Power Woman! – czyli wsparcie kobiet w rozwoju kompetencji Negocjacji

Na zlecenie Klienta z branży bankowej zrealizowaliśmy projekt Power Woman – czyli skuteczne negocjacje biznesowe i osobiste.

 

Wyzwanie:

Klient zgłosił się z potrzebą wsparcia i inspiracji kobiet w ramach ich obowiązków zarówno na poziomie biznesowym, jak i prywatnym.

Naszym zadaniem było opracowanie programu szkoleniowego skupionego na zagadnieniach skutecznego negocjowania w różnych obszarach życiowych oraz rozwoju kompetencji związanych z budowaniem marki osobistej.

Klient oczekiwał, aby szkolenie było ciekawe, atrakcyjne, inspirujące oraz angażujące uczestniczki.

Rozwiązanie:

Po przeprowadzeniu badań potrzeb organizacji i uczestników szkolenia złożyliśmy Klientowi ofertę projektu Power Woman – czyli skuteczne negocjacje biznesowe i osobiste.

Projekt zakładał 2 nieobowiązkowe spotkania online w formie webinarów, skierowany do kobiecego grona odbiorców. Spotkania miały na celu zainspirować kobiety, podnieść ich pewność siebie oraz rozwinąć kompetencje z zakresu negocjacji w biznesie jak i w życiu prywatnym (np. kiedy drugą stronę negocjacji stanowią członkowie rodziny).

Cykl spotkań online poprowadziła Agata Pawłowska – trenerka HILLWAY, posiadająca szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarze negocjacji biznesowych a także negocjacji osobistych.

Program Power Woman – czyli skuteczne negocjacje biznesowe i osobiste składał się z poniższych modułów:

  • Szukasz porozumienia – negocjuj
  • Negocjacje biznesowe vs rodzinne – podobieństwa i różnice
  • Paradoks siły – czyli uwierz w siebie, bo inni nie uwierzą w Ciebie
  • Filary siły kobiet w negocjacjach
  • Manipulacja a wywieranie wpływu w negocjacjach
  • Zdrowe zasady negocjacji biznesowych i osobistych.

Efekty:

Projekt został zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Zainteresowanie zaproponowanym tematem sprawiło, że wzięło w nim udział ponad 40 osób (choć cykl webinarów nie był obowiązkowy).

Klient w szczególności docenił wiedzę i umiejętności Trenerki HILLWAY. Prowadząca “zaraziła” uczestniczki swoim podejściem oraz charyzmą, inspirując i angażując je do aktywnego udziału w szkoleniu.

Power Woman – czyli skuteczne negocjacje biznesowe i osobiste to pierwsza taka inicjatywa HILLWAY, dedykowana wyłącznie kobietom. Z racji na rosnące zainteresowanie programem, nie możemy doczekać się dalszych owoców rozwoju projektu.

 

Wyniki ankiety po realizacji pierwszej części projektu:

 

Szukasz efektywnych sposobów na rozwój Swojego zespołu?

Skontaktuj się z nami!

 

 Skip to content