Szkolenie Prawne aspekty windykacji

Szkolenie z zakresu Prawnych aspektów windykacji opiera się na praktycznych umiejętnościach przeprowadzania procesu windykacji w taki sposób, aby wykorzystać wszelkie możliwe legalne środki do pozyskania największej ilości informacji, które z kolei pozwolą na skuteczną windykację.

Współpraca z Klientami pokazuje nam jak ważne jest to żeby osoby, które zajmują się sprawami handlowymi oraz windykacyjnymi w swoich firmach miały odpowiednią wiedzę prawniczą z zakresu windykacji praktycznej, przed sądowej, sądowej i komorniczej oraz podstawowe informacje w obszarze prawa umów i prawa handlowego.

Szkolenie HILLWAY Szkolenie Prawne aspekty windykacji

Prawnicy prowadzący sprawy sądowe celem odzyskania należności powinni wiedzieć jakie czynności faktyczne i ustalające odnośnie dłużnika można podjąć zanim skieruje się sprawę do postępowania sądowego.

Windykacja bowiem to coś więcej niż napisanie wezwania do zapłaty i wykonanie kilku telefonów, a potem sporządzenie pozwu i pozostawienie sprawy w gestii komornika.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie Prawne aspekty windykacji skierowane jest do osób nie będących prawnikami, które potrzebują w swojej pracy wiedzy prawniczej w szczególności:

 • pracowników wewnętrznych działów windykacji
 • pracowników działów księgowości i działów finansowych
 • pracowników działów handlowych, którzy m.in. odpowiadają za budowę umowy i windykację
 • menadżerów działów handlowych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z prawnych aspektów

Cele szkolenia

W trakcie szkolenia Prawne aspekty windykacji uczestnicy wraz z Trenerem przechodzą przez procesu windykacji w taki sposób, aby wykorzystać wszelkie możliwe legalne środki do pozyskania największej ilości informacji, które z kolei pozwolą na skuteczną windykację. Uczą się jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem, przy zachowaniu dobrych relacji handlowych odzyskiwać należności, przy jednoczesnej obronie swoich interesów.

Na szkoleniu uczestnicy poznają skuteczne narzędzia, zwroty, techniki które ułatwiają odzyskanie należności oraz które można zastosować już następnego dnia po szkoleniu.

Program szkolenia

Prawo umów – zasady ogólne:

 • jak powinna wyglądać prawidłowo skonstruowana umowa handlowa (określenie stron co należy sprawdzić, na co zwrócić uwagę)
 • klauzule windykacyjne w umowach/zamówieniach – jak spowodować żeby to dłużnik pokrywał?
 • koszty windykacji
 • weryfikacja informacji o przedsiębiorcach,
 • pełnomocnictwo i prokura: różnice, zasady udzielania, forma
 • przedawnienie zobowiązań: przedawnienie konkretnych zobowiązań umownych,
 • przerwanie biegu przedawnienia – co zrobić gdy należność się przedawniła?
 • ugoda z dłużnikiem: zawieranie ugody z dłużnikiem, niezbędne zapisy, jak zawrzeć ugodę, która będzie realizowana przez dłużnika, monitorowanie ugody przez wierzyciela
 • praca z dokumentami, rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych – tzw. kazusy

Prawo handlowe – odpowiedzialność przedsiębiorców:

 • zasada reprezentacji podmiotów gospodarczych: jednoosobowego przedsiębiorcy, wspólników spółki cywilnej, spółek prawa handlowego

Odpowiedzialność w spółkach prawa handlowego za zobowiązania spółki:

 • kiedy za zobowiązania spółki osobowej odpowiadają jej wspólnicy
 • kiedy prezes zarządu spółki odpowiada za zobowiązania spółki z o.o.: art. 299 k.s.h. informacje podstawowe
 • przedawnienie roszczenia z art. 299 k.s.h.
 • problemy i zagrożenia związane z postępowaniem wobec członków zarządu sp. z o.o.
 • omawianie konkretnych problemów prawnych ? rozwiązywanie kazusów

Wezwanie do zapłaty – jak napisać je tak, aby dłużnik potraktował je poważnie?

 • praca z dokumentami: rodzaje wezwań do zapłaty (monity, przed sądowe wezwanie do zapłaty, przed egzekucyjne wezwanie do zapłaty)
 • niezbędne składniki wezwania do zapłaty,
 • klauzule zwiększające skuteczność wezwania
 • wezwanie do zapłaty i co dalej: działania wierzyciela po wysłaniu wezwania do zapłaty: próba zbudowania procedury prewencyjnej

Co wierzyciel powinien wiedzieć o dłużniku zanim skieruje pozew do sądu:

 • źródła informacji o dłużniku: omówienie źródeł informacji o dłużniku, przedstawienie informacji praktycznych dotyczących ustalania przydatnych informacji o dłużnikach:  co można ustalić telefonicznie, jak szukać informacji w Internecie czy szukać informacji na własną rękę czy pozostawić tą kwestię komornikowi?

Praktyczne informacje dotyczące postępowania sądowego i egzekucyjnego przydatne w windykacji

 • koszty postępowania sądowego
 • przebieg postępowania sądowego (komunikacja z sądem i pracownikami sądu)
 • jak wpływać na szybkość postępowania w sądzie: kiedy możemy postępowanie przyspieszyć, wnioski o przyspieszenie postępowania, problem doręczania korespondencji
 • podstawowe informacje dotyczące postępowania sądowego: postępowanie upominawcze, a nakazowe, dlaczego warto mieć ?dobre? dokumenty?
 • Współpraca z komornikiem

Postępowanie w razie śmierci dłużnika – windykacja wobec spadkobierców.

Skarga pauliańska – jak postępować gdy dłużnik wyzbywa się majątku.

Trenerzy prowadzący szkolenie

Magdalena Bojaryn – prawnik, konsultant, trener – praktyk biznesu w obszarze windykacja prawna, egzekucja wierzytelności.

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, od 2005 roku prezes zarządu INTACTO Centrum Windykacji Sp. z o.o., konsultant ds. prewencji w windykacji dla podmiotów gospodarczych oraz specjalista w windykacji tzw. należności trudnych.

Doświadczony doradca podmiotów gospodarczych w sprawach prawno-windykacyjnych, kwestii bezpieczeństwa umów i ich negocjacji

Prowadzi szkolenia i specjalizuje się w szkoleniach z obszarów:

 • prawne aspekty windykacji
 • windykacja polubowna, sądowa oraz poszukiwanie majątku dłużnika
 • windykacja trudna oraz windykacja komornicza
 • przelew wierzytelności
 • egzekucja środków pieniężnych z rachunku bankowego
 • skuteczna windykacja należności czynszowych

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content