Hillway w Sejmie na dyskusji na temat Szans i zagrożeń w rozwoju MSP w Polsce

HILLWAY szkolenia, szkolenia biznesowe, doradztwo biznesowe, szkolenia call center, doradztwo call center, doradztwo sutomer care, zarządzanie, szkolenia obsługa klienta, szkolenia telemarketing4 grudnia 2012 w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu RP pod patronatem honorowym Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza odbyła się konferencja

SZANSE  I  ZAGROŻENIA  W  ROZWOJU  MSP  W  POLSCE

Konferencja organizowana była przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan wspólnie z Parlamentarnym Zespołem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach projektu ?Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012?, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badania kondycji sektora MSP przeprowadzonych już po raz dziesiąty na reprezentatywnej próbie 1500 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa odrobiły i stale odrabiają swoje lekcje ? są dzisiaj, mimo osłabienia gospodarczego, nastawione na konkurowanie jakością a nie ceną, za kluczowe zasoby uznają pracowników, koncentrują się na wzroście przychodów a nie na redukcji kosztów. Jednocześnie jednak prawie 2/3 MSP uważa, że inwestycje w innowacje byłyby im przydatne, jednak niewiele inwestuje w innowacje. Ciągle niestety koncentrują się na działaniu na rynku lokalnym, bardzo zachowawczo podchodzą do finansowania swojej działalności i jej rozwoju, ich słabą stroną jest promocja i dystrybucja. Aby otworzyć je na innowacje, na działanie globalne, potrzebne jest wsparcie ze strony rządu, parlamentu, administracji.

Raport_MSP SZANSE I ZAGROŻENIA W ROZWOJU MSP W POLSCE- Lewiatan 2012-pobierz tutaj.

A z tym jest dość słabo –  rządzący, stanowiący prawo i administracja publiczną (tak na poziomie centralnym, jak i na poziomie lokalnym) zdecydowanie gorzej odrabiają lekcje. Przedsiębiorcy z sektora MSP wskazują długą listę barier ograniczających im możliwości rozwoju ? nieczytelne regulacje prawne, szczególnie te dotyczące podatków, zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy, biurokracja i zbyt wysokie koszty administracyjne, często po prostu nieprzyjazny stosunek do przedsiębiorców, brak wsparcia które leży w kompetencjach różnych instytucji i urzędów publicznych. Niewielkie nawet zmiany w tych różnych obszarach pozwolą mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój, tworzenie miejsc pracy, otwarcie się na innowacje i na świat.

Celem konferencji było przedstawienie sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce, pokazanie ? na podstawie wyników badania – jego silnych stron, ale także słabości. Przede wszystkim jednak celem konferencji było zaprezentowanie opinii przedsiębiorców dotyczących barier w rozwoju ich firm ? tych rynkowych, ale także tych wynikających z regulacji i niesprawności administracji.

Do udziału w konferencji zaproszono parlamentarzystów, przedstawicieli administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pracodawców i związków zawodowych oraz przedstawicieli świata nauki licząc, iż w takim gronie mamy szanse wypracować rekomendacje dotyczące warunków niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce.

Wśród zaproszonych firm – reprezentantów biznesu była również  firma HILLWAY.

Z przykrością jednak informujemy, że dyskusja toczyła się ,,głównie” między przedsiębiorcami – pomimo, że przyszliśmy do samego Sejmu polityków zabrakło…

 Skip to content