przekazywanie Państwu aktualnej i wiarygodnej wiedzy, dlatego wkrótce przygotujemy konkretne podsumowanie – czy to w formie artykułu, czy opracowania najważniejszych wniosków i wskazówek z badania. Na pewno wyniki będziemy publikować w naszych kanałach w social mediach – na LinekdIn, Facebooku-u i Twiterze. Niestety wyniki Badania BKL nie są  jeszcze ogólnodostępne, trwają też jeszcze badania sektorowe m.in. w sektorze usług finansowych. Całe badanie jest finansowane w głównej części ze środków unijnych więc na pewno będzie dostępne dla każdego zainteresowanego.” – skomentowała  na gorąco  Marzena Sawicka – Dyrektor Zarządzająca HILLWAY

PROGRAM KONFERENCJI BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO – 20.06.2018 Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Powitanie i otwarcie konferencji

 • Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Nina Dobrzyńska – Zastępca Prezesa PARP

Prezentacja wyników BKL

 • Prof. J. Górniak ? najważniejsze wnioski badania
 • Szymon Czarnik – moduł: ludność
 • Marcin Kocór ? moduł: pracodawcy
 • Barbara Worek ? moduł: rozwój kompetencji osób dorosłych

Komentarz do przedstawionych wyników BKL

 • Jan Staniłko ? Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Urszula Martynowicz, dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Justyna Pawlak – Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Panel I Kompetencje w edukacji

To, jakie kompetencje osoby młode nabędą w toku kształcenia jest ważne zarówno dla nich samych, dla ich przyszłych pracodawców, jak i dla gospodarki. Jaka powinna być rola szkół/ uczelni/ instytucji kształcących przez całe życie / pracodawców w kształtowaniu tych kompetencji? Co to znaczy kształcić dla potrzeb rynku pracy?

Moderator: Magdalena Jelonek ? UJ

Paneliści:

 • Urszula Martynowicz ? Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Andrzej Kurkiewicz ? Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Agnieszka Zgierska ? Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny
 • Grzegorz Filipowicz ? ForFuture
 • Jakub Gontarek, Konfederacja Lewiatan

Panel II: Zarządzanie strategiczne w firmach

Jednym z podstawowych wyzwań współczesnych organizacji jest realizacja długofalowych celów strategicznych przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przy zachowaniu elastyczności reakcji na zmiany rynkowe. Jak różnią się między sobą przedsiębiorstwa jeśli chodzi o perspektywę czasową swoich działań? Z jakich narzędzi planowania strategicznego korzystają? Czy kultura organizacji powiązana jest z innowacyjnością oraz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi HR?

Moderator: Piotr Prokopowicz/Marcin Kocór

Paneliści:

 • Małgorzata Mrozińska-Kruk ? Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Michał Nidzgorski ? Wiceprezes, Dyrektor ds. Rozwoju, Ursus
 • Jan Staniłko ? Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • dr Łukasz Sienkiewicz ? Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa
 • Anna Szczeblewska, Dyrektor PWC

 Chcesz otrzymać materiały z konferencji? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Masz pytania, uwagi, sugestie – napisz lub zadzwoń do nas!

+48 22 250-22-82

info [at] hillway.pl

 Skip to content