Podstawy controlingu w praktyce, czyli jak skutecznie wspierać menadżerów

Podstawy controllingu szkolenia HILLWAUWiększość używanych przez przedsiębiorstwa systemów finansowo ? księgowych dostarcza dla managerów wyłącznie analizy i raporty dotyczące przeszłości. Na podstawie takich danych można ocenić wyłącznie wyniki okresów minionych oraz ich dynamikę. Dane te mówią niewiele o efektywności zarządzania firmą. Aby móc ocenić sprawność działania kadry menadżerskiej należy przyrównać założony plan z wynikami realizacji. Zidentyfikowane odchylenia powinny być traktowane jako sygnał alarmowy. Na podstawie wykrytych odchyleń należy poczynić akcje korygujące, aby osiągnąć ustalone cele strategiczne i operacyjne.

Opisane działania są domeną systemów controllingu. Zebranie potrzebnych informacji w przedsiębiorstwie, które nie używa systemu controllingu nastręcza wielu problemów. W sytuacji kryzysowej tylko obiektywny i wiarygodny system informacji pozwoli kadrze menadżerskiej podejmować szybkie i prawidłowe decyzje. Jednak wiele przedsiębiorstw w czasie dobrej koniunktury nie myśli o kryzysie. Gdy ten nadchodzi, nie są przygotowane na niezbędne zmiany i szybką reakcję. To właśnie w czasie, gdy firma przynosi dochody, jest w stanie zainwestować w system controllingu. Gdy zaczyna przynosić straty każdy manager myśli o ograniczaniu kosztów, a nie inwestycjach.

Dobrego systemu controllingu nie wolno budować w pośpiechu. Potrzeba poświęcić na te działania dużo czasu, budując system etapami.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

[toggle title=”CELE SZKOLENIA” style=”2″]

Celem szkolenia Podstawy controlingu w praktyce jest przedstawienie roli systemu controllingowego w sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwie.
W ramach szkolenia uczestnicy poznają:

 • miejsce i rolę systemu controllingowego w przedsiębiorstwie
 • ogólne zasady funkcjonowania controllingu
 • metody i narzędzia realizacji procesów planowania, budżetowania, rozliczania i analiz
 • metody poprawy zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne

[/toggle] [toggle title=”PROGRAM SZKOLENIA” style=”2″]

Wprowadzenie do controllingu:

 • Cel i potrzeba zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Relacje pomiędzy celami strategicznymi przedsiębiorstwa a zarządzaniem płynnością finansową
 • Zarządzanie płynnością finansową a wartość firmy

Rachunek kosztów:

 • Istota i cel prowadzenia rachunku kosztów
 • Zależność pomiędzy rachunkowością zarządczą a zarządzaniem
 • Zależność pomiędzy rachunkowością zarządczą a rachunkowością finansową
 • Zależność pomiędzy rachunkowością zarządczą a controllingiem

Systematyka kosztów w przedsiębiorstwie:

 • Agregacja kosztów w firmie
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie wg MPK
 • Obciążanie produktów kosztami pośrednimi
 • Koszty stałe a zmienne

Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników:

 • Przygotowanie procesu budżetowania
 • Budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów
 • Budżetowanie kosztów bezpośrednich
 • Budżetowanie kosztów pośrednich
 • Budżetowanie wyniku finansowego
 • Budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu
 • Organizacja systemu budżetowania

Kluczowe obszary wsparcia działu controllingowego:

 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Zarządzanie zapasami ? przegląd metod prognostycznych
 • Zarządzanie należnościami
 • Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi i długoterminowymi
 • Analiza biznesowa w kreowaniu rentowanych nowych i istniejących produktów i usług

Rozwinięte systemy rachunku kosztów:

 • Możliwości zastosowania rachunków wielowymiarowych
 • Wydzielanie i ocena działania ośrodków odpowiedzialności
 • Budowa i wykorzystanie wielowymiarowych rachunków wynikowych

Strategie w zakresie udzielania kredytu kupieckiego odbiorcom:

 • Metody analizy ryzyka kredytowego
 • Metoda punktowa
 • Metoda standardu kredytowego
 • Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja

Zarządzanie procesem inwestycyjnym:

 • Proces planowania i organizacji inwestycji
 • Budowa portfela inicjatyw strategicznych
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych i rekomendacje
 • Kontrola i nadzór realizacji projektów
 • Najczęściej popełniane błędy podczas procesu inwestycyjnego
 • Monitorowanie uzyskiwanych korzyści

Koszty w decyzjach krótkiego okresu:

 • Analiza progu rentowności i płynności
 • Planowanie wyniku i analiza wrażliwości w krótkim okresie
 • Analiza scenariuszowa
 • Analiza dźwigni

Podsumowanie i zakończenie.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

  [/toggle]

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.Skip to content