HILLWAY popiera porozumienie sektorowe Edukatorzy dla Edukatorów

W HILLWAY dbamy o to, by nieustannie się rozwijać kreując wzorce, upowszechniając dobre praktyki i standardy na konferencjach branżowych oraz w mediach. Tym samym pragniemy wyrazić poparcie dla porozumienia sektorowego “Edukatorzy dla edukatorów” przygotowanego przez Radę ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

Firma szkoleniowa HILLWAY Porozumienie Edukatorzy dla edukatorów

Porozumienie sektorowe Edukatorzy dla Edukatorów – co to?

Porozumienie sektorowe Edukatorzy dla Edukatorów to deklaracja podmiotów sektora usług rozwojowych dotycząca gotowości do współpracy w obszarze profesjonalizacji i zwiększania kompetencji w branży szkoleniowej.  Jako HILLWAY wierzymy, że rozwój kwalifikacji edukatorów, profesjonalizacja i stałe podnoszenie jakości pracy podmiotów sektora usług rozwojowych to elementy, dla których warto zintensyfikować współpracę i wymianę dobrych praktyk.

Treść porozumienia “Edukatorzy dla edukatorów”

Poniżej prezentujemy treść porozumienia sektorowego “Edukatorzy dla edukatorów”:

My reprezentanci sektora usług rozwojowych, podmioty zajmujące się szeroko rozumianym wsparciem rozwoju profesjonalnego w branży:
• Dostrzegając wagę koncentracji na efektywnym wsparciu uczenia się jednostek, grup i organizacji i związanej z tym potrzeby dopasowania roli edukatorów i wszystkich osób mających profesjonalny wpływ proces uczenia się,
• Dostrzegając nieuchronność potrzeby dopasowania form, metod i narzędzi pracy edukatorów do wymagań współczesnych uczących się,
• Dostrzegając potrzebę tworzenia nowoczesnego środowiska uczenia się min. poprzez integrację technologii uczenia się i skupieniu jej na podmiotowości uczących się.

Deklarujemy chęć i gotowość do współpracy w zakresie:
• Propagowania podejścia do roli i kompetencji edukatorów opisanych w “Sektorowej Ramie Kwalifikacji Usług Rozwojowych” i rozwijanych w tworzonych w ramach ZSK kwalifikacjach sektorowych,
• Uwzględniania w projektowanych programach rozwoju edukatorów efektów uczenia się opisywanych w rekomendacjach Rady oraz w ww. kwalifikacjach,
• Współpracy w zakresie rozwoju standardów pracy edukatorów i programów wsparcia rozwoju dla edukatorów.

Dodatkowo dostrzegamy potrzebę zacieśnienie współpracy różnych środowisk działających w podsektorach sektora edukacji w celu wymiany dobrych praktyk i standardów wzmacniających jakość i efektywność procesów wsparcia uczenia się.

Deklarujemy następujące pola współpracy:
• Zawiadamianie się nawzajem o wydarzeniach związanych z jakością i standardami w sektorze,
• Udostępniania know-how w zakresie jakości i standardów, wymianę dobrych praktyk pochodzących z własnej działalności,
• Wspólnego organizowania wydarzeń promujących jakość, standardy, know-how i kwalifikacje w sektorze.

Jako HILLWAY Training & Consulting wspieramy inicjatywy i wspólne przedsięwzięcia służące rozwojowi i popularyzacji standardów, które propagują edukację przez całe życie i kształtowanie kultur nowoczesnych organizacji uczących się nastawionych na szybką adaptację do zmian na rynku oraz nowoczesne przywództwo.

Skip to content