Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel

Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej i rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Trafność ocen sytuacji finansowej oraz skuteczność podejmowania decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizowania informacji i zastosowania właściwych metod badawczych.

W trakcie szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel zwracamy szczególną uwagę na praktyczny aspekt oceny firmy na podstawie analizy sprawozdania finansowego wskazując m.in. takie elementy jak:

 

 • dlaczego warto porównać dynamikę przychodów z dynamiką kosztów i co z tego może wynikać?
 • dlaczego analiza rachunku zysków i strat wymaga dokładnej analizy poszczególnych kategorii wyniku finansowego ustalanych w rachunku zysków i strat?
 • dlaczego analizy rachunku przepływów pieniężnych czasami jest o wiele ważniejsza niż sama pozycja wynik finansowy?
 • dlaczego analizując strukturę bilansu należy uwzględnić wiele czynników, z których najważniejsze to rodzaj prowadzonej działalności, poziom wyposażenia technicznego, efektywność wykorzystania majątku, sposób wyceny składników  majątkowych itp.?
 • jak kształtuje się wynik finansowy w podmiotach nastawionych na długofalowy rozwój, a jak w firmach nastawionych na szybkie osiągnięcie zysku w krótkim okresie?
 • jak  poprzez memoriałowy charakter wielkości wpływających na wynik finansowy oraz możliwe alternatywne rozwiązania dotyczące amortyzacji, rozliczania nakładów w okresach przyszłych, rezerw na przyszłe wydatki można kształtować wynik finansowy?

I wiele innych rzeczy, które będą dla Was bardzo przydatne w codziennej pracy.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

[toggle title=”GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA” style=”2″]

Szkolenie Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel przeznaczone jest dla wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy obcują ze sprawozdaniami finansowymi i celem ich pracy jest ocena kondycji firmy lub firm. Szkolenie szczególnie jest polecane:

 • osobom zainteresowanym analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy
 • osobom odpowiedzialnym za przeprowadzanie analizy finansowej w firmach
 • pracownikom banków i firm wykorzystujących sprawozdania przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu pożyczki, kredytu bankowego czy sprzedaży z odroczonym terminem płatności
 • managerom – wykorzystującym sprawozdania przy decyzjach związanych z zarządzaniem firmą
 • specjalistom finansowym oraz inwestycyjnym
 • wszystkim tym, którzy w przyszłości zawodowej będą zaangażowani w proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa.

[/toggle]

[toggle title=”CELE  SZKOLENIA ” style=”2″]

Celem szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel jest zdobycie przez uczestników wiedzę i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej w oparciu o analizę sprawozdania finansowego.

[/toggle]

[toggle title=”KORZYŚCI ZE SZKOLENIA” style=”2″]

Po ukończeniu szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel uczestnicy szkolenia będą wiedzieć jak:

 • szybko ocenić wynik podmiotów gospodarczych
 • prawidłowo ocenić sytuację kapitałowo-majątkową i finansową podmiotu gospodarczego
 • trafnie analizować i interpretować sprawozdania finansowe
 • wykorzystywać metodę wskaźnikową do praktycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

[/toggle]

[toggle title=”PROGRAM SZKOLENIA OTWARTEGO” style=”2″]

Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa

Analiza case study, podczas, której zostaną omówione poniższe zagadnienia:

Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • informacja dodatkowa
 • sprawozdanie z działalności

Analiza wstępna sprawozdań finansowych:

 • wstępna analiza bilansu
 • wstępna analiza rachunku zysków i strat
 • wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych

Analiza wskaźnikowa:

 • wskaźniki płynności
 • wskaźniki rentowności
 • wskaźniki aktywności
 • wskaźniki zadłużenia
 • benchmarking rynkowy

Wielowymiarowość analizy finansowej ? model duPonta

[/toggle]

[toggle title=”PROGRAM SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO” style=”2″]

Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa

Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • informacja dodatkowa
 • sprawozdanie z działalności

Analiza wstępna sprawozdań finansowych:

 • wstępna analiza bilansu
 • wstępna analiza rachunku zysków i strat
 • wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych

Analiza wskaźnikowa:

 • wskaźniki płynności
 • wskaźniki rentowności
 • wskaźniki aktywności
 • wskaźniki zadłużenia
 • wskaźniki rynku kapitałowego

Wielowymiarowość analizy finansowej ? model duPonta

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:

 • istota monitoringu finansowego
 • przykład działania Quick-testu
 • wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana, modele dla Polski

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej:

 • przyczyny badania otoczenia przedsiębiorstwa
 • źródła danych o otoczeniu przedsiębiorstwa
 • analiza SWOT
 • macierz Boston Consulting Group
 • model 5 sił Portera

W trakcie szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel pracujemy na sprawozdaniach finansowych znanych firm w Polsce.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

[/toggle]

[toggle title=”TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE OTWARTE” style=”2″]

Tomasz Zdziarski ? CEO, MBA, członek ICV nr 11969, konsultant, wykładowca akademicki

Tomasz posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze analiz, planowania strategicznego, a także controllingu biznesowego. Pracował w charakterze planisty i kontrolera biznesowego. Był odpowiedzialny m.in. za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych
i biznes planów.

Aktualnie poza współpracą z HILLWAY zarządza przedsiębiorstwem produkcyjnym zatrudniającym kilkaset osób ? firmą Gerda-Hydomat oraz jest Konsultantem ds. zarządzania
w klubie piłkarskim z polskiej ekstraklasy. Doświadczenia zawodowe zdobywał w takich firmach jak Xelion Dom Inwestycyjny, wydawnictwo Wolters Kluwer, grupa produkcyjna PKM Duda – CM Makton, telekom Orange Polska oraz Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze.

Tomasz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio.
W ramach Programu MBA opracował analizę i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa
z sektora usług lotniskowych. Jest również absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Inżynieria Finansowa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych,
a także kurs na Kontrolera Biznesowego i inne liczne szkolenia.

Tomasz specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania strategicznego i podejmowania decyzji biznesowych.

Ma na koncie zrealizowane ponad 1 300 godzin szkoleniowych. Głównym zagadnieniem prowadzonych przez niego szkoleń jest zastosowanie Excela w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych. Atutem prowadzonych zajęć jest praktyczne wykorzystanie pakietu MS Office
w codziennej pracy zarówno pracowników operacyjnych jak też managerów.

W szkoleniach kluczowym jest dla niego dokładne poznanie potrzeb i oczekiwań Klienta, podczas warsztatów skupia się na wypracowaniu z grupą rozwiązań, które usprawnią pracę w danej organizacji przy danym poziomie zasobów.

[/toggle]

[toggle title=”TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE ZAMKNIĘTE” style=”2″]

KATARZYNA  FRĄCZKOWSKA ? TRENER FINANSÓW, ZARZĄDZANIA, MANAGER

Katarzyna Frączkowska - szkolenia HILLWAY Katarzyna Frączkowska jest ekspertem w dziedzinie finansów, controllingu  i zarządzania nowoczesną organizacją.
Na co dzień pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie FIMA Polska, firmie ekspercko specjalizującej się w integracji nowoczesnej infrastruktury technicznej. W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

Katarzyna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling i rachunkowość menedżerska oraz CEMS MIM ? programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich. Posiada prestiżowy tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), który należy do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym; jak również tytuł Executive MBA zdobyty na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentką podyplomowych studiów z Prawa Podatkowego oraz Metod wycen spółek kapitałowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta.

Katarzyna posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu z doświadczeniem w branżach produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz telekomunikacji, z czego 10 lat na stanowisku osoby zarządzającej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała zarówno w kraju, jak i za granicą odbywając staże i pracując w takich firmach jak: Henkel KgaA, Dusseldorf, Niemcy,  KGD Consulting, PPL ,,Porty Lotnicze?, Agros Nowa, Makton, Netia (przed przejęciem Crowley Data Poland) i od 2013 roku w FIMA Polska.

Bardzo dobrze zna IFRS, biegle porusza się w systemach ERP: SAP, CDN XL, JD EDWARDS, EURECA, GP Enterprise.
Ma sukcesy w koordynowaniu procesów due dilligence, jak również integracji finansowych ze spółką matką.

Katarzyna jest dziś na etapie, w którym chce dzielić się swoją wiedzą z innymi jako Trener i Konsultant, w ramach rozwoju kompetencji z zakresu przekazywania wiedzy i rozwoju innych uczestniczyła w programie ?Lider na fali  czyli kurs na coaching? oraz ZEN Coaching, gdzie zdobyła dyplom ZEN Coacha.

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły ” style=”2″]

CZAS TRWANIA SZKOLENIA OTWARTEGO ONLINE:

1 dzień szkolenia online

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

TERMINY I GODZINY SZKOLENIA

Szkolenie online czas trwania: 1 dzień szkolenia online

Zaplanowane są następujące terminy, na które można przesłać zgłoszenie lub zarezerwować miejsce e-mailowo:

 • termin do ustalenia

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

 • 9:00 ? 10:30 zajęcia
 • 10:30 ? 10:45 przerwa
 • 10:45- 12:30 zajęcia
 • 12:30 ? 13:00 przerwa
 • 13:00 ? 14:45 zajęcia
 • 14:45 ? 15:00 przerwa
 • 15:00 ? 16:30 zajęcia

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium  ?> kliknij 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia online: 927 zł netto/os za 1 dzień szkolenia online 

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób ? 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób ? 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte ?> kliknij 

Warunki uczestnictwa ?> kliknij 

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE ONLINE – szczegóły ” style=”2″]

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres np. kilku dni lub tygodni.

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE DEDYKOWANE ZAMKNIĘTE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

[/toggle]

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania call center, zarządzania jakością obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

 Skip to content