OPEN – nieoprocentowane pożyczki na szkolenia, kursy i studia

open-pozyczki-szkolenia-www.hilllway.plW 2018 roku ruszył projekt OPEN, który umożliwia osobom indywidualnym uzyskanie finansowania swojego kształcenia. OPEN to Ogólnopolski Program Edukacji Narodowej finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt OPEN dedykowany jest osobom indywidualnym – osobom fizycznym i wspiera ideę uczenia się przez całe życie. OPEN oferuje nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych z gwarancją ich częściowego umorzenia. 15% wartości pożyczki na rozwój umarzane jest już po ukończeniu szkolenia, kursu i przedstawieniu certyfikatu, dyplomu pozwalającego ocenić, że usługa została zakończona.

Preferencyjne pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie naszych kwalifikacji i rozwój kompetencji miękkich, menedżerskich, sprzedażowych, obsługowych oraz kompetencji technicznych, zawodowych.

19 kwietnia 2021 roku uruchamiany jest nabór wniosków do Projektu OPEN.  Propozycja jest ciekawa nawet dla osób, które posiadają środki na własny rozwój, gdyż można uzyskać nawet do 25% umorzenia kosztów np. studiów podyplomowych.

Na co dokładnie można uzyskać pożyczkę w ramach projektu OPEN?

Uzyskane w ramach pożyczki na szkolenia środki finansowe mogą zostać przeznaczone na

  • studia podyplomowe,
  • kursy,
  • szkolenia
  • certyfikaty zawodowe
  • inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia),

trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Wysokość pożyczki może wynosić od 1 000 zł do 100 000 zł. 

Jakie są warunki częściowego umorzenia zaciągniętej pożyczki?

Po spłacie 75% zaciągniętej kwoty można ubiegać się o umorzenie pożyczki. Należy spełnić poniższe warunki:

  • – 15% – po przedstawieniu certyfikatu ukończenia szkolenia
  • – 20% – jw. + spłacając terminowo wszystkie raty
  • – 25% – jw. + przedstawiając zaświadczenie o uzyskaniu awansu w pracy (dzięki ukończonemu szkoleniu)

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Każda osoba pełnoletnia zamieszkująca na obszarze Polski, posiadająca zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki.

Czy o pożyczkę może się ubiegać przedsiębiorca?

Nie, pożyczki przeznaczone są tylko dla osób fizycznych.

Czy o środki może się starać osoba nieposiadająca własnych dochodów?

Tak, w tym przypadku musi przedstawić poręczenie zabezpieczenie wymagane dla pożyczki o wartości wskazanej we wniosku. Zabezpieczenia mogą udzielić członkowie rodziny lub osoby trzecie.

Pożyczka udzielana jest na wybraną usługę. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 21 dni.

Co należy zrobić, aby otrzymać pożyczkę?

W pierwszym kroku należy zapoznać się z warunkami uzyskania pożyczki i w kolejnym kroku wybrać studia, kurs bądź szkolenie, na które ma zostać udzielona pożyczka.

Osoby indywidualne zapraszamy do wyboru szkoleń z oferty szkoleń otwartych HILLWAY lub prosimy o kontakt z nami w celu przygotowania dedykowanej oferty rozwoju np. w kwestii pracy indywidualnej z np. wybranym Trenerem i stworzenia dedykowanego szkolenia  rozwijającego np. kompetencje menedżerskie, sprzedażowe, z obszaru finansów lub prawa. W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt z naszymi Doradcami, którzy chętnie pomogą i wesprą Państwa w diagnozie potrzeb i ustaleniu celów kształcenia, doboru programów, Trenerów Zadzwoń 22 250 -22-82 lub wyślij zapytanie na info@hillway.pl

Następnie – po otrzymaniu oferty – należy dopełnić formalności na stronie Funduszu Open

Jaka jest kwota spłacanych rat w ramach udzielonej pożyczki?

Harmonogram jest ustalany indywidualnie.

Szczegółowe warunki i regulaminy – kliknij w ulotkę poniżej lub skontaktuj się z instytucją realizującą program OPEN

Program wdrażany jest przez suwalską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (w zakresie udzielania pożyczek), firmę doradczą PAG Uniconsult oraz Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Środki pozyskane za pośrednictwem funduszu OPEN przeznaczyć można na podjęcie edukacji w dowolnych świadczących tego rodzaju usługi, placówek polskich oraz zlokalizowanych na terenie pozostałych krajów członkowskich UE. Pieniądze na studia podyplomowe pozwalają na wybór dowolnego kierunku kształcenia, nawet jeśli nie jest on powiązany z aktualnie wykonywanym przez pożyczkobiorcę zawodem. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, kapitał Funduszu to prawie 30 mln zł.

* Powyższe informacje mają charakter informacyjny. HILLWAY Training & Consulting  nie jest instytucją udzielającą kredytowania.
** Wszystkie nasze szkolenia, szczególnie szkolenia otwarte – (zobacz Kalendarium terminarz i tematy szkoleń otwartych HILLWAY ) mogą zostać sfinansowane poprzez zaciągnięcie wyżej opisanej pożyczki.

[ostatnia aktualizacja: 9.04.2021]Skip to content