Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie

nowoczesny rachunek kosztów HILLWAY“Controlling” jest narzędziem diagnostycznym, którego celem jest stworzenie w organizacji miarodajnego systemu informacji, umożliwiającego ocenę realizacji zadań i korygowanie planów. 

B.R. Kuc

Celem szkolenia Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu kontrolingu i zarządzania finansami zgodnie z najnowszymi trendami, zapewnienie kompetencji w zakresie zastosowań nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi kontrolingu.

Na szkoleniu Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie prowadzący przykłada dużą uwagę na praktyczne zastosowania narzędzi kontrolingu operacyjnego i strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wdrożenia. Prezentuje analizę potencjalnych korzyści płynących z ich wdrożenia.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

[toggle title=”GRUPA  DOCELOWA” style=”2″]

Szkolenie Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie przeznaczone jest dla:

 • osób zajmujących się na co dzień analizą kosztów oraz szeroko pojętą rachunkowością zarządczą i controllingiem,
 • członków zarządu, dyrektorów, w tym dyrektorów finansowych, głównych księgowych, analityków finansowo-księgowych,
 • pracowników firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, instytucji publicznych
 • wszystkich tych, którym wiedza o problematyce rachunkowości zarządczej i controllingu jest niezbędna w praktyce

[/toggle] [toggle title=”PROGRAM SZKOLENIA” style=”2″]

Pojęcie i zakres analizy kosztów

 • zadania rachunku kosztów
 • cele rachunku kosztów
 • decyzje podejmowane na podstawie rachunku kosztów

Podział kosztów na potrzeby zarządzania

 • koszty według rodzaju
 • koszty według produktu i okresu
 • koszty według podmiotów
 • koszty bezpośrednie i pośrednie
 • koszty stałe i zmienne
 • zarządcze układy prezentowania wyników organizacji
 • metody prowadzenia analiz odchyleń

Grupowanie i rozliczanie kosztów pośrednich

 • tradycyjne zasady kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu
 • marża brutto, nośniki kosztów i klucze rozliczeniowe
 • zakresy zastosowań kalkulacji
 • grupowanie kosztów pośrednich w MPK
 • kalkulacja podziałowa prosta i ze współczynnikami
 • kalkulacje doliczeniowa, maszynogodzin, roboczogodzin
 • rachunek kosztów zmiennych i jego konsekwencje dla zarządzania
 • obciążanie produktów kosztami pośrednimi
 • próg rentowności pomiar ilościowy, wartościowy i procentowy
 • ryzyko operacyjne i wskaźnik bezpieczeństwa
 • mechanizm dźwigni operacyjnej

Procesowe podejście do zarządzania efektywnością kosztową

 • procesowa kalkulacja kosztów
 • obiekty kosztowe
 • rachunek kosztów działań ? Activity Based Management
 • analiza czynników kosztotwórczych
 • analiza mierników efektywności
 • cele wdrożenia ACM
 • etapy wdrażania ACM
 • analiza case study

Wielopoziomowa analiza rentowności

 • rachunki wielowymiarowe ? kiedy warto stosować?
 • wydzielanie ośrodków odpowiedzialności ? centra kosztowe, centra zysku, ocena działalności
 • budowa i wykorzystania wielowymiarowych rachunków wynikowych

Analiza rentowności z wykorzystaniem rachunku kosztów.

 • koszty w podejmowaniu decyzji krótkookresowych
 • analiza progu rentowności i płynności
 • planowanie wyniku, analiza wrażliwości, analiza scenariuszowa w krótkim okresie
 • podejście do kalkulacji cen i wolumenów sprzedaży
 • ograniczenia analizy progu rentowności

Wprowadzenie do strategicznego planowania finansowego

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

  [/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

[/toggle]

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.Skip to content