Szkolenie Przywództwo emocjonalne, czyli zarządzanie oparte na inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to wg. Daniela Goleman’a zdolność do bycia świadomym swoich emocji, kontrolowania emocji i wyrażania emocji. Inteligencja emocjonalna pozwala liderom budować owocne relacje interpersonalne w sposób racjonalny i empatyczny.

Praca nad inteligencją emocjonalną jest kluczowa dla menedżera, który pragnie osiągnąć sukces w przywództwie. Zdolność do emocjonalnej więzi z pracownikami jest niezbędna dla skuteczności przywództwa. Dzieje się tak m.in. dlatego, że sposób, w jaki czujesz się liderem, może wpływać na Twoje zaangażowanie, a także na Twoją produktywność. Emocje mogą przeplatać się z każdą sytuacją w pracy, której doświadczasz: w czasach zmian i niepewność, interakcji z podwładnym, w momentach konfliktu, wypalenia czy w sytuacji sukcesu bądź porażki.

Chcesz rozwinąć inteligencję emocjonalna, by stać się efektywnym i skutecznym liderem? Zadbamy o Twój rozwój podczas szkolenia Przywództwo emocjonalne, czyli zarządzanie oparte na inteligencji emocjonalnej.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie Przywództwo emocjonalne, czyli zarządzanie oparte na inteligencji emocjonalnej skierowane jest do kadry zarządczej; liderów, menedżerów, którzy chcą rozwinąć swoją efektywność w zakresie przywództwa i budowania relacji z podwładnymi.

Cele szkolenia

Rozwój kompetencji w obszarze przywództwa z zastosowaniem metod pracy opartych na inteligencji emocjonalnej, wykorzystywanych do realizacji celów sprzedażowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Efekty uczestnictwa w szkoleniu Przywództwo emocjonalne, czyli zarządzanie oparte na inteligencji emocjonalnej:

Wiedza

Uczestnik szkolenia:

 • Zna model inteligencji emocjonalnej
 • Zna mechanizm powstawania emocji
 • Zna pojęcie bilansu afektywnego
 • Zna algorytm i techniki do pracy z emocjami
 • Zna algorytm postępowania w sytuacjach generujących trudne emocji
 • Zna metodę FUKO, UFKO
 • Zna algorytm asertywnego komunikatu
 • Wie czym różni się język emocji od języka faktów

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:

 • Potrafi ocenić własny poziom inteligencji emocjonalnej
 • Potrafi wpływać na własne emocje wykorzystując techniki
 • Potrafi rozróżniać i nazywać własnej emocje i emocje innych
 • Potrafi dostosować emocje do sytuacji
 • Potrafił unikać pułapek myślowych powodujących stres i inne trudne emocje
 • Potrafi zastosować model SBNRR
 • Potrafi zapobiegać wybuchom emocji własnych i innych osób
 • Potrafi stosować empatyczny odbiór i empatyczną komunikację
 • Potrafi posługiwać się językiem potrzeb i językiem faktów
 • Potrafi udzielać informacji zwrotnej i ją przyjmować

Zachowania

Uczestnik szkolenia:

 • Rozwija inteligencję emocjonalną w codziennym życiu
 • Wykorzystuje audyt wewnętrzny i monitoruje własne emocje
 • Unika błędów i pułapek w myśleniu
 • Nie ulega emocjom – stosuje algorytm pracy z emocjami
 • Stosuje technikę kapitalizacji pozytywnych emocji
 • Świadomie wykorzystuje informacje płynące z emocji
 • Świadomie wybiera skuteczną metodą postępowania w sytuacji sporu lub konfliktu
 • Wykorzystuje w praktyce empatię

Program szkolenia

EMOCJE W BIZNESIE I ŻYCIU ZAWODOWYM – ŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNA LIDERA

 • Rola i znaczenie emocji w biznesie – najnowsze badania
 • Mechanizm i skutki postawania emocji wpływające na jakość pracy
 • Czym jest inteligencja emocjonalna i dlaczego jest tak ważna w przywództwie
 • Dojrzewanie człowieka a poziom inteligencji emocjonalnej – dojrzałość emocjonalna
 • Autorefleksja nad swoimi obszarami do rozwoju w zakresie inteligencji emocjonalnej
 • Diagnoza aktualnej sytuacji w zespole i towarzyszących postaw emocjonalnych – umiejętności zauważania i nazywania
  emocji u siebie i w zespole

Narzędzie:

 • Model inteligencji emocjonalnej – narzędzie do autoanalizy
 • Audyt wewnętrzny – 24 godzinny monitoring własnych emocji
 • Narzędzie SSC do diagnozy postaw emocjonalnych

ZARZĄDZANIE SOBĄ, BY SKUTECZNIE WPŁYWAĆ NA INNYCH – SAMOREGULACJA EMOCJONALNA

 • Nie deleguj innym co Tobie nie miłe – zarządzanie własną irytacją, stresem, zniecierpliwieniem, niepewnością
 • Sztuka opanowania – jak nie rozmawiać pod wpływem emocji – umiejętność wzmacnianie dystansu i kontroli
  emocjonalnej w trudnych sytuacjach
 • Bilans afektywny – sens i potrzeba zauważania pozytywnych rzeczy w swoim otoczeniu – podejście doceniające
  w miejscu pracy

Narzędzie:

 • Koła wpływ
 • Metoda SBNRR – algorytm do pracy z emocjami
 • Metoda „pracy z myślami – autocoaching”
 • Technika kapitalizacji pozytywnych emocji

INTELIGENCJA EMOCJONALNA A BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJI W SWOIM ZESPOLE

 • Jesteś narzędziem do motywacji i zaangażowania innych – wykorzystaj to mądrze – budowanie świadomości i postawy zorientowanej na budowanie zaangażowania u innych
 • Moja rola w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracownika – co mogę zrobić jako lider- analiza działań dotychczasowych i kreowanie pomysłów na przyszłość
 • „Jedna ręka nie klaszcze”, czyli jak wpływać na postawy pracowników w celu
 • Jak poprzez własną postawę i zachowanie angażować agentów do poszukiwania szans sprzedażowych w zmieniającej
  się rzeczywistości społeczno-gospodarczej

Narzędzie:

 • 5 etapowy kontrakt z pracownikami
 • Test dialogu w firmie
 • 12 pytań o zaangażowanie Gallupa

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W RELACJACH I W PRAKTYCE

 • Opór pracowników – opór jest o tym czego nie wiesz – dowiedz się z czego się bierze
 • Wprowadź kontrakt – zaplanuj działania dążące do uzyskania oczekiwanej postawy, wydobycia potencjału
  i wykorzystania już istniejących zasobów
 • Ćwiczenie empatii – jak słuchać innych i jak odpowiadać, by budować maksymalne porozumienie i szacunek oraz
  zaufanie
 • Efektywna komunikacja- precyzowanie oczekiwań i budowanie atmosfery zrozumienia
 • Nieoceniający styl komunikowania siła słowa – język faktów a język emocji i ich konsekwencje
 • Wyrażanie uczuć i emocji poprzez branie za nie odpowiedzialności
 • Znaczenie udzielania informacji zwrotnej w komunikacji – radzenie sobie z feedbackiem
 • Wdrożenie adekwatnych działań zarządczych zmierzających do realizacji celów sprzedażowych z wykorzystaniem
  metod pracy opartych na inteligencji emocjonalnej.

Narzędzie:

 • Technika 3D – poszerzania perspektywy
 • Profile języka emocji a języka faktów
 • Technika FUKO, FUO

SZKOLENIE ONLINE – szczegóły

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres np. kilku dni lub tygodni.

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content