HILLWAY na Polskim Kongresie Gospodarczym

Polski-Kongres-Gospodarczy-201527 stycznia 2016 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbywał się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Polski Kongres Gospodarczy. Polski Kongres Gospodarczy to forum wymiany myśli, idei i doświadczeń. Odpowiada na wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką.  Celem tej edycji Kongresu jest próba wypracowania odpowiedzi na pytanie o to, jak usprawnić prawno-instytucjonalne otoczenie biznesu, tak aby w pełni wykorzystać potencjał gospodarki.

Swój udział potwierdził Wicepremier i Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki. HILLWAY Training & Consulting reprezentowała Marzena Sawicka – Dyrektor Zarządzająca spółki.

Podczas debaty plenarnej uczestnicy Kongresu zastanawiali się nad tematem ?Jak zrzucić gorset i poprawić pozycję polskiej gospodarki??. Rozmawiali o tym co najbardziej hamuje rozwój gospodarczy Polski dziś i co będzie stwarzać barierę rozwojową jutro. Debata dotyczyła także potrzeby wypracowania nowego modelu funkcjonowania państwa, także w wymiarze międzynarodowym.

Jej ekspertami byli m.,in:

  • prof. Jerzy Buzek ? Parlament Europejski,
  • Marek Cichocki ? Dyrektor w Centrum Europejskim Natolin,
  • prof. Jerzy Hausner ? Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rada Polityki Pieniężnej,
  • Paweł Jarczewski – Prezes Grupy AZOTY,
  • Jacek Krawczyk ? Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
  • Paweł Olechnowicz ? Prezes Grupy LOTOS,
  • Andrzej Rzońca ? Szkoła Główna Handlowa, Rada Polityki Pieniężnej
  • Piotr Voelkel ? założyciel Grupy VOX.

W drugiej części Kongresu odbywały się dwa bloki spotkań z udziałem przedstawicieli środowiska biznesu, instytucji publicznych oraz świata nauki. Dyskusja dotyczyły kluczowych obszarów, tj. systemu stanowienia prawa, prawa podatkowego, systemu ochrony zdrowia, warunków dla biznesu, innowacji, zamówień publicznych, relacji administracja?biznes, przedsiębiorczości młodych Polaków czy problemów rynku pracy.

HILLWAY swoją szczególną uwagę zwrócił na blok PROBLEMY RYNKU PRACY i debatę ?Jakie kadry dla polskiej gospodarki?? w której poruszone zostały kwestie  nadmiernej biurokracji, skomplikowanych przepisów i brakach kompetencyjnych utrudniających powstawanie i rozwój nowych firm, a tym samym zwiększenie zatrudnienia. Według badań Bilans Kapitału Ludzkiego PARP na nadmierną legislację w Polsce narzeka co drugi pracodawca.

 Skip to content